Zakończyły się prace polegjące na remoncie drogi w miejscowości Klejniki na działce nr 415 na odcinku 360 m.  Koszt inwestycji 29 520 zł.