www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach

 

Aktualności


Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na przygotowanie posiłków-śniadań do Dziennego Domu Pomocy w Szostakowie.


Z dniem 1 lutego 2021 r. nastąpi otwarcie DDP w Szostakowie. W związku z powyższym uruchomiony został nabór na następujące stanowiska pracy: opiekun (2 etaty) oraz starszy opiekun (1 etat), pielęgniarka (umowa zlecenia).


Warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Nie jesteś sam!” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Województwa Podlaskiego.


Nawet niewielkie spadki temperatury w okresie zimowym mogą być szczególnie groźne dla osób samotnych i bezdomnych. Przy Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim działa specjalna, całodobowa infolinia.


Pani Olga Giermaniuk asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czyżach została uhonorowana przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej za wsparcie rodzin z dziećmi w czasie epidemii COVID-19. Jesteśmy bardzo dumni i z całego serca gratulujemy!

 


Najnowsze informacje Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach.

Obiad w szkole a nauka zdalna. „Posiłek w szkole i w domu” w czasie pandemii.

Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Gminy oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czyżach.


Akcja MY+
Jeżeli potrzebuje Pani/Pan porozmawiać lub innej pomocy, proszę zadzwonić...


Od 20 października 2020 r. na terenie całej Polski realizowany jest program „Wspieraj Seniora”. Gmina Czyże również przystąpiła do tego programu.


W związku z informacją dotyczącą objęcia powiatu hajnowskiego czerwoną strefą zagrożenia, zwracamy się do Państwa z prośbą o ograniczenie wizyt w naszym ośrodku.


Pragniemy tą drogą serdecznie podziękować Rodzicom Dzieci ze Starego Berezowa, Nowokornina, Mochnatego, Dubicz Osocznych i Czyżyk za udzielone wsparcie w postaci przekazania opału najbardziej potrzebującym mieszkańcom Gminy Czyże.


NOWY WYŻSZY PRZELICZNIK DOCHODU Z GOSPODARSTWA ROLNEGO

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach informuje, iż w dniu 23.09.2020 r. na stronie Głównego Urzędu Statystycznego opublikowano obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego. Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego aktualnie wynosi 3244 zł, tj. 270,33 zł miesięcznie ( w poprzednim okresie zasiłkowym wynosił 226,25 zł miesięcznie). Przedmiotowe obwieszczenie jest kluczowe dla ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy/ świadczeniowy 2020/2021.


PRZYPOMINAMY, że w obecnym 2020r. nie występujemy o świadczenie 500+ na dzieci, które posiadają już uprawnienie i świadczenia są wypłacane. Świadczenia wychowawcze tzw. 500+ są ustalone wyjątkowo na dłuższy okres niż zwykle – do 31 maja 2021r. Obecnie składają wnioski jedynie rodzice na nowonarodzone dzieci.
Papierowe wnioski o świadczenie  „Dobry Start” oraz o fundusz alimentacyjny i  świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy  przyjmujemy od 1 sierpnia 2020.

Informacji udzielają Anna Stankowska kierownik GOPS tel. 85 655 44 19, a.stankowska@ugczyze.pl oraz Emilia Stepaniuk referent ds. świadczeń tel. 85 655 44 19, e.stepaniuk@ugczyze.pl


Jeśli wiesz, że możesz doświadczyć przemocy domowej i obawiasz się, że w czasie epidemii może być trudno uzyskać pomoc, przygotuj osobisty plan awaryjny.


Uprzejmie informujemy mieszkańców miejscowości Szostakowo oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Czyże, że w dniu 18 lipca br. można będzie zwiedzać Dzienny Dom Pomocy w Szostakowie.


Informujemy, iż od 1 lipca 2020 r. można składać wniosek o świadczenie ,,Dobry start” – drogą elektroniczną, przez portal informacyjno-usługowy Emp@tia, bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS. Natomiast od 1 sierpnia 2020 r. drogą tradycyjną (w formie papierowej) bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czyżach lub za pośrednictwem poczty.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce ogłasza nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.


Informacja dotycząca realizacji w 2020 programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.


Gmina Czyże otrzyma dotację na opiekę nad chorymi oraz aktywizację i integrację mieszkańców

Realizacja projektu to koszt 467 tys. zł, a dofinansowanie

z RPOWP wynosi 425 tys. zł.

Zarząd Województwa na posiedzeniu 28 kwietnia br. przyznał 2,5 mln złotych dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na sześć projektów złożonych w ramach Lokalnych Grup Działania przez gminy: CZYŻE, Kolno, Drohiczyn, Michałowo i Narewka.

Dotacje zostaną przeznaczone na aktywizację i integrację mieszkańców, wsparcie rodzin oraz pomoc dla ludzi biednych i schorowanych w dziennych domach opieki.

Projekt dla gminy Czyże realizowany będzie we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czyżach (realizator) i Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska (partner). Jest on skierowany do 12 mieszkańców z jej terenu - zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w tym osób starszych z niepełnosprawnością), poprzez realizację usług opiekuńczo-aktywizujących i innych form wsparcia doraźnego, świadczonych w Dziennym Domu Pomocy w Szostakowie.

Będą to m.in. następujące działania: podstawowa opieka pielęgniarska, wsparcie psychologa, fizjoterapeuty, warsztaty terapii ruchowej, warsztaty kompetencji poznawczych i interpersonalnych, warsztaty rozwijające zainteresowania oraz indywidualne wsparcie pracy socjalnej.

Koszt realizacji projektu to 467 tys. zł, a dofinansowanie z RPOWP wynosi 425 tys. zł.


Kierownik i pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach składają podziękowania dla Fundacji z sercem do seniorów a w szczególności Paniom Marynie Pietruczuk i Katarzynie Bazyluk za ufundowanie 100 szt. maseczek ochronnych. Wyrażając swą wdzięczność za wielkie serce i dobrą wolę niesienia pomocy potrzebującym, życzymy powodzenia w realizacji życiowych zamierzeń oraz sukcesów zawodowych.


Miło nam poinformować, iż pierwsza partia maseczek uszytych przez wolontariuszki z Gminy Czyże ruszyła do mieszkańców. W najbliższym czasie rozdanych zostanie około 700 szt. maseczek. Dystrybucją objęci są mieszkańcy w wieku 65+.

 

 

 

 

 

 


Miło nam poinformować, iż pierwsza partia maseczek uszytych przez wolontariuszki z Gminy Czyże w liczbie około 100 sztuk trafiła już do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach.

Czekamy na dalsze dostawy a o sposobie ich dystrybucji do mieszkańców poinformujemy w późniejszym terminie. W pierwszej kolejności otrzymają je mieszkcy w wieku 65+.

 


Miło nam poinformować, że grupka kobiet czynnie zaangażowała się w dbanie o nasze bezpieczeństwo i zobowiązała się do nieodpłatnego szycia maseczek ochronnych.


INSTRUKCJA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH OBJĘTYCH KWARANTANNĄ


Komunikat

Szanowni Państwo

Z uwagi na trwający wzmożony okres zachorowania na grypę oraz wzrost liczby przypadków chorób zakaźnych wywołanych przez wirus COVID - 19,  zwracamy się do Państwa z prośbą o ograniczenie wizyt w naszym ośrodku.

W sprawach urzędowych prosimy w pierwszej kolejności o kontakt telefoniczny lub mailowy, a tylko w wyjątkowych wypadkach o kontakt bezpośredni w ośrodku po uprzednim umówieniu telefonicznym.

Wykaz numerów telefonów oraz adresów mailowych:

85 655 44 19 , adres e-mail: gopsczyze@wp.pl

·         a.stankowska@ugczyze.pl – kierownik GOPS

·         e.stepaniuk@ugczyze.pl – świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny

·         a.iwaniuk@ugczyze.pl – pomoc społeczna

·         r.iwaniuk@ugczyze.pl – pomoc społeczna, Karta Dużej Rodziny

·         k.misiejuk@ugczyze.pl -księgowość

 

Jednocześnie informuję, że wypłata należnych Państwu świadczeń będzie przebiegała zgodnie z przyjętym harmonogramem wypłat.


W innych sprawach kierowanych do Ośrodka można także   wykorzystać środki komunikacji elektronicznej:

za pomocą  Portalu Informacyjno - Usługowego EMPATIA

https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0

- poprzez platformę ePUAP www.epuap.gov.pl,

- Elektroniczna Skrzynka Podawcza:  e-Puap GOPS (/gopsczyze2/SkrytkaESP)

Jednocześnie dbając w szczególny sposób o osoby starsze, które są narażone na największe ryzyko związane z koronawirusem.  Nasz ogromny  apel do sołtysów, rodzin, sąsiadów o dużą wrażliwość i w razie potrzeby o pomoc  pozostałych mieszkańców w czasie kontaktu z osobami starszymi, chrońmy osoby starsze jeszcze bardziej. W przypadku powzięcia informacji o osobie starszej, samotnej lub niepełnosprawnej objętej kwarantanną prosimy o pilny kontakt telefoniczny z GOPS w Czyżach.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy i prosimy o zrozumienie sytuacji.

