Głównym celem Programu ochrony Środowiska jest dążenie do poprawy aktualnego stany środowiska na terenie gminy, ograniczenie negatywnego wpływu zanieczyszczeń na środowisko, ochrona i rozwój walorów środowiskowych oraz racjonalne gospodarowanie jego zasobami.

Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czyże na lata 2022-2025