W dniu 10 lipca 2023 r. została podpisana umowa na “Przebudowę z rozbudową stacji uzdatniania wody oraz rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej – rozbudowa sieci i budowa przyłączy w Gminie Czyże”. Wartość projektu 4 421 850 zł.

Środki na realizację zadania pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Gospodarka Wodno Ściekowa –  3 309 989 zł oraz subwencji ogólnej z 2021 r. z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji wodno - kanalizacyjnych w wysokoci 1 111 861 zł.