                                                                                                       Anna Stankowska

                                                                                                        Kierownik GOPS


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach ogłasza nabór na wolne stanowisko: pracownik socjalny


Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA PARTNERA PROJEKTU "DZIENNY DOM POMOCY W SZOSTAKOWIE"


INFORMACJA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZYŻACH DOTYCZĄCA POMOCY W OKRESIE ZIMOWYM


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach ogłasza otwarty nabór partnera do realizacji projektu pn. “Dzienny Dom Pomocy w Szostakowie”.


Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego.


Oferta na zorganizowanie szkolenia dla Zespołu Interdyscyplinarnego i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


 26 stycznia w Klubie Wiejskim w Osówce odbył się Bal Karnawałowy dla dzieci zorganizowany z inicjatywy rodziców. Serdeczne podziękowania sponsorom za pomoc w organizacji.

 

 

 

 

 

 


18.10.2019 r. odbyły się zorganizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach warsztaty dla seniorów “Uważny senior”. Spotkanie poprowadził przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce kpt mgr inż. Marcin Karpiuk. Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzieli się jakie skutki może nieść za sobą niedokonywanie okresowych przeglądów przewodów kominowych oraz wentylacyjnych, w jaki sposób ustrzec się przed czadem, a także udzielić pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w różnych sytuacjach. Seniorzy mogli zobaczyć jak działa i wygląda czujka czadu.  Przekazana została ulotka stworzona przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach informująca o instytucjach, w których można uzyskać pomoc w przypadku przemocy.

Spotkanie było bardzo ciekawe i pouczające. Bardzo dziękujemy naszym seniorom za przybycie. Warsztaty to kolejne działanie realizowane przez GOPS w Czyżach w związku z realizacją projektu „Gmina Czyże bez przemocy – bezpieczny senior” współfinansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2019 r.

 

 

 


19.09.2019 r. odbyły się zorganizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach warsztaty dla seniorów “Bezpieczny senior”. Spotkanie poprowadził Dzielnicowy Gminy Czyże Andrzej Grygoruk. Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzieli się o zagrożeniach oraz zasadach, których należy przestrzegać by uchronić się przed oszustami. Policjant poinformował jak nie dać oszukać się „na wnuczka”, „na policjanta” czy „na pracownika socjalnego”, jak należy właściwie zareagować, gdy ktoś z nieuczciwymi zamiarami podejdzie do osoby starszej bądź zadzwoni. Jak nie dać się oszukać nieuczciwym sprzedawcom, na co zwrócić uwagę przy zawieraniu umów i na jakie numery nigdy nie oddzwaniać. Poruszone tematy przemocy domowej, ochrony praw osób starszych. Została również przekazana Koperta Życia. Skierowana do osób przewlekle chorych, starszych, samotnych i polega na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach najważniejszych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, danych osobowych, w tym nr pesel. Pakiet z takimi informacjami powinien być przechowywany na lodówce lub w innym miejscu, które jest prawie w każdym domu i zarazem jest łatwo dostępne.
Spotkanie było bardzo pouczające. Bardzo dziękujemy naszym seniorom za przybycie. Warsztaty to kolejne działanie realizowane przez GOPS w Czyżach w związku z realizacją projektu „Gmina Czyże bez przemocy – bezpieczny senior” współfinansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2019 r.

 


26 sierpnia odbyły się zorganizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach warsztaty dla seniorów “Sprawny senior”. Spotkanie poprowadziła Pani fizjoterapeuta Edyta Jóźwiuk. Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzieli się jak dbać o kręgosłup oraz stawy, zachować sprawność na długie lata i niwelować problemy zdrowotne. Seniorzy poznali metody niwelowania problemów zdrowotnych oraz mieli okazję do wykonania pod czujnym okiem Pani fizjoterapeuty różnych ćwiczeń fizycznych. Spotkanie było ciekawe i pouczające. Bardzo dziękujemy naszym seniorom za przybycie. Warsztaty to kolejne działanie realizowane przez GOPS w Czyżach w związku z realizacją projektu „Gmina Czyże bez przemocy – bezpieczny senior” współfinansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2019 r.

 

 

 

 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty na zorganizowanie warsztatów “Sprawny senior” – spotkanie z fizjoterapeutą/rehabilitantem.


18 lipca odbyły się zorganizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach warsztaty dla seniorów “Zdrowy senior”. Spotkanie poprowadziła Pani dietetyk Anna Redler. Podczas warsztatów uczestnicy zapoznali się z zasadami prawidłowego żywienia i jego wpływu na funkcjonowanie organizmu. Zebranym zaprezentowana zostanie piramida żywienia, która stanowi podstawę planowania codziennego jadłospisu tak, aby dieta była zbilansowana i bogata we wszystkie składniki odżywcze niezbędne do utrzymania dobrej kondycji. Każdy z uczestników otrzymał sporo cennych wskazówek, które ułatwią im wprowadzenie prawidłowych zasad żywienia do swojego jadłospisu, co wpłynie pozytywnie na ich zdrowie i samopoczucie. Spotkanie było bardzo ciekawe i pouczające. Bardzo dziękujemy naszym seniorom za tak liczne przybycie.
Warsztaty to kolejne działanie realizowane przez GOPS w Czyżach w związku z realizacją projektu „Gmina Czyże bez przemocy – bezpieczny senior” współfinansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2019 r.

 

 

 

 


Rodzice, którzy mają przyznane do 30 września br. świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, składają od 1 lipca br. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.


Powiatowe centrum pomocy rodzinie w Hajnówce ogłasza nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.


Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia, Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.


GOPS w Czyżach zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty na zorganizowanie 2 dniowego wyjazdu połączonego z warsztatami umiejętności społecznych dla seniorów.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty na zorganizowanie warsztatów “Zdrowy senior” – spotkanie z dietetykiem.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty na zorganizowanie warsztatów kreowania wizerunku „Atrakcyjny senior”


1 czerwca rodzice z Osówki zorganizowali dla swoich pociech Dzień Dziecka. Odbyły się zabawy integracyjne na świeżym powietrzu prowadzone przez animatora, ognisko z poczęstunkiem oraz potańcówka pod chmurką. Każde dziecko otrzymało również skromny upominek. Impreza odbyła się dzięki wsparciu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach oraz GKRPA. Największym atutem organizowanej imprezy było zaangażowanie lokalnej społeczności, integracja i wspólna radość rodzin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


31 maja 2019 r. odbyły się warsztaty plastyczne “Kreatywny senior” zorganizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach. Na warsztatach obecna była kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach Anna Stankowska oraz specjalista pracy socjalnej Eugenia Kondraciuk. 20 seniorów wspólnie wykonywało określone prace plastyczne i artystyczne. Spotkanie było okazją do wspólnej rozmowy, wspominania, opowiadania ważnych dla siebie historii. Była to również okazja do odreagowania zalegających napięć psychicznych, integracji a także spotkania z osobami o takich samych problemach. Seniorzy stworzyli własnoręcznie ramki do zdjęć oraz ćwiczyli technikę decoupage. Zajęcia odbyły się w ramach projektu “Gmina Czyże bez przemocy – bezpieczny senior” realizowanego w ramach programu osłonowego “Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. W ramach projektu planujemy cykl działań skierowanych do osób po 60 roku życia.

 

 

 

 


06 czerwca odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego w Czyżach. Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Czyże w skład zespołu wchodzą: Anna Stankowska – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i przewodnicząca zespołu, Alina Iwaniuk – specjalista pracy socjalnej, przewodnicząca GKRPA, Renata Iwaniuk – pracownik socjalny, Eugenia Kondraciuk – specjalista pracy socjalnej, Barbara Kraśko – kurator, Arnold Teterdynko – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji, Andrzej Grygoruk – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji, Raisa Baszun – przedstawiciel Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Elżbieta Tychoniuk – przedstawiciel oświaty, Zenaida Gierasimiuk  - przedstawiciel organizacji pozarządowej.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie – to zespół osób delegowanych ze środowisk profesjonalnych do koordynacji, standaryzacji, analiz i rozwiązywania lokalnych problemów przemocy w rodzinie. Zespół tworzy wójt, burmistrz albo prezydent miasta, powołując do niego przedstawicieli: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych.

