Na terenie naszej gminy istnieją dofinansowania na przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Dofinansowanie udzielane jest zgodnie z zasadami określonymi w UCHWALE NR XXXI/180/2022 RADY GMINY CZYŻE z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zasad dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czyże ze środków budżetu gminy.