Zastępca Wójta Gminy/

Sekretarz Gminy
mgr Anna Stankowska

tel. (85)6818999