Do głównych celów i zadań Zespołu należą:

·         budowanie lokalnego systemu jakości opieki i wsparcia dla rodziny i dziecka zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

·         zsynchronizowanie i wypracowanie standardów współpracy przedstawicieli różnych grup zawodowych i społecznych pracujących i zajmujących się problematyką przemocy.


Czyże, 10.05.2019 r.

 

ZAPYTANIE CENOWE – ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty na:

 

zorganizowanie warsztatów plastycznych dla seniorów

w związku z realizacją zadania pod tytułem „Gmina Czyże bez przemocy – bezpieczny senior” współfinansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego  w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2019 r.

 

1.            Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Czyże 98

17-207 Czyże

Tel./ fax: (85) 655 44 19

e-mail: gopsczyze@wp.pl

 

2.            Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot usługi:

usługa polegająca na zorganizowaniu warsztatów plastycznych dla seniorów

Ilość uczestników:

do 20

 

Termin realizacji

30 lub 31 maja

 

Miejsce realizacji:

Czyże, sale zapewnia zamawiający

Zadania Wykonawcy:

Zadaniem Wykonawcy będzie:

Przeprowadzenie warsztatów plastycznych dla seniorów. Seniorzy stworzą własnoręcznie ramki do zdjęć i inne prace – zgodnie z ofertą realizatora. Materiały plastyczne do zajęć zapewni zamawiający po konsultacji z wybranym wykonawcą.

Wykonawca musi posiadać uprawnienia   do   wykonywania   usługi   będącej   przedmiotem zamówienia, dysponować wiedzą, doświadczeniem, potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także być w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należytą realizację zamówienia.

Wykonawca zobowiązany będzie do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji zamówienia.

Wykonawca  zobowiązany będzie do zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania  poufności informacji i danych uzyskanych w związku z realizacją Zamówienia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Z wybranym Wykonawcą podpisana zostanie umowa. Wynagrodzenie wypłacone zostanie po realizacji usługi. Wykonawca w trakcie trwania umowy ma obowiązek zachowania stałości ceny wskazanej w złożonej Zamawiającemu ofercie. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe.

Kompletna oferta powinna zawierać:

a) Cenę usługi uwzględniającą wszelkie koszty poboczne.

b) Pełną nazwę Wykonawcy z adresem, nr nip, regon i nr telefonu.

c) Osobę do kontaktu z nr telefonu.

 

4.    Kryterium wyboru oferty:

cena – 50% 

program – 50%

 

5. Sposób przygotowania oferty:

Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane
z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

 

6.    Miejsce i termin składania ofert:

      Listownie w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na przeprowadzenie zajęć plastycznych w ramach projektu „Gmina Czyże bez przemocy – bezpieczny senior” współfinansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2019 r.

na adres :

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Czyże 98

17-207 Czyże

 

Oferta może zostać również przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: a.stankowska@ugczyze.pl lub złożona osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czyżach.

 

w terminie do dnia 24 maja 2019 r.

UWAGA: oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania nie będą rozpatrywane.

 

7.    Zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela kierownik GOPS Anna Stankowska tel.: (85) 655 44 19 lub specjalista pracy socjalnej Eugenia Kondraciuk;

 adres e-mail: a.stankowska@ugczyze.pl, gopsczyze@wp.pl.

 

8.    UWAGI

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

Jednocześnie informujemy, że w niniejszym postępowaniu nie stosuje się ustawy – Prawo zamówień publicznych zgodnie z jej art. 4 pkt. 8, lecz wynika ono z Ustawy o finansach publicznych, Kodeksu Cywilnego przy zachowaniu zasad celowości, gospodarności i potrzeb Zamawiającego.

O ewentualnym wyborze oferty zostaną Państwo poinformowani drogą e-mailową lub telefonicznie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego  bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania.


Informujemy, iż Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził wyniki konkursu w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2019.


Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie w Powiecie Hajnowskim.


Z dniem 01 stycznia 2019 r. weszły w życie zmiany w Karcie Dużej Rodziny, na których skorzysta więcej rodzin wielodzietnych. Od Nowego Roku Karta przysługuje rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci - bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku. Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin posiadających troje lub więcej dzieci w instytucjach publicznych i w firmach prywatnych np. zniżki na przejazdy kolejowe, na zakup ubrań, obuwia, kosmetyków, książek czy paliwa. To również niższe opłaty paszportowe, możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury czy ośrodków rekreacyjnych. Ze zniżek mogą skorzystać teraz wszystkie osoby, które kiedykolwiek wychowywały troje dzieci. Aktualny wykaz ulg dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz inne szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pod adresem: http s://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogólneogolne Wniosek o przyznanie KDR można składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach lub dużo sprawniej i szybciej za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej emp@tia: https://empatia.mpi ps.gov.pl 1 / 1

Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (plastikowej) i elektronicznej (na urządzeniach mobilnych). Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą korzystać z obu jej form alternatywnie. Przy wnioskowaniu o KDR jest możliwe wybranie Karty w formie tradycyjnej oraz elektronicznej albo tylko jednej z tych form. W przypadku wnioskowania o obie formy Karty jednocześnie (tradycyjną i elektroniczną) wnioskodawca nie ponosi żadnej opłaty, warto jednak pamiętać, że wybranie drugiej formy Karty w późniejszym terminie (w ramach kolejnego wniosku) będzie wiązać się z wniesieniem opłaty za każdą kartę w wysokości 9,21 zł. Wyjątek stanowi sytuacja, w której członek rodziny wielodzietnej wnosi o przyznanie karty elektronicznej dla osoby, dla której wniosek o kartę tradycyjną (plastikową) był złożony do 31 grudnia 2017 roku - wtedy jest zwolniony z opłaty z mocy prawa - jednak o elektroniczną formę karty musi złożyć najpóźniej do 31 grudnia 2019 roku. Z Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej będą mogli skorzystać także dotychczasowi posiadacze Karty Dużej Rodziny. Wymaga to jednak złożenia wniosku, w którym należy wystąpić o przyznanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny, zaznaczając jednocześnie, o jaką formę chodzi (w tym przypadku: forma elektroniczna). Przyznanie dostępu do aplikacji umożliwiającej wizualizację Karty Dużej Rodziny jest uzależnione od spełnienia wymogu podania numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej. Dane te są niezbędne do założenia konta i jego aktywacji umożliwiającej wizualizację Karty na urządzeniu mobilnym. We wniosku można także określić poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, czy mKDR ma być dostępna na urządzeniu mobilnym osoby, dla której o jej wydanie się wnioskuje, czy też wyłącznie na urządzeniu mobilnym wnioskodawcy. Można wskazać również rodzica, który będzie mógł wyświetlać na swoim urządzeniu mobilnym Kartę osoby, której wniosek dotyczy. Taką możliwość może mieć sam wnioskodawca albo jego małżonek. Dzięki aplikacji korzystanie z Karty Dużej Rodziny jest możliwe maksymalnie po 24 godzinach od jej przyznania przez wójta, bez konieczności oczekiwania na wydruk plastikowego nośnika. Aplikacja pozwoli szybciej i łatwiej wyszukać interesujące zniżki oraz poinformuje o nowych ofertach. Umożliwi wyszukiwanie partnerów KDR według kategorii, lokalizacji i frazy. Funkcja geolokalizacji, w jaką wyposażona jest mKDR, ułatwi wyszukiwanie partnerów udzielających zniżek w okolicy przebywania użytkownika aplikacji. 1 / 2 Karta Dużej Rodziny dostępna jako aplikacja mobilna Zaletą mKDR jest również przekazywanie informacji o konieczności złożenia wniosku przed upływem terminu ważności Karty, np. w przypadku dzieci przed 18 r.ż. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na adres e-mail, który zainteresowany wskazał, dostanie on numer swojej Karty. Na jego telefon przyjdzie SMS z jednorazowym hasłem do zalogowania się w aplikacji. Kolejnym krokiem jest pobranie z Google Play lub Apple Store na swój telefon (bądź tablet) bezpłatnej aplikacji mobilnej. Po tym wnioskodawca może już korzystać z mKDR. Ma dostęp do kart pozostałych członków rodziny (jeśli jest rodzicem) oraz zniżek partnerów programu Karty Dużej Rodziny. Aplikacja poprowadzi automatycznie do uruchomienia mKDR na urządzeniu.

Poniżej znajduje się link Instrukcja użytkownika mKDR https://www.gov.pl/web/rodzina/aplikacja-mkdr


Składnica akt Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach zostało uzupełnione o nową szafę do przechowywania dokumentów.

 


Roczne stypendium Stowarzyszenia SPES

 

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES. Nabór wniosków trwa do 30 marca br.


