17-207 Czyże 64,  

tel. (85)6813514, (85)6813586,

 

http://zsczyze.edupage.org/

 

 

      

   

Zarządzenie Nr 451/2024

Wójta Gminy Czyże

z dnia 31 stycznia 2024 r.

 

w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej w szkole podstawowej na rok szkolny 2024/2025, dla których Gmina Czyże jest organem prowadzącym

 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm. poz. 1672, 1718, 2005) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej na rok szkolny 2024/2025 określa się w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klasy pierwszej w szkole podstawowej na rok szkolny 2024/2025 określa się w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Czyżach.

 

§ 4. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czyże, na stronie internetowej Urzędu Gminy Czyże oraz stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Czyżach, dla której organem prowadzącym jest Gmina Czyże.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

inż. Jerzy Wasiluk

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 451/2024

z dnia 31 stycznia 2024 r.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej na rok szkolny 2024/2025

 

Lp.

Rodzaj czynności

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie uzupełniające

 

 

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

od 01.03.2024 r.

do 29.03.2024 r.

 

 

od 01.07.2024 r.

do 15.07.2024 r.

 

 

 

 

 

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.)

 

 

 

 

od 02.04.2024 r.

do 26.04.2024 r.

 

 

 

 

od 16.07.2024 r.

do 31.07.2024 r.

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

29.04.2024 r.

 

01.08.2024 r.

 

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego w postaci pisemnego oświadczenia

 

od 30.04.2024 r.

do 10.05 2024 r.

 

od 02.08.2024 r.

do 09.08.2024 r.

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

13.05.2024 r.

 

12.08.2024 r.

 

 

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 451/2024

z dnia 31 stycznia 2024 r.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klasy pierwszej w szkole podstawowej na rok szkolny 2023/2024

 

Lp.

Rodzaj czynności

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie uzupełniające

 

 

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

od 01.03.2024 r.

do 29.03.2024 r.

 

 

od 01.07.2024 r.

do 15.07.2024 r.

 

 

 

 

 

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.)

 

 

 

 

od 02.04.2024 r.

do 26.04.2024 r.

 

 

 

 

od 16.07.2024 r.

do 31.07.2024 r.

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

29.04.2024 r.

 

01.08.2024 r.

 

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia

 

od 30.04.2024 r.

do 10.05 2024 r.

 

od 02.08.2024 r.

do 09.08.2024 r.

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

13.05.2024 r.

 

12.08.2024 r.

 

Kursy autobusów szkolnych od 4 września 2023 r. 

Anatol Gawryluk

Kurs poranny I

 

Trasa

Godz. odjazdu

Godzina przyjazdu

Czyże - Szostakowo

610

616

Szostakowo – Osówka I

616

621

Osówka I – Osówka II

621

623

Osówka II – Kojły I

623

626

Kojły I – Kojły II

626

628

Kojły II– Kojły kol.

628

630

Kojły kol.- Kuraszewo

 kol. I Zabrocki

630

635

Kuraszewo kol. I- Kuraszewo kol II Kamieńska

635

639

Kuraszewo kol. II - Wólka

639

642

Wólka - Kuraszewo kol. III Dmitruk

642

645

Kuraszewo kol. III – Kuraszewo  kol. IV

 kol. Korniańska

645

648

Kuraszewo kol. IV – Kuraszewo I

648

654

Kuraszewo I - Kuraszewo II

654

656

Kuraszewo II – Kuraszewo kol. V Wiśniewscy

656

658

Kuraszewo kol. V – Kamień

658

703

Kamień – Lady

703

708

Lady – Łuszcze

708

712

Łuszcze - Czyże

712

717

 

 

Kurs poranny II

 

Trasa

Godz. odjazdu

Godzina przyjazdu

Czyże – Morze I

719

729

Morze I – Morze II

729

731

Morze – Zbucz I

731

736

Zbucz I – Zbucz II

736

738

Zbucz II- Rakowicze

738

745

Rakowicze - Czyże

745

750

 

Kurs popołudniowy I

 

Trasa

Godz. Odjazdu

czw-pt

Godzina przyjazdu

czw-pt

Godz. Odjazdu

pn-wt-śr

Godzina przyjazdu

pn-wt-śr

Czyże - Szostakowo

1415

1421

1505

1511

Szostakowo – Osówka I

1421

1426

1511

1516

Osówka I – Osówka II

1426

1428

1516

1518

Osówka II – Kojły I

1428

1431

1518

1521

Kojły I – Kojły II

1431

1433

1521

1523

Kojły II– Kojły kol.

