Komisja Rewizyjna:

1.    Białowieżec Janusz      - przewodniczący

2.    Surel Jan                        - wiceprzewodniczący

3.     Frankowska Irena         - członek

4.     Sajewska Anna            - członek

Komisja Budżetu, Finansów i Spraw Społecznych:

1.     Topolewski Leon              – przewodniczący

2.     Konstanty Warweszuk   – wiceprzewodniczący

3.     Jakoniuk Jolanta             – członek

4.   Gawryluk Bazyli              – członek

Komisja Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska:

1.     Dariusz Bazyluk             – przewodniczący

2.     Janczuk Piotr                  – wiceprzewodniczący

3.     Irena Frankowska           – członek

4.     Konstanty Wawreszuk     – członek

 

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

 

1.     Jednoczko Wiera            – przewodnicząca

2.     Korzunowicz Paulina      – wiceprzewodnicząca

3.     Romaniuk Anna               – członek

4.   Jerzy Siemieniuk             – członek