Kierownik i pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach pragną serdecznie podziękować wszystkim sponsorom za okazane wsparcie w organizacji Wigilii dla osób starszych. Organizowane spotkania wigilijne przyczyniają się do przełamywania wszelkich barier między ludźmi, sprawiają, że dzieląc się prosforą, dzielimy się z bliźnimi również swoją życzliwością, szacunkiem i zrozumieniem.

Chcielibyśmy jeszcze raz serdecznie podziękować za okazane wsparcie.

Czasem wdzięczność trudno jest ubrać w słowa... wtedy proste – dziękujemy - zawiera wszystko, co chcemy wyrazić.

Wsparli nas:

1.      Przedsiębiorstwo  Drogowo- Mostowe MAKSBUD w Bielsku Podlaskim

2.      GKRPA w Czyżach

3.      Radni i sołtysi z  gminy  Czyże

4.      Kompleksowa Ochrona Przeciwpożarowa Piotr Stankowski

5.      Gryfskand  sp. z o.o.  w  Hajnówce

6.      Państwo Nina i Michał Wawreszuk z Ełku

7.      Gospodarstwo rolne Andrzej Brzozowski  Parcewo

8.      Krtystyna Gawryluk przewodnicząca Rady Gminy Czyże

9.      Jolanta Jakoniuk wiceprzewodniczaca Rady Gminy Czyże, sołtys wsi Osówka

10.    Anna Sajewska – radna gminy Czyże, sołtys wsi Klejniki

11.    Biuro  Ubezpieczeń w Hajnówce  Pani Halina Borowik

12.    Piekarnia  Podolszyńscy w  Hajnówce

13.    Bank Spółdzielczy w Hajnówce

14.    Pan  Stefan Bedkowski – CENTRo-MET w Hajnówce

15.    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Hajnówce

16.    Okręgowa Spółdzielnia  Mleczarska w Hajnówce

17.  Pan  Grzegorz Niestieruk  - Zakład  Tartaczny Podrzeczany

18.  Pan Tadeusz Gawryluk – TGA AUTO  w  Hajnówce

19.  Pan Jan Bowtruczuk  -„AUTO-MAG”  w  Hajnówce

20.  Pan Bazyl Jagodnicki – Sklep Rolniczy w Hajnówce


„Im dajesz wi
ęcej tym, większym się stajesz. Ale potrzebny jest ktoś, aby przyjmować. Bowiem dawać to nie znaczy tracić”

Antoine de Saint Exupery


Jak co roku w związku ze zbliżającym się okresem zimowym informuję, że pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach koordynują działania mające na celu ochronę zdrowia i życia osób szczególnie narażonych na działanie niskich temperatur. Proszę o współpracę w tym zakresie wszystkich mieszkańców Gminy Czyże. Ewentualne zgłoszenia proszę kierować do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach tel. 85 655 44 19. Ponadto informuję, że osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej mogą skorzystać z placówek noclegowych.

 

Rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia


NOWY WYŻSZY PRZELICZNIK DOCHODU Z GOSPODARSTWA ROLNEGO

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach informuje, iż w dniu 21.09.2018 r. na stronie Głównego Urzędu Statystycznego opublikowano obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 r. Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 r. wynosi 3 399 zł, tj. 283,25 zł miesięcznie ( w poprzednim okresie zasiłkowym wynosił 214,75 zł miesięcznie).

Przedmiotowe obwieszczenie jest kluczowe dla ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy/ świadczeniowy 2018/2019.


Nowy okres zasiłkowy 2018/2019

UWAGA!

W związku ze zbliżającym się nowym okresem zasiłkowym 2018/2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach informuje, iż wnioski na: świadczenia rodzinne i opiekuńcze, świadczenia wychowawcze (500+), świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz po raz pierwszy na świadczenie z programu DOBRY START
można składać od dnia 1 lipca 2018 r. przez internet poprzez:
• ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy 
Emp@tia
• bankowość elektroniczną,
• PUE ZUS- Platformę Usług Elektronicznych ZUS,
• e PUAP – elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej

oraz od dnia 1 sierpnia 2018 r. osobiście
w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach

Ponadto informujemy, iż rok 2017 jest rokiem bazowym, a w przypadku utraty i uzysku dochodów bierzemy pod uwagę sytuacje bieżącą, z którego dochód będzie stanowił podstawę do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Istnieje możliwość pobrania wniosków ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

https://www.mpips.gov.pl/bip/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

Więcej informacji pod numerami tel. 85 655 44 19 – informacji udziela referent Emilia Stepaniuk oraz kierownik GOPS Anna Stankowska


Wraz z rozpoczęciem wakacji Rzecznik Praw Dziecka inauguruje nową kampanię społeczną – „Odwaga ratuje życie”. Akcja ma przypominać, że od podejmowanych decyzji może zależeć życie najbliższych oraz własne.

Odwaga kojarzy się z pewnością siebie i siłą, ale to przede wszystkim umiejętność podejmowania mądrych decyzji, zdolność do asertywnych postaw, odpowiedzialność za siebie i bliskich.

Okazje do wykazania się odwagą, czy wręcz bohaterstwem pojawiają się w najmniej oczekiwanych chwilach. Nie trzeba jednak szklanej kuli, żeby wiedzieć, że skok na płytką wodę może skończyć się tragicznie, a palenie ogniska w lesie jest najczęstszą przyczyną pożarów. Warto mieć w sobie wewnętrzną gotowość, na to, żeby powiedzieć „STOP!”, zareagować właściwie, kiedy grupa przyjaciół chce podjąć niepotrzebne ryzyko. Odwaga, to przecież również umiejętność pójścia pod prąd.

Młody człowiek, który potrafi podjąć odpowiednią – choć wielokrotnie niezrozumiałą dla rówieśników – decyzję, może ochronić nie tylko siebie, ale również tych, którzy są wokół niego. Może dać przykład, jak powinien zachować się współczesny bohater.

 


W dniu 14.06.2018 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego w Czyżach. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowej oraz kurator sądowy.

Członkowie zespołu interdyscyplinarnego wykonują swoje zadania w ramach obowiązków służbowych. Są oni zobowiązani do całkowitej poufności i mają prawo do przetwarzania danych w obszarze dotyczącym stanu zdrowia, nałogów, skazań, orzeczeń w postępowaniu sądowym i administracyjnym.

Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji  i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, poprzez:

·         diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

·         podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,

·         inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

·         rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,

·         współpraca z instytucjami zajmującymi się problemem przemocy w rodzinie,

·         organizowanie kampanii społecznych, konferencji w celu podniesienia świadomości społecznej dotyczącej problemu przemocy w rodzinie,

·         inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie

·         realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie 

Jeżeli jesteś osobą doznającą przemocy domowej:

 • zgłoś się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

 • poinformuj dzielnicowego o doświadczaniu przemocy;

 • gdy w Twoim domu dochodzi do awantur nie bój się wzywać Policję (poinformuj policjanta o doświadczaniu przemocy domowej);

 • jeśli doznajesz przemocy fizycznej możesz zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu i poprosić o bezpłatne zaświadczenie lekarskie o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie;

 • jeśli osoba stosująca wobec Ciebie przemoc nadużywa alkoholu możesz zgłosić ten problem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

 • masz prawo do złożenia na Policji lub w prokuraturze zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez osobę, która krzywdzi Ciebie lub Twoją rodzinę.


Serdecznie zapraszamy osoby z zaburzeniami psychicznymi, ich rodziny oraz wszystkie osoby zainteresowane na spotkanie, które odbędzie się 22 czerwca 2018 r. w Świetlicy Wiejskiej w Czyżach o godz. 13.00


DOBRY START

Uprzejmie informuję, iż w dniu 1 czerwca 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „DOBRY START” wprowadzające jednorazowe świadczenie               w wysokości 300 zł na dziecko.

Zgodnie z brzmieniem rozporządzenia, świadczenie przysługuje na dziecko, do ukończenia:

1.    20. roku życia w roku, w którym kończy się dany rok szkolny;

2.    24. roku życia w roku, w którym kończy się dany rok szkolny, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie nie przysługuje:

ü  jeżeli dziecko zostało umieszczone w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;

ü  na dziecko odbywające roczne przygotowanie przedszkolne;

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry start” będą przyjmowane               w wersji papierowej od dnia 1 sierpnia 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r.                        w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach.

 

Wniosek o w/w świadczenie będzie można składać od 1 lipca 2018 roku do 30 listopada 2018 r. za pomocą systemów teleinformatycznych, a mianowicie:

ü  ministerialny Portal Informacyjno – Usługowy Empati@,

ü   bankowość elektroniczną.

