W roku 2023 rozpoczęto realizację zadania pt. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czyże” na podstawie Zapytania Ofertowego zamieszczonego na Biuletynie Informacji Publicznej. Obecnie Gmina Czyże wyłoniła wykonawcę do realizacji zadania i jest na etapie podpisywania umowy.