W dniu 23 lutego 2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim miała miejsce uroczystość z udziałem Zarządu Województwa Podlaskiego na czele z Marszałkiem Arturem Kosickim i włodarzami jednostek samorządu terytorialnego województwa podlaskiego związana z podpisaniem umów na realizację w ramach Programów Rozwojów Obszarów Wiejskich inwestycji z zakresu gospodarki wodno - ściekowej.  Gmina Czyże otrzymała środki w wysokości 3 309 989 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej – rozbudowa sieci i budowa przyłączy w Gminie Czyże”.