www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Podatki i opłaty

 

Rodzaj opłaty

jednostka

stawka

uchwała

podatek rolny i leśny 

podatek rolny  1 ha

zł/ha fizycznego

292,30

stawka wg GUS

 podatek rolny powyżej 1 ha

zł/ha przeliczeniowego

146,15

stawka wg GUS

podatek leśny

zł/ha

42,7328

stawka wg GUS

podatek od nieruchomości

 

 

 

budynki mieszkalne

zł/m2

0,81

XI/73/2019

budynki pod działalnością

 

17,50

XI/73/2019

budynki pozostałe, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

zł/m2

8,05

XI/73/2019

budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

zł/m2

11,18

XI/73/2019

budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

zł/m2

4,87

XI/73/2019

grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

zł/m2

0,95

XI/73/2019

grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

zł/1 ha

4,80

XI/73/2019

grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

zł/m2

0,50

XI/73/2019

budowle

 

2% wartości budowli

XI/73/2019

 

stawki za odprowadzanie ścieków

odprowadzanie ścieków
6,62 zł + 8%vat

zł/m3

7,15

Decyzja Nr BI.RET.070.559.2018.IT z dnia 11 października 2018 r. PGW Wody Polskie

opłata stała
3,83 zł + 8%vat

zł/mies.

4,14

Decyzja Nr BI.RET.070.559.2018.IT z dnia 11 października 2018 r. PGW Wody Polskie

ścieki dowożone wozem asenizacyjnym

 12,96 zł + 8%vat

zł/m3

14,00

Zarządzenie Wójta Gminy Czyże

 Nr 109.2016

stawki za dostarczenie wody

zaopatrzenie w wodę
3,21 zł + 8%vat

zł/m3

3,47

Decyzja Nr BI.RET.070.559.2018.IT z dnia 11 października 2018 r. PGW Wody Polskie

opłata stała
2,55 zł + 8%vat

zł/mies.

2,75

Decyzja Nr BI.RET.070.559.2018.IT z dnia 11 października 2018 r. PGW Wody Polskie

zaopatrzenie w wodę stawka obowiązująca we wsi Morze
1,90 zł + 8%vat

zł/m3

2,05

Decyzja Nr BI.RET.070.394.2018.TR z dnia 20 kwietnia 2018 r. PGW Wody Polskie

opłata stała dotyczy stawka obowiązująca we wsi Morze
2,20 zł + 8%vat

zł/mies.

2,38

Decyzja Nr BI.RET.070.394.2018.TR z dnia 20 kwietnia 2018 r. PGW Wody Polskie

stawki opłaty targowej

Uchwała Nr 16.83.2016

stawki podatku od środków transportowych

Uchwała Nr 16.82.2016

Opłata „śmieciowa”

selektywny

zł/osoba

12,00

XII/84/2019

zmieszany

zł/osoba

24,00

XII/84/2019

 

 

Archiwum:

2018

2017

2015

2014

2012

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże