Komisja Rewizyjna:

1.    Sajewska Anna            - przewodnicząca

2.    Surel Jan                    - wiceprzewodniczący

3.     Frankowska Irena         - członek

4.     Janusz Białowieżec       - członek

Komisja Budżetu, Finansów i Spraw Społecznych:

1.     Konstanty Wawreszuk           – przewodniczący

2.     Karczewska Edyta Elżbieta     – wiceprzewodniczący

3.     Jakoniuk Jolanta                 – członek

4.    Bogusława Trofimiuk            – członek

Komisja Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska:

1.     Bazyluk Dariusz             – przewodniczący

2.     Janczuk Piotr                – wiceprzewodniczący

3.     Irena Frankowska               – członek

4.     Konstanty Wawreszuk       – członek

 

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

 

1.    Jednoczko Wiera          – przewodnicząca

2.     Ignatiuk Iwona             – wiceprzewodnicząca

3.     Romaniuk Anna          – członek

4.    Jolanta Jakoniuk          – członek