1433

1435

1523

1525

Kojły kol.- Kuraszewo

kol. I Zabrocki

1435

1440

1525

1530

Kuraszewo kol. I- Kuraszewo kol II Kamieńska

1440

1444

1530

1534

Kuraszewo kol. II - Wólka

1444

1447

1534

1537

Wólka - Kuraszewo kol. III Dmitruk

1447

1450

1537

1540

Kuraszewo kol. III – Kuraszewo  kol. IV

 kol. Korniańska

 

1450

 

1453

 

1540

 

1543

Kuraszewo kol. IV – Kuraszewo I

1453

1459

1543

1549

Kuraszewo I - Kuraszewo II

1459

1503

1549

1551

Kuraszewo II – Kuraszewo kol. V Wiśniewscy

1503

1505

1551

1553

Kuraszewo kol. V – Kamień

1505

1508

1553

1558

Kamień – Lady

1508

1513

1558

1603

Lady – Łuszcze

1513

1517

1603

1607

Łuszcze - Czyże

1517

1522

1607

1612

Kurs popołudniowy II

 

Trasa

Godz. Odjazdu

czw-pt

Godzina przyjazdu

czw-pt

Godz. Odjazdu

pn-wt-śr

Godzina przyjazdu

pn-wt-śr

Czyże – Morze I

1524

1534

1614

1624

Morze I – Morze II

1534

1536

1624

1626

Morze II– Zbucz I

1536

1541

1626

1631

Zbucz I – Zbucz II

1541

1543

1631

1633

Zbucz II- Rakowicze

1543

1550

1633

1640

Rakowicze - Czyże

1550

1555

1640

1645

 

 

Eugeniusz Andrejuk

Kurs poranny

Trasa

Godz. odjazdu

Godzina przyjazdu

Czyże - Leszczyny

605

620

Leszczyny  - Istok

620

633

Istok – Klejniki I

633

637

Klejniki I - Śliwowo I

637

640

Śliwowo I– Śliwowo II

640

644

Śliwowo II – Klejniki II

644

647

Klejniki II – Sapowo II

647

650

Sapowo II – Klejniki III

650

657

Klejniki III - Sapowo I

657

707

Sapowo I –Leniewo

707

715

Leniewo – Podrzeczany I

715

719

Podrzeczany I –Podrzeczany II

719

722

Podrzeczany II – Łoknica I

722

727

Łoknica I- Łoknica II

727

729

Łoknica II- Łoknica III

729

733

Łoknica III – Podrzeczany III

733

738

Podrzeczany III- Czyże

738

744

 

 

 

Kurs popołudniowy

 

Trasa

Godz. odjazdu

pn-wt-śr

Godzina przyjazdu

pn-wt-śr

Godz. odjazdu

czw-pt

Godzina przyjazdu

czw-pt

Czyże - Podrzeczany III

1505

1510

1415

1420

Podrzeczany III – Łoknica III

1510

1515

1420

1425

Łoknica III- Łoknica II

1515

1519

1425

1429

Łoknica II - Łoknica I

1519

1521

1429

1431

Łoknica I– Podrzeczany II

1521

1525

1431

1435

Podrzeczany II – Podrzeczany I

1525

1528

1435

1438

Podrzeczany I – Leniewo

1528

1532

1448

1452

Leniewo  – Sapowo I

1532

1540

1452

1500

Sapowo I - Klejniki III

1540

1550

1500

15010

Klejniki III - Śliwowo I

1550

1552

1510

1512

Śliwowo I- Śliwowo II

1552

1556

1512

1516

Śliwowo II- Klejnki II

1556

1559

1516

1519

 Klejniki II I Istok

1559

1604

1519

1524

Istok– Klejniki I

1604

1609

1524

1529

Klejniki II– Sapowo II

1609

1613

1529

1533

Sapowo II - Leszczyny

1613

1618

1533

1538

Leszczyny– Czyże

1618

1633

1538

1553

 

 

STYPENDIA SZKOLNE 2023/2024

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. Stypendium przysługuje uczniom do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie Gminy Czyże znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Formularze wniosków o przyznanie pomocy materialnej można pobierać:

  • w siedzibie Urzędu Gminy, pokój Nr 14
  • ze strony internetowej www.ugczyze.pl

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej należy składać w terminie:

  • od 1 do 15 września 2023 roku - w przypadku uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych;
  • do 15 października 2023 roku - w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych;

W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie ustawowego terminu.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.) oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1296), tj. 600,00 zł netto.

