Informacja dotycząca bezpłatnego transportu osób niepełnosprawnych i wieku 60+ do lokali wyborczych na terenie gminy Czyże w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 9 czerwca 2024 r.

W niedzielę 9 czerwca 2024 roku odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Wyborcy z niepełnosprawnościami oraz ci, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, będą mogli skorzystać z bezpłatnego transportu do lokali wyborczych na terenie Gminy Czyże, organizowanego przez Wójta Gminy Czyże.

Transport organizowany będzie na podstawie art. 37e Kodeksu Wyborczego. Zamiar skorzystania z transportu w dniu wyborów należy wcześniej zgłosić. Informujemy, że w Urzędzie Gminy Czyże w terminie do 25 marca 2024 roku (poniedziałek) przyjmowane będą zgłoszenia zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i bezpłatnego transportu powrotnego. Prawo to przysługuje wyborcom niepełnosprawnym o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcom, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 rok życia.

Zgłoszeń zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i bezpłatnego transportu powrotnego można dokonywać ustnie, telefonicznie, pisemnie lub w formie elektronicznej. W przypadku zgłoszeń pisemnych należy wypełnić załączony  poniżej formularz zgłoszenia i następnie złożyć go w sekretariacie Urzędu Gminy Czyże lub przesłać skan zgłoszenia na adres e-mail: a.stankowska@ugczyze.pl, k.szyrynska@ugczyze.pl  lub ePUAP:  (/ugczyze/SkrytkaESP). Zgłoszenia telefonicznego można dokonać pod numerem 85 681 89 99 lub 681 89 96, osobiście (ustnie) w Urzędzie Gminy Czyże w pokoju nr 14.
            Wyborcy, którzy zgłoszą zamiar skorzystania  z prawa transportu do lokalu wyborczego, zostaną w terminie do 6 czerwca 2024 roku poinformowani przez pracownika Urzędu Gminy Czyże o godzinie oraz szczegółach przebiegu trasy transportu do lokalu.


          Uwaga! Wyborca, który zgłosi zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu wyborczego lub transportu powrotnego może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego jednak nie później niż na 2 dni przed dniem głosowania. Wycofanie zgłoszenia powinno nastąpić w wyżej opisanej formie właściwej dla składania zgłoszeń.

Niezależnie od wyżej opisanego transportu w dniu wyborów Gmina Czyże zapewni wszystkim wyborcom możliwość skorzystania z bezpłatnego dojazdu do lokali wyborczych liniami gminnej komunikacji pasażerskiej. W dniu 9 czerwca 2024 r. uruchomione zostaną specjalne gminne linie komunikacyjne, które będą kursować według ustalonego rozkładu i umożliwią mieszkańcom dojazd na wybory.