W dniu 13 marca 2024 r. została podpisana umowa na „Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Czyżach”. Koszt zadania 85 755,60 zł. Wykonawcą zadania będzie firma BUDPLAY Stanisław Wiechowski.

Galeria zdjęć