Świadomy senior – bezpieczny senior

Informujemy, iż Minister Rodziny i Polityki Społecznej zatwierdził wyniki konkursu w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”- edycja 2022. Na liście projektów, które uzyskały najwyższą liczbę punktów i zostały zakwalifikowane do dofinansowania, znajduje się projekt złożony przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach pt „Świadomy senior – bezpieczny senior”

Przejdź do artykułu