Rachunek do wpłat podatków 37 8071 0006 0014 6753 2000 0010
Rachunek do wpłat za odpady komunalne 59 8071 0006 0014 6753 2000 0390

Rodzaj opłaty

jednostka

stawka

uchwała

podatek rolny i leśny 

podatek rolny  1 ha

zł/ha fizycznego

440,00

XLVI/259/2023

 podatek rolny powyżej 1 ha

zł/ha przeliczeniowego

220,00

XLVI/259/2023

podatek leśny

zł/ha

72,0346

Dz.U.

podatek od nieruchomości

 

 

 

budynki mieszkalne

zł/m2

1,15

XLVI/258/2023

budynki pod działalnością

 

28,00

XLVI/258/2023

budynki pozostałe, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

zł/m2

11,17

XLVI/258/2023

budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

zł/m2

15,50

XLVI/258/2023

budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

zł/m2

6,76

XLVI/258/2023

grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

zł/m2

1,34

XLVI/258/2023

grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

zł/1 ha

6,66

XLVI/258/2023

grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

zł/m2

0,71

XLVI/258/2023

budowle

 

2% wartości budowli

XLVI/258/2023

 

 

stawki za odprowadzanie ścieków

odprowadzanie ścieków
6,88 zł + 8%vat

zł/m3

7,43

Decyzja Nr BI.RZT.70.241.2021 z dnia 16 sierpnia 2021 r. PGW Wody Polskie

opłata stała
3,83 zł + 8%vat

zł/mies.

4,14

Decyzja Nr BI.RZT.70.241.2021 z dnia 16 sierpnia 2021 r. PGW Wody Polskie

ścieki dowożone wozem asenizacyjnym

 24,07 zł + 8%vat

zł/m3

26,00

Zarządzenie Wójta Gminy Czyże

Nr 443.2023

 

 

stawki za dostarczenie wody

zaopatrzenie w wodę
3,52 zł + 8%vat

zł/m3

3,80

Decyzja Nr BI.RZT.70.241.2021 z dnia 16 sierpnia 2021 r. PGW Wody Polskie

opłata stała
2,
61 zł + 8%vat

zł/mies.

2,82

Decyzja Nr BI.RZT.70.241.2021 z dnia 16 sierpnia 2021 r. PGW Wody Polskie

zaopatrzenie w wodę stawka obowiązująca we wsi Morze
1,97 zł + 8%vat

zł/m3

2,13

Decyzja Nr BI.RZT.70.8.2021 z dnia 11 maraca 2021 r.     PGW Wody Polskie

opłata stała dotyczy stawka obowiązująca we wsi Morze
2,45 zł + 8%vat

zł/mies.

2,65

Decyzja Nr BI.RZT.70.8.2021 z dnia 11 maraca 2021 r.     PGW Wody Polskie