GAWRYLUK

Krystyna 

Przewodnicząca Rady Gminy

 

 

 

JAKONIUK

Jolanta

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

Członek Komisji Budżetu, Finansów i Spraw Społecznych, Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 

 

 

BAZYLUK

Dariusz

Przewodniczący Komisji Rolnictwa Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

 

 

 

BIAŁOWIEŻEC

Janusz

Członek Komisji Rewizyjnej

 

 

 

FRANKOWSKA

Irena

Członek Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, Członek Komisji Rewizyjnej

 

 

 

IGNATIUK

Iwona

Wiceprzewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 

 

 

JANCZUK

Piotr

Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

 

 

 

JEDNOCZKO

Wiera

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 

 

 

KARCZEWSKA

Edyta Elżbieta

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Spraw Społecznych

 

 

 

ROMANIUK

Anna

Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 

 

 

SAJEWSKA

Anna

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

 

 

 

SUREL

Jan

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

 

 

 

TROFIMIUK

Bogusława

Członek Komisji Budżetu, Finansów i Spraw Społecznych

 

 

 

WAWRESZUK

Konstanty

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Spraw Społecznych