W miejscowości Klejniki wyremontowano część chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 684. Gmina Czyże dofinansowała w/w zadanie w kwocie 30 000 zł.