Pracownicy GOPS

KIEROWNIK  GOPS

mgr Emilia Stepaniuk
tel. 85 655 44 19
e-mail:
gops@ugczyze.pl

 

 

KOMÓRKA DS POMOCY SPOŁECZNEJ

tel. 85 655 44 19

Alina Iwaniuk– specjalista pracy socjalnej
e-mail:
gops@ugczyze.pl

mgr Anna Kuprianowicz starszy pracownik socjalny

e-mail: gops@ugczyze.pl

mgr Renata Iwaniuk – pracownik socjalny

e-mail: gops@ugczyze.pl

 

KOMÓRKA DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

inż Elżbieta Ożarowska - referent

e-mail: gops@ugczyze.pl

 

 

DZIENNY DOM POMOCY W SZOSTAKOWIE

 

Szostakowo 13A

17-207 Czyże

                                      

Misją Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach jest wspieranie osób  i rodzin  w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach Emilia Stepaniuk w sprawie skarg i wniosków przyjmuje codziennie w godzinach pracy Ośrodka.