Zakończyły się prace związane z odtworzeniem ciągu pieszego (chodnik) w miejscowości Kuraszewo. Inwestycja była realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce. Udział finansowy Gminy Czyże wyniósł 28 090,99 zł. Dziękujemy Starostwu Powiatowemu w Hajnówce oraz Zarządowi Dróg Powiatowych w Hajnówce za wspólną inicjatywę.  

Galeria zdjęć