 

Więcej szczegółowych informacji na temat Programu „DOBRY START” można znaleźć na stronach internetowych Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej:

https://www.mpips.gov.pl/DobryStart

 

 WNIOSEK:

https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/1.pdf

 

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU:

https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/SDS_1Zv3.pdf


OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT prowadząc Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w województwie podlaskim, zaprasza osoby pokrzywdzone przestępstwem i członków ich rodzin, a także świadków i osób im najbliższych do skorzystania z naszej nieodpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, materialnej, rzeczowej i wolontarystycznej.

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem zapewnia nieodpłatnie:

 • pomoc prawną,

 • pomoc psychologiczną,

 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów przez mediację,

 • pomoc tłumacza migowego,

 • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz wyrobów medycznych, niezbędnych w procesie leczniczym,

 • pokrywanie kosztów zakupu żywności lub bonów żywnościowych,

 • pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej,

 • finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny,

 • pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia,

 • pokrywanie kosztów szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe,

 • finansowanie kosztów wyjazdów zorganizowanych dla małoletnich,

 • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw związanych z uzyskiwaniem pomocy,

 • pomoc opiekuna pokrzywdzonego.

Zapewniamy pokrzywdzonemu bezpłatność w uzyskaniu wsparcia oraz dyskrecję w zakresie świadczonej pomocy psychologicznej, prawnej i finansowej.


Telefoniczna Poradnia dla Pokrzywdzonych Przestępstwem w woj. podlaskim

                                  tel.883 240 678
                                   Czynna poniedziałek – piątek: 08.00-18.00, sobota: 08.00-15.00

Jeżeli potrzebujesz pomocy, zadzwoń lub zgłoś się pod jeden z niżej podanych adresów:

OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W SUWAŁKACH

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
16–400 Suwałki, ul. Noniewicza 91
tel./fax 87 565 02 58
kom. 883 240 678
e-mail:
pokrzywdzeni@pryzmat.org.pl

Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
Poniedziałek: 12.00-20.00
Wtorek – piątek: 08.00 – 16.00
Sobota 8.00-12.00

OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W BIAŁYMSTOKU

Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych
15-879 Białystok, ul. Św. Rocha 3 pok. 204
kom. 884 657 606
e-mail:
pokrzywdzeni.bialystok@pryzmat.org.pl

Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
Poniedziałek- 13.00-20.00
Wtorek-piątek – 09.00-16.00
Sobota – 08.00-12.00

OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W ŁOMŻY

Stowarzyszenie Wspieranie Edukacji i Rynku Pracy
i Zespół Szkół im. St. Staszica w Łomży
18-400 Łomża, ul. Wojska Polskiego 113
kom. 884 657 604
e-mail:
pokrzywdzeni.lomza@pryzmat.org.pl

Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
Poniedziałek- 13.00-20.00
Wtorek-piątek – 09.00-16.00
Sobota – 08.00-12.00

OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W HAJNÓWCE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce
17-200 Hajnówka, ul. 11 Listopada 24
kom. 795 676 593
e-mail:
mailto:pokrzywdzeni.lomza@pryzmat.org.pl

Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
Poniedziałek- 13.00-20.00
Wtorek-piątek – 09.00-16.00
Sobota – 08.00-12.00

*Pomoc prawna i psychologiczna udzielana jest po wcześniejszym umówieniu wizyty.
*Pomoc tłumacza migowego, tłumacza języka obcego oraz mediatora organizowana jest po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania.


21 maja 2018 r. w świetlicy wiejskiej w Czyżach odbyło się zorganizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach spotkanie z seniorami. W spotkaniu uczestniczyli kierownik GOPS Anna Stankowska, pracownik socjalny GOPS Eugenia Kondraciuk, dzielnicowy Wiktor Nowik i Anna Pawluczuk z Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce. Spotkanie z przedstawicielami policji miało na celu zapoznanie seniorów z zagrożeniami oraz z zasadami, których należy przestrzegać by uchronić się przed oszustami. Pracownicy GOPS proponowali mieszkańcom wspólne spotkania i zachęcali do aktywizacji. Na spotkaniu prowadzono rekrutację do projektu „Cyfrowy senior”.

 

Anna Stankowska kierownik GOPS

 

 

 

 

 


26 kwietnia 2018 r. w świetlicy wiejskiej w Klejnikach odbyło się zorganizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach spotkanie z seniorami. W spotkaniu uczestniczyli kierownik GOPS Anna Stankowska, pracownik socjalny GOPS Eugenia Kondraciuk, dzielnicowy Wiktor Nowik i sołtys Anna Sajewska. Spotkanie z przedstawicielem policji miało na celu zapoznanie seniorów z zagrożeniami oraz z zasadami, których należy przestrzegać by uchronić się przed oszustami. Policjant poinformował jak nie dać oszukać się „na wnuczka”, „na policjanta” czy „na pracownika socjalnego”, jak należy właściwie zareagować, gdy ktoś z nieuczciwymi zamiarami podejdzie do osoby starszej bądź zadzwoni.

Pracownicy GOPS proponowali mieszkańcom wspólne spotkania i zachęcali do aktywizacji. Integrując się ze społecznością seniorzy będą mieli szansę na przywrócenie niezależności, poczucia własnej wartości, w znaczący sposób zniwelują poczucie wykluczenia i izolacji społecznej. Będzie to również okazją do wspólnego spędzenia czasu wolnego co pozwoli oderwać się od codziennych trudności oraz we wspólnej zabawie - zintegrować się w środowisku osób o takich samych problemach. Planujemy kontynuować takie spotkania w innych sołectwach.

 

Anna Stankowska kierownik GOPS

 

 

 

 


Jakie uprawnienia przysługują w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie I nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
    


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach w dniu 21.12.2017 r. zrealizował projekt socjalny “Wigilia dla osób starszych, samotnych”.  Przedsięwzięcie w całości zrealizowane zostało dzięki wsparciu finansowemu sponsorów, radnych oraz sołtysów. W spotkaniu uczestniczyli  ksiądz doktor Jerzy Kulik proboszcz parafii w Czyżach, ksiądz Piotr Kamieński proboszcz parafii w Kuraszewie, Wójt gminy Czyże Jerzy Wasiluk, Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Gawryluk, radni Anna Romaniuk, Krystyna Kowalczuk, sołtysi Mirosława Peszko, Eugenia Jaroszuk, Angelika Kuprianowicz, Anna Sajewska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Jerzy Jakimiuk, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Stankowska oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Eugenia Kondraciuk, Olga Giermaniuk i Alina Iwaniuk.

         Podczas spotkania wigilijnego przepiękny koncert kolęd przedstawiły lokalne zespoły  tj “Czyżowianie, “Wierasy” i “Zespół wokalny z Morza”. Dużą atrakcją był występ dzieci 5 - 6 letnich z oddziału przedszkolnego oraz uczniów Szkoły Podstawowej w Czyżach. Nie zabrakło również tradycyjnych wigilijnych potraw. Wspólna wigilia była przepełniona rodzinnym ciepłem, miłością i wzajemnym poszanowaniem. Świąteczny czas jest dla wielu osób szczególny, zawsze traktowany z wielkim sentymentem. Przypomina on o ważnych wartościach dla każdego człowieka oraz pozwala na oddalenie się od problemów dnia codziennego, wydarzenia takie podtrzymują wśród ludzi tradycję i pozwalają na lepsze przeżycie ważnych dla każdego świąt.

 

Serdecznie dziękuję sponsorom, dzięki którym mogliśmy zorganizować Wigilię. Sponsorzy tego spotkania to:

 1. Michał Wawreszuk z Ełku

 2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czyżach

 3. firma PAR BUD Robert Berk z Dubin

 4. Biuro Ubezpieczeń Halina Borowik z Hajnówki

 5. Bank Spółdzielczy w Hajnówce

 6. Telewizja Kablowa w Hajnówce

 7. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Hajnówce

 8. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Hajnówce

 9. firma Arino Hous w Hajnówce

 10.  firma Kompleksowa Ochrona Przeciwpożarowa z Hajnówki

 11. TRANSKOP Jan Oniszczuk z Bielska Podlaskiego

 12. firma GRYFSKAND z Gryfina

 13. Radni Gminy Czyże

 14. Sołtysi Gminy Czyże

 

 

Fotoreportaż


W dniach 07.11.2017 r. – 08.11.2017 r. odbył się zorganizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach kurs rozszerzony 16 godzinny z zakresu I pomocy przedmedycznej w związku z realizacją zadania pod tytułem “Gmina Czyże bez przemocy” współfinansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego “Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Kurs skierowany był do pracowników GOPS, urzędu gminy, nauczycieli, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz sołtysów. Celem kursu było praktyczne przygotowanie do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych przypadkach. Uczestnicy zapoznali się z podstawami prawnymi pierwszej pomocy, zasadami i etapami udzielania I pomocy. Nabyli umiejętności w zakresie rozpoznawania sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu, oceny sytuacji i zabezpieczenia miejsca zdarzenia, oceny stanu poszkodowanego i kontroli czynności życiowych. Osoby uczestniczące w kursie nauczyły się jak bezpiecznie odwrócić poszkodowanego nieprzytomnego z brzucha na plecy, jak zastosować pozycję bezpieczną, jak wzywać pomoc, w jaki sposób postąpić w przypadku braku oddechu – podstawowe podtrzymywanie życia (resuscytacja). Kursanci nabyli umiejętności radzenia sobie w przypadku stanów nagłych tj omdleń, drgawek, zawałów serca, zadławień, amputacji, zmiażdżeń, ran krwotoków, oparzeń, złamań. Podczas kursu osoby uczestniczące ćwiczyły zasady ewakuacji oraz postępowania w przypadku urazów kręgosłupa i głowy. Na zakończenia każdy musiał zdać egzamin teoretyczny oraz praktyczny. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty In accordance with European Red Cross and Red Crescent Guidelines on First Aid honorowane na całym świecie.

