Dobiegły końca inwestycja pn. „Modernizacji dróg gminnych Osówka – Kojły oraz Kuraszewo – Rzepiska” na długości łącznie 5 370 m. Koszt zadania 6 189 729 zł., wkład własny gminy 818 729 zł. Dofinansowanie w wysokości 4 845 000 zł pochodzi z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Dotacja celowa w wysokości 500 000 zł pochodzi ze środków Województwa Podlaskiego, pozostałe środki w wysokości 26 000 zł. pochodzą z dotacji przekazanej przez Gminę Narew.

           

Galeria zdjęć