W miejscowości Klejniki wykonano modernizację oświetlenia ulicznego. Lampy sodowe szt. 68 zostały wymienione na oświetlenie typu LED oraz wymieniono zegar sterowniczy. Środki finansowe na modernizację oświetlenia ulicznego w wysokości 80 000 zł w całości pochodzą z Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.