We wniosku należy wykazać dochody netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (tj. z sierpnia 2023 r.) jak niżej:

- wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia;

- emerytura, renta, świadczenie przedemerytalne, zasiłek rehabilitacyjny, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, świadczenie rodzicielskie (kosiniakowe);

- świadczenia otrzymywane z GOPS: zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek okresowy, zasiłek stały, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek dla opiekuna, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, zasiłek rodzinny i dodatki do niego np. z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, z tytułu samotnego wychowania dziecka, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;

- otrzymywane alimenty oraz alimenty świadczone na rzecz innych osób;

- zasiłek dla bezrobotnych lub inne świadczenia otrzymywane z Powiatowego Urzędu Pracy;

- osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy:

a. załącza do wglądu decyzję orzekającą o uznaniu za osobę bezrobotną i przyznaniu prawa do zasiłku lub odmowie prawa do zasiłku,

b. osoba nie zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy – załącza własnoręczne oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu z pracy;

- zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych użytków rolnych wyrażonej w hektarach przeliczeniowych (w przypadku posiadania użytków o powierzchni od 1 ha przeliczeniowego i powyżej). Dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi – 345 zł.

- dokument potwierdzający korzystanie przez ucznia z innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych;

- pisemne oświadczenie o dochodach uzyskanych z innych źródeł niż powyższe, np. z prac dorywczych, wynajmu mieszkania lokatorom;

- potwierdzenie opłacenia składki KRUS za sierpień 2023 r. (III kwartał)

- w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych, wysokość dochodu z tej działalności ustalana jest na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Zaświadczenie powinno zawierać informacje określone w art. 8 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej. Za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, podatek należny, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Dochód ustala się dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej, wykazanego w zeznaniu podatkowym za poprzedni rok kalendarzowy, przez liczbę miesięcy prowadzonej działalności.

W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, dochód stanowi kwota zadeklarowana przez osobę w pisemnym oświadczeniu. Do wniosku załącza się zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz potwierdzenie opłacenia składek w ZUS.

 

Nie wlicza się do dochodu:

- zasiłku celowego;

- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;

- dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;

- wartości świadczenia w naturze;

- świadczenia, które przysługuje osobie bezrobotnej z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;

-pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawanej na podstawie ustawy o systemie oświaty (stypendium i zasiłek szkolny);

- pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym przyznawanej na podstawie ustawy o systemie oświaty (stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, stypendium Prezesa Rady Ministrów, stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego);

- świadczenia wychowawczego tzw. 500 +, przyznawanego na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;

W składanych wnioskach wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. z sierpnia, a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek:

  • rodziców/prawnych opiekunów nieletnich albo pełnoletniego ucznia,
  • dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka.

Ustawodawca dopuszcza także możliwość wszczęcia postępowania w przedmiocie przyznania stypendium szkolnego z urzędu. Prowadzenie postępowania z własnej inicjatywy organu orzekającego w sprawie stypendium szkolnego, jak również możliwość złożenia wniosku przez dyrektora szkoły daje szansę uzyskania pomocy tym uczniom, których rodziny nie podjęły odpowiednich kroków w celu uzyskania świadczenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Czyże pok. Nr 14 lub pod            Nr tel: 85 68 189 96

 

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny jest przyznawane na wniosek:

- rodziców albo pełnoletniego ucznia.

- odpowiedniego dyrektora szkoły.

Wniosek o zasiłek szkolny należy składać w terminie do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku wystąpienia w rodzinie ucznia zdarzenia losowego, m.in.:

- śmierci rodzica lub opiekuna prawnego,

- ciężkiej choroby w rodzinie, która powoduje znaczne obciążenie finansowe rodziny,

- utrata pracy przez obojga rodziców,

- innych zdarzeń losowych, które wpływają negatywnie na sytuacje finansową ucznia i mogą zakłócić prawidłowy przebieg procesu edukacji.

Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

- mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Czyże,

- w rodzinie zaistniało w/w zdarzenie.

 

Lista przyznanych stypendiów Wójta Gminy Czyże:

 

Lp.

Nazwisko i imię

Klasa

Osiągnięcia

1.

Gabriela Magruk

Klasa VIII

artystyczne

2.

Martyna Sacharczuk

Klasa VIII

artystyczne

3.

Aleksandra Andrejuk

Klasa VIII

artystyczne

4.

Agata Trofimiuk

Klasa V

artystyczne

5.

Oliwia Janczuk

Klasa VI

artystyczne

6.

Wiktoria Oniszczuk

Klasa VIII

artystyczne

7.

Aleksandra Sidoruk

Klasa II

artystyczne

8.

Zofia Suproniuk

Klasa VI

artystyczne

9.

Maja Szpilko

Klasa VI

artystyczne

10.

Magdalena Kuprianowicz

Klasa IV

artystyczne