Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach informuje, że w dniu 31.12.2023 r.  Usługi Opiekuńcze w miejscu zamieszkania w ramach projektu „Skuteczne Ośrodki Pomocy Społecznej w Euroregionie Puszczy Białowieskiej” zostały zakończone. W razie zaistniałej potrzeby istnieje możliwość dalszego kontynuowania usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Czyże. Więcej informacji dostępnych jest w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach, Czyże 98, 17-207 Czyże lub telefonicznie    pod nr telefonu 85/655 44 19.