 

 

Fotoreportaż


18 października odbyło się zorganizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach szkolenie skierowane do przedstawicieli oświaty, pomocy społecznej, policji, sądu, przedstawicieli służby zdrowia oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czyżach. Celem szkolenia było wzmocnienie kompetencji zawodowych w zakresie realizacji procedury „Niebieska Karta”, przedstawienie dobrych praktyk w tym zakresie oraz zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń płynących z przemocy poprzez poszerzenie wiedzy na temat skutków przemocy w rodzinie a także uświadomienie sobie własnych przekonań odnośnie przemocy w rodzinie, rozwój i poszerzenie umiejętności niezbędnych w kontakcie z ofiarą przemocy, dostarczenie niezbędnych informacji odnośnie przepisów prawnych w kontekście rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie. Poprzez realizację projektu realizatorzy chcieli zwiększyć aktywność instytucji ochrony zdrowia i oświaty w zakresie przeciwdziałania przemocy. Spotkanie przedstawicieli różnych służb było okazją do wymiany doświadczeń a także nawiązania współpracy w zakresie współdziałania i pomocy w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy. Szkolenie realizowane było w ramach projektu “Gmina Czyże bez przemocy” współfinansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu osłonowego “Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

 

 

 


26 września odbyło się zorganizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach szkolenie skierowane do członków zespołu interdyscyplinarnego w Czyżach. Podczas spotkania członkowie zespołu doskonalili warsztat pracy w zakresie rozmowy z osobami doświadczającymi przemocy, stosującymi przemoc, uzupełnili wiedzę na temat samego zjawiska przemocy, sposobów interwencji, form pracy z osobami doświadczającymi przemocy oraz osobami stosującymi przemoc oraz możliwości zapobiegania zjawisku przemocy w rodzinie. Celem szkolenia było dążenie do podniesienia jakości działań, profesjonalizmu w wypełnianiu zadań nałożonych przez ustawodawcę na zespoły interdyscyplinarne/grupy robocze poprzez wzmocnienie współpracy i kompetencji zawodowych oraz interpersonalnych członków, a tym samym zwiększenie skuteczności w profilaktyce i zwalczaniu zjawiska przemocy domowej. Szkolenie realizowane było w ramach projektu “Gmina Czyże bez przemocy” współfinansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu osłonowego “Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

 

 

 

 

 

 


18 września odbyło się zorganizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach szkolenie z
zakresu I pomocy przedmedycznej dla rodziców. Aby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom dorośli muszą zyskać pewność co do swojej wiedzy i umiejętności w kwestii pierwszej pomocy. Celem szkolenia było praktyczne przygotowanie do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych przypadkach i nabycie następujących umiejętności: postępowania w miejscu zdarzenia; rozpoznania stanów zagrożenia życia, prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, udzielanie pomocy przy zadławieniach, zranieniach, krwotokach, urazach kręgosłupa, złamaniach, zwichnięciach, zatruciach, porażeniach prądem elektrycznym; postępowania w czasie wypadków komunikacyjnych; wykorzystania apteczki i jej wyposażenia. Szkolenie realizowane było w ramach projektu “Gmina Czyże bez przemocy” współfinansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu osłonowego “Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.


Czyże, 09.10.2017 r.

 

ZAPYTANIE CENOWE – ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty na:

 

zorganizowaniu kursu rozszerzonego 16 godzinnego z zakresu I pomocy przedmedycznej dla 15-20 osób

w związku z realizacją zadania pod tytułem „Gmina Czyże bez przemocy” współfinansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2017 r.

 

1.     Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Czyże 98

17-207 Czyże

Tel./ fax: (85) 655 44 19

e-mail: gopsczyze@wp.pl

 

2.    Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot usługi:

usługa polegająca na zorganizowaniu kursu rozszerzonego 16 godzinnego z zakresu I pomocy przedmedycznej dla 15-20 osób

 

Ilość uczestników:

15-20

 

Termin realizacji

listopad 2017 r., poniedziałek – piątek, godziny 8.00 – 14.00

 

Miejsce realizacji:

Czyże, sale zapewnia zamawiający

Zadania Wykonawcy:

Zadaniem Wykonawcy będzie:

1. Przeprowadzenie szkolenia z zakresu I pomocy przedmedycznej dla specjalistów zajmujących się problematyka przemocy tj pedagogów, nauczycieli, pracowników GOPS, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i członków Zespołu Interdyscyplinarnego itp. Celem kursu będzie praktyczne przygotowanie do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych przypadkach i nabycie następujących umiejętności: postępowania w miejscu zdarzenia, rozpoznania stanów zagrożenia życia, prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, udzielanie pomocy przy zadławieniach, zranieniach, krwotokach, urazach kręgosłupa, złamaniach, zwichnięciach, zatruciach, porażeniach prądem elektrycznym, postępowania w czasie wypadków komunikacyjnych, wykorzystania apteczki i jej wyposażenia.

 

2. Wydanie uczestnikom zaświadczenia oraz materiałów szkoleniowych.

 

3. Zapewnienie niezbędnego sprzętu dydaktycznego

 

Wykonawca musi posiadać uprawnienia   do   wykonywania   usługi   będącej   przedmiotem zamówienia, dysponować wiedzą, doświadczeniem, potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także być w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należytą realizację zamówienia.

Wykonawca zobowiązany będzie do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji zamówienia.

Wykonawca  zobowiązany będzie do zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania  poufności informacji i danych uzyskanych w związku z realizacją Zamówienia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Z wybranym Wykonawcą podpisana zostanie umowa.

Wynagrodzenie wypłacone zostanie po realizacji usługi.

Wykonawca w trakcie trwania umowy ma obowiązek zachowania stałości ceny wskazanej w złożonej Zamawiającemu ofercie.

Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe.

3.   Kompletna oferta powinna zawierać:

a) Cenę usługi uwzględniającą wszelkie koszty poboczne.

b) Pełną nazwę Wykonawcy z adresem, nr nip, regon i nr telefonu.

c) Osobę do kontaktu z nr telefonu.

 

4.    Kryterium wyboru oferty:

cena – 50% 

program – 50%

 

5. Sposób przygotowania oferty:

Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane
z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

 

6.    Miejsce i termin składania ofert:

    Listownie w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na szkolenie z  I pomocy przedmedycznej w ramach projektu „Gmina Czyże bez przemocy” współfinansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2017 r.

na adres :

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Czyże 98

17-207 Czyże

 

Oferta może zostać również przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: a.stankowska@ugczyze.pl

 

w terminie do dnia 23 października 2017 r.

UWAGA: oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania nie będą rozpatrywane.

 

7.    Zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela kierownik GOPS Anna Stankowska tel.: (85) 655 44 19;

 adres e-mail: a.stankowska@ugczyze.pl, gopsczyze@wp.pl.

 

8.    UWAGI

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

 

Jednocześnie informujemy, że w niniejszym postępowaniu nie stosuje się ustawy – Prawo zamówień publicznych zgodnie z jej art. 4 pkt 8, lecz wynika ono z Ustawy o finansach publicznych, Kodeksu Cywilnego przy zachowaniu zasad celowości, gospodarności i potrzeb Zamawiającego.

 

O ewentualnym wyborze oferty zostaną Państwo poinformowani drogą e-mailową lub telefonicznie.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego  bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania.


