Punkt konsultacyjny

PUNKT INFORMACYJNO – KONSULTACYJNY

DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH RODZIN

ORAZ DLA OSÓB/RODZIN Z PROBLEMEM PRZEMOCY

 

Zadania Punktu:

·         motywowanie i informowanie o możliwości podjęcia leczenia osób uzależnionych i terapii osób współuzależnionych,

 

·         motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie ale nie uzależnionych do zmiany szkodliwego wzorca picia,

 

·         udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,

 

·         rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,

 

·         inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,

 

·         posiadanie dobrej orientacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, które mogą się włączyć w systemową pomoc dla rodziny.

 

Spotkania i konsultacje świadczone są bezpłatnie przez specjalistę terapii uzależnień Julitę Dmitruk w każdy pierwszy i trzeci piątek miesiąca w godzinach 16.00 – 18.00 w Świetlicy Wiejskiej w Czyżach.

Istnieje możliwość umówienia się na wizytę za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach, tel. 85 655 44 19.

Uczestnikom gwarantowana jest dyskrecja i anonimowość.