www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Podatki i opłaty

 

Rodzaj opłaty

jednostka

stawka

uchwała

podatek rolny i leśny

 

 

 

podatek rolny  1 ha

zł/ha

262,20

stawka wg GUS

 podatek rolny powyżej 1 ha

zł/ha

131,10

stawka wg GUS

podatek leśny

zł/ha

42,02

stawka wg GUS

podatek od nieruchomości

 

 

 

budynki mieszkalne

zł/m2

0,75

16.81.2016

budynki pod działalnością

 

17,00

16.81.2016

budynki pozostałe, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

zł/m2

7,62

16.81.2016

budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

zł/m2

10,59

16.81.2016

budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

zł/m2

4,61

16.81.2016

grunty z prowadzeniem działalności gospodarczej

zł/m2

0,89

16.81.2016

grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

zł/1 ha

4,54

16.81.2016

grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

zł/m2

0,47

16.81.2016

budowle

 

2% wartości budowli

16.81.2016

stawki za odprowadzanie ścieków

odprowadzanie ścieków
5,40 zł + 8%vat

zł/m3

5,83

8.39.2015

opłata stała
4,00 zł + 8%vat

zł/mies.

4,32

8.39.2015

ścieki dowożone wozem asenizacyjnym

 12,96 zł + 8%vat

zł/m3

14,00

Zarządzenie Wójta Gminy Czyże

 Nr 109.2016

stawki za dostarczenie wody

zaopatrzenie w wodę
2,80 zł + 8%vat

zł/m3

3,02

8.43.2015

opłata stała
4,00 zł + 8%vat

zł/mies.

4,32

8.43.2015

zaopatrzenie w wodę stawka obowiązująca we wsi Morze
2,10 zł + 8%vat

zł/m3

2,27

Rady Gminy Orla Nr VII/47/15

opłata stała dotyczy stawka obowiązująca we wsi Morze
2,00 zł + 8%vat

zł/mies.

2,14

Rady Gminy Orla Nr VII/47/15

stawki opłaty targowej

Uchwała Nr 8.42.2015

stawki podatku od środków transportowych na rok 2016

Uchwała Nr 8.42.2015

Opłata „śmieciowa”

selektywny

zł/osoba

6,50

2.13.2014

zmieszany

zł/osoba

11.50

2.13.2014

 

Archiwum:

2015

2014

2012

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże