Remont Szkoły Podstawowej w Czyżach


Remont Szkoły Podstawowej w Czyżach

 • 2023-09-28, 14:22

Nowa zastawka


Nowa zastawka w miejscowości Leniewo

 • 2023-09-28, 12:05

Chodnik w miejscowości Klejniki


Chodnik w miejscowości Klejniki

 • 2023-09-28, 12:00

Pieski do adopcji


Pieskie do adopcji

 • 2023-09-26, 14:07

Nowe wyposażenie w Osówce


Klub Aktywności Lokalnej w Osówce

 • 2023-09-25, 11:02

Wizyta Biskupa Diecezji Drohiczyńskiej


Wizyta Biskupa Diecezji Drohiczyńskiej

 • 2023-09-25, 10:48

Bezpłatne szkolenie dla rolników i ich rodzin


Szkolenie pt. "Krótkie łańcuchy dostaw żywności"

 • 2023-09-19, 8:59

Uruchomienie portalu INTERNET.GOV.PL


Uruchomienie portalu INTERNET.GOV.PL w celu zgłoszenia potrzeby dostępu do Internetu

 • 2023-09-18, 13:36

Przekazanie sprzętu


Przekazanie zakupionego sprzętu jednostce OSP Klejniki

 • 2023-09-18, 13:30

Odkrzaczenie drogi gminnej w miejscowości Klejniki


Odkrzaczenie drogi gminnej w miejscowości Klejniki

 • 2023-09-08, 11:21

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024


Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

 • 2023-09-05, 9:01

XLV sesja Rady Gminy


XLV sesja Rady Gminy

 • 2023-08-29, 18:42

I Tam Żywuć Ludzi


W dniu 30.07.2023 w Rakowiczach odbył się kolejny festyn z cyklu I Tam Żywuć Ludzi.

Chodnik w Kuraszewie


Ułożenie 176,00 m2 chodnika w Kuraszewie

 • 2023-07-20, 19:44

Remont drogi w Klejnikach


Remont drogi w Klejnikach

 • 2023-07-12, 8:19

Budowa drogi w miejscowości Sapowo


Budowa drogi w miejscowości Sapowo

 • 2023-07-12, 8:11

Dzień otwarty


Dzień otwarty w remizie OSP Czyże

 • 2023-07-10, 13:45

Umowa na stację uzdatniania wody w Klejnikach


Umowa na stację uzdatniania wody w Klejnikach

 • 2023-07-10, 13:27

Otwarcie świetlicy wiejskiej w Hukowiczach


Otwarcie świetlicy wiejskiej w Hukowiczach

 • 2023-07-03, 14:34

Dostępny samorząd


Dostępny samorząd

 • 2023-06-30, 14:03

Świetlica wiejska w Hukowiczach


Świetlica wiejska w Hukowiczach

 • 2023-06-27, 12:28

Wymiana źródeł ciepła


Wymiana źródeł ciepła

 • 2023-06-02, 9:44

Podpisanie umów


W dniu 23 lutego 2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim miała miejsce uroczystość z udziałem Zarządu Województwa Podlaskiego na czele z Marszałkiem Arturem Kosickim i włodarzami jednostek samorządu terytorialnego województwa podlaskiego związana z podpisaniem umów na realizację w ramach Programów Rozwojów Obszarów Wiejskich inwestycji z zakresu gospodarki wodno - ściekowej.

 • 2023-03-30, 11:00

Szanowne Panie


Z okazji Dnia Kobiet serdeczne życzenia.

 • 2023-03-08, 8:00

Wybory uzpełniające


27 lutego 2023 r. odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Lady w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających na Sołtysa Sołectwa Lady.

 • 2023-02-27, 9:00