            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach informuje, iż od lipca w GOPS funkcjonuje "Punkt wsparcia rodziny". Zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców gminy Czyże do skorzystania z bezpłatnych usług psychologa, prawnika i pracownika socjalnego  po uprzednim umówieniu pod nr tel. 85 655 44 19

Zapewniamy:

·                    bezpłatną poradę

·                    gwarancję poufności

·                    bezstronność i neutralność

·                    neutralny grunt (pomieszczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)

 

Grafik dyżurów specjalistów w  miesiącu PAŹDZIERNIKU 2017:

Psycholog – Barbara Węclewska

12.10.2017 r. - 900 – 11 00

19.10.2017 r. - 900 – 11 00

Prawnik – Anatol Ochrymiuk

02.10.2017 r. - 1200 – 13 00

09.10.2017 r. - 1200 – 13 00

16.10.2017 r. - 1200 – 13 00

23.10.2017 r. - 1200 – 13 00

30.10.2017 r. - 1200 – 13 00

Specjalista pracy socjalnej – Eugenia Kondraciuk

09.10.2017 r. - 800 – 9 00

16.10.2017 r. - 800 – 9 00

23.10.2017 r. - 800 – 900

30.10.2017 r. - 800 – 9 00

Zapewniamy pełną dyskrecją !

Nasze porady są całkowicie bezpłatne !

 

Program Osłonowy Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie edycja 2017 pt "Gmina Czyże bez przemocywspółfinansowany przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


NOWY WYŻSZY PRZELICZNIK DOCHODU Z GOSPODARSTWA ROLNEGO

 

          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach informuje, iż w dniu 22.09.2017 r. na stronie Głównego Urzędu Statystycznego opublikowano obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września  2017 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016 r.

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016 r. wynosi 2 577 zł, tj. 214,75 zł miesięcznie ( w poprzednim okresie zasiłkowym wynosił 164,58 zł miesięcznie).

Przedmiotowe obwieszczenie jest kluczowe dla ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy/ świadczeniowy 2017/2018.


Czyże, 15.09.2017 r.

 

ZAPYTANIE CENOWE – ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach zwraca się z zapytaniem  o przedstawienie oferty na:

zorganizowaniu szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

w związku z realizacją zadania pod tytułem „Gmina Czyże bez przemocy” współfinansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2017 r.

 

1.    Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Czyże 98

17-207 Czyże

Tel./ fax: (85) 655 44 19

e-mail: gopsczyze@wp.pl

 

2.    Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot usługi:

Usługa polegająca na zorganizowaniu szkolenia skierowanego do nauczycieli, pedagogów, dyrektora szkoły, pracowników GOPS, dzielnicowych, przedstawicieli służby zdrowia oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czyżach. Celem szkolenia będzie wzmocnienie kompetencji zawodowych w zakresie realizacji procedury „Niebieska Karta”, przedstawienie dobrych praktyk w tym zakresie oraz zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń płynących z przemocy poprzez poszerzenie wiedzy na temat skutków przemocy w rodzinie a także uświadomienie sobie własnych przekonań odnośnie przemocy w rodzinie, rozwój i poszerzenie umiejętności niezbędnych w kontakcie z ofiarą przemocy, dostarczenie niezbędnych informacji odnośnie przepisów prawnych w kontekście rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie. Poprzez realizację projektu chcemy zwiększyć aktywność instytucji ochrony zdrowia i oświaty w zakresie przeciwdziałania przemocy. Uczestnicy spotkań otrzymają materiały edukacyjne dotyczące omawianych treści i zaświadczenie o uczestnictwie w spotkaniu.

 

Ilość uczestników:

 

Do 20

 

Termin realizacji

październik 2017 r., poniedziałek – piątek, godziny 8.00 – 15.00

 

Miejsce realizacji:

Czyże, sale zapewnia zamawiający

Zadania Wykonawcy:

Zadaniem Wykonawcy będzie:

- przeprowadzenie szkolenia skierowanego do przedstawicieli oświaty, służby zdrowia, pomocy społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- wydanie uczestnikom zaświadczenia oraz materiałów szkoleniowych

- zapewnienie niezbędnego sprzętu dydaktycznego

 

 

Wykonawca musi posiadać uprawnienia   do   wykonywania   usługi   będącej   przedmiotem zamówienia, dysponować wiedzą, doświadczeniem, potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także być w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należytą realizację zamówienia.

Wykonawca zobowiązany będzie do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji zamówienia.

Wykonawca  zobowiązany będzie do zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania  poufności informacji i danych uzyskanych w związku z realizacją Zamówienia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wynagrodzenie wypłacone zostanie po realizacji usługi na podstawie otrzymanej faktury.

Wykonawca w trakcie trwania umowy ma obowiązek zachowania stałości ceny wskazanej w złożonej Zamawiającemu ofercie. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe.

3.    Kompletna oferta powinna zawierać:

a) Cenę usługi uwzględniającą wszelkie koszty poboczne.

b) Pełną nazwę Wykonawcy z adresem, nr nip, regon i nr telefonu.

c) Osobę do kontaktu z nr telefonu.

d) Szczegółowo opisany program szkolenia.

 

4.    Kryterium wyboru oferty:

cena – 50% 

program – 50%

 

5. Sposób przygotowania oferty:

Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane
z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

 

6.    Miejsce i termin składania ofert:

Listownie w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach projektu „Gmina Czyże bez przemocy” współfinansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach  Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2017 r.

na adres :

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Czyże 98

17-207 Czyże

 

Oferta może zostać również przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: a.stankowska@ugczyze.pl

 

w terminie do dnia 29 września 2017 r. do godziny 12:30

 

UWAGA: oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania nie będą rozpatrywane.

 

7.    Zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela kierownik GOPS Anna Stankowska tel.: (85) 655 44 19;

 adres e-mail: a.stankowska@ugczyze.pl, gopsczyze@wp.pl.

 

8.    UWAGI

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

 

Jednocześnie informujemy, że w niniejszym postępowaniu nie stosuje się ustawy – Prawo zamówień publicznych zgodnie z jej art. 4 pkt 8, lecz wynika ono z Ustawy o finansach publicznych, Kodeksu Cywilnego przy zachowaniu zasad celowości, gospodarności i potrzeb Zamawiającego.

O ewentualnym wyborze oferty zostaną Państwo poinformowani drogą e-mailową lub telefonicznie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego  bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach informuje, iż od lipca w GOPS funkcjonuje "Punkt wsparcia rodziny". Zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców gminy Czyże do skorzystania z bezpłatnych usług psychologa, prawnika i pracownika socjalnego  po uprzednim umówieniu pod nr tel. 85 655 44 19

Zapewniamy:

·                     bezpłatną poradę

·                     gwarancję poufności

·                     bezstronność i neutralność

·                     neutralny grunt (pomieszczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)

Grafik dyżurów specjalistów w  miesiącu WRZEŚNIU 2017:

 

Psycholog – Barbara Węclewska

19.09.2017 r. - 900 – 11 00

26.09.2017 r. - 900 – 11 00

Prawnik – Anatol Ochrymiuk

04.09.2017 r. - 1200 – 13 00

11.09.2017 r. - 1200 – 13 00

18.09.2017 r. - 1200 – 13 00

25.09.2017 r. - 1200 – 13 00

Specjalista pracy socjalnej – Alina Iwaniuk

07.09.2017 r. - 800 – 9 00

14.09.2017 r. - 800 – 9 00

21.09.2017 r. - 800 – 900

28.09.2017 r. - 800 – 9 00

Zapewniamy pełną dyskrecją !

Nasze porady są całkowicie bezpłatne !

 

Program Osłonowy Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie edycja 2017 pt "Gmina Czyże bez przemocy – współfinansowany przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


        


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach informuje, iż zorganizowanie szkolenia podstawowego 5 godzinnego z zakresu I pomocy przedmedycznej dla 10 rodziców w związku z realizacją zadania pod tytułem „Gmina Czyże bez przemocy” współfinansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2017 r. przeprowadzi Podlaski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach informuje, iż zorganizowanie szkolenia dla członków zespołu interdyscyplinarnego w Czyżach w związku z realizacją zadania pod tytułem „Gmina Czyże bez przemocy” współfinansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2017 r. przeprowadzi firma M-M Marek Mudant Grębków.


Czyże, 21.08.2017 r.

 

ZAPYTANIE CENOWE – ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

                      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty na:

 

zorganizowaniu szkolenia dla członków zespołu interdyscyplinarnego w Czyżach

w związku z realizacją zadania pod tytułem „Gmina Czyże bez przemocy” współfinansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2017 r.

 

1.            Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Czyże 98

17-207 Czyże

Tel./ fax: (85) 655 44 19

e-mail: gopsczyze@wp.pl

 

2.            Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot usługi:

usługa polegająca na zorganizowaniu szkolenia dla członków zespołu interdyscyplinarnego w Czyżach. Podczas spotkania  w zależności od grupy i zapotrzebowania po weryfikacji doskonalony będzie warsztat pracy w zakresie rozmowy z osobami doświadczającymi przemocy, stosującymi przemoc, uzupełniona wiedza na temat samego zjawiska przemocy, sposobów interwencji, form pracy z osobami doświadczającymi przemocy oraz osobami stosującymi przemoc oraz możliwości zapobiegania zjawisku przemocy w rodzinie a także informacje szczegółowe na temat procedury niebieskiej karty. Celem szkolenia jest dążenie do podniesienia jakości działań, profesjonalizmu w wypełnianiu zadań nałożonych przez ustawodawcę na zespoły interdyscyplinarne/grupy robocze poprzez wzmocnienie współpracy i kompetencji zawodowych oraz interpersonalnych członków, a tym samym zwiększenie skuteczności w profilaktyce i zwalczaniu zjawiska przemocy domowej.

 

Ilość uczestników:

Do 10

 

Termin realizacji

wrzesień 2017 r., poniedziałek – piątek, godziny 8.00 – 15.00

 

Miejsce realizacji:

Czyże, sale zapewnia zamawiający

Zadania Wykonawcy:

Zadaniem Wykonawcy będzie:

- przeprowadzenie szkolenia dla członków zespołu interdyscylinarnego  w Czyżach

- wydanie uczestnikom zaświadczenia oraz materiałów szkoleniowych

- zapewnienie niezbędnego sprzętu dydaktycznego

Wykonawca musi posiadać uprawnienia   do   wykonywania   usługi   będącej   przedmiotem zamówienia, dysponować wiedzą, doświadczeniem, potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także być w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należytą realizację zamówienia.

Wykonawca zobowiązany będzie do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji zamówienia.

Wykonawca  zobowiązany będzie do zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania  poufności informacji i danych uzyskanych w związku z realizacją Zamówienia, zgodnie                                    z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Wynagrodzenie wypłacone zostanie po realizacji usługi na podstawie otrzymanej faktury.

Wykonawca w trakcie trwania umowy ma obowiązek zachowania stałości ceny wskazanej w złożonej Zamawiającemu ofercie.

Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe.

3.            Kompletna oferta powinna zawierać:

a) Cenę usługi uwzględniającą wszelkie koszty poboczne.

b) Pełną nazwę Wykonawcy z adresem, nr nip, regon i nr telefonu.

c) Osobę do kontaktu z nr telefonu.

 

4.            Kryterium wyboru oferty:

cena – 50% 

program – 50%

 

5.             Sposób przygotowania oferty:

Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane
z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

 

6.            Miejsce i termin składania ofert:

    Listownie w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na szkolenie zespołu interdyscyplinarnego w ramach projektu „Gmina Czyże bez przemocy” współfinansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2017 r.

na adres :

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Czyże 98

17-207 Czyże

 

Oferta może zostać również przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: a.stankowska@ugczyze.pl

 

w terminie do dnia 01 września 2017 r. do godziny 12:30

 

UWAGA: oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania nie będą rozpatrywane.

 

7.            Zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela kierownik GOPS Anna Stankowska tel.: (85) 655 44 19;

 adres e-mail: a.stankowska@ugczyze.pl, gopsczyze@wp.pl.

 

8.            UWAGI

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

 

Jednocześnie informujemy, że w niniejszym postępowaniu nie stosuje się ustawy – Prawo zamówień publicznych zgodnie z jej art. 4 pkt 8, lecz wynika ono z Ustawy o finansach publicznych, Kodeksu Cywilnego przy zachowaniu zasad celowości, gospodarności i potrzeb Zamawiającego.

 

O ewentualnym wyborze oferty zostaną Państwo poinformowani drogą e-mailową lub telefonicznie.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego  bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania.


Czyże, 17.08.2017 r.

 

ZAPYTANIE CENOWE – ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

                      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty na:

 

zorganizowaniu szkolenia podstawowego 5 godzinnego z zakresu I pomocy przedmedycznej dla 10 rodziców

w związku z realizacją zadania pod tytułem „Gmina Czyże bez przemocy” współfinansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2017 r.

 

1.    Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Czyże 98

17-207 Czyże

Tel./ fax: (85) 655 44 19

e-mail: gopsczyze@wp.pl

2.    Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot usługi:

usługa polegająca na zorganizowaniu szkolenia podstawowego 5 godzinnego z zakresu I pomocy przedmedycznej

 

Ilość uczestników:

10

 

Termin realizacji

wrzesień 2017 r., poniedziałek – piątek, godziny 8.00 – 13.00

 

Miejsce realizacji:

Czyże, sale zapewnia zamawiający

Zadania Wykonawcy:

Zadaniem Wykonawcy będzie:

- przeprowadzenie elementarnego 5 godzinnego kursu I pomocy przedmedycznej,

- wydanie uczestnikom zaświadczenia oraz materiałów szkoleniowych

- zapewnienie niezbędnego sprzętu dydaktycznego

 

 

Wykonawca musi posiadać uprawnienia   do   wykonywania   usługi   będącej   przedmiotem zamówienia, dysponować wiedzą, doświadczeniem, potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także być w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należytą realizację zamówienia.

Wykonawca zobowiązany będzie do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji zamówienia.

Wykonawca  zobowiązany będzie do zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania  poufności informacji i danych uzyskanych w związku z realizacją Zamówienia, zgodnie                                    z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Z wybranym Wykonawcą podpisana zostanie umowa.

Wynagrodzenie wypłacone zostanie po realizacji usługi.

Wykonawca w trakcie trwania umowy ma obowiązek zachowania stałości ceny wskazanej w złożonej Zamawiającemu ofercie.

Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe.

3.    Kompletna oferta powinna zawierać:

a) Cenę usługi uwzględniającą wszelkie koszty poboczne.

b) Pełną nazwę Wykonawcy z adresem, nr nip, regon i nr telefonu.

c) Osobę do kontaktu z nr telefonu.

 

4.    Kryterium wyboru oferty:

cena – 50% 

program – 50%

 

5.    Sposób przygotowania oferty:

Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane
z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

 

6.    Miejsce i termin składania ofert:

    Listownie w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na szkolenie z  I pomocy przedmedycznej w ramach projektu „Gmina Czyże bez przemocy” współfinansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2017 r.

na adres :

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Czyże 98

17-207 Czyże

 

Oferta może zostać również przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: a.stankowska@ugczyze.pl

 

w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r. do godziny 12:30

 

UWAGA: oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania nie będą rozpatrywane.

 

7.    Zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela kierownik GOPS Anna Stankowska tel.: (85) 655 44 19;

 adres e-mail: a.stankowska@ugczyze.pl, gopsczyze@wp.pl.

 

8.    UWAGI

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

 

Jednocześnie informujemy, że w niniejszym postępowaniu nie stosuje się ustawy – Prawo zamówień publicznych zgodnie z jej art. 4 pkt 8, lecz wynika ono z Ustawy o finansach publicznych, Kodeksu Cywilnego przy zachowaniu zasad celowości, gospodarności i potrzeb Zamawiającego.

 

O ewentualnym wyborze oferty zostaną Państwo poinformowani drogą e-mailową lub telefonicznie.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego  bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania.


W dniach 04-06 sierpnia odbył się wyjazd dla matek z dziećmi w ramach projektu “Gmina Czyże bez przemocy” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach współfinansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu osłonowego “Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Podczas wyjazdu odbyły się warsztaty dla rodziców przekazujących rodzicom istotne informacje dotyczące właściwych postaw rodzicielskich, które mają wpływ na prawidłowy rozwój dzieci. Warsztaty miały na celu pomóc rodzicom umocnić swoje umiejętności wychowawcze, pogłębić świadomość dotyczącą własnych postaw w relacji z dzieckiem, powodów dotychczasowych zachowań, konsekwencji stosowania klapsów, krzyku, obelg, umiejętności tworzenia zasad w rodzinie i stawiania granic, które będą przestrzegane przez dzieci, wzrost umiejętności budowania dobrego kontaktu z dzieckiem, rozwój umiejętności radzenia sobie z problemami, poszerzenie umiejętności komunikacyjnych. Wyjazd stanowił okazję do obserwacji rzeczywistych relacji z dzieckiem, postaw rodziców i był najefektywniejszym sposobem modyfikacji niewłaściwych zachowań.
Ponadto dzieci odbyły rejs statkiem na trasie Augustów - Studziennicza, zwiedziły tężnie i pijalnię wód w Gołdapi, wioskę indiańską w Spytkowie, odwiedziły safari w Zatykