www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Rada Gminy

Rada Gminy Czyże

GAWRYLUK

Krystyna 

Przewodnicząca Rady Gminy

       

TOPOLEWSKI

Leon

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Członek Komisji Budżetu, Finansów i Spraw Społecznych

       

FILIMONIUK

Piotr

Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

       

FRANKOWSKA

Irena

Członek Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

       

GAWRYLUK

Bazyli

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

       

IGNATIUK

Iwona

Członek Komisji Rewizyjnej

       

JAKONIUK

Jolanta

Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

       

JEDNOCZKO

Wiera

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Spraw Społecznych

       

PASZKOWSKI

Arkadiusz

Członek Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

       

ROMANIUK

Anna

Członek Komisji Budżetu, Finansów i Spraw Społecznych

       

SAJEWSKA

Anna

Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej

       

SUREL

Jan

Członek Komisji Rewizyjnej

       

TYCHONIUK

Andrzej

Członek Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

       

TYCHONIUK

Elżbieta

Członek Komisji Budżetu, Finansów i Spraw Społecznych

       

WASILUK

Helena

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Spraw Społecznych

Skargi i wnioski

Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący Rady przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek, a jeśli wtorek jest dniem wolnym od pracy, w następnym dniu roboczym w godzinach od 1400 do 1600

 

 

Komisje Rady Gminy Czyże

Komisja Rewizyjna:

1) Bazyli Gawryluk - przewodniczący
2) Anna Sajewska - wiceprzedownicząca
3) Iwona Ignatiuk - członek
4) Jan Surel - członek

Komisja Budżetu, Finansów i Spraw Społecznych:

1) Wiera Jednoczko - przewodnicząca
2) Helena Wasiluk - wiceprzedownicząca
3) Leon Topolewski - członek
4) Anna Romaniuk - członek
5) Elżbieta Tychoniuk - członek

Komisja Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska:

1) Jolanta Jakoniuk - przewodnicząca
2) Piotr Filimoniuk - wiceprzedowniczący
3) Irena Frankowska - członek
4) Arkadiusz Paszkowski - członek
5) Andrzej Tychoniuk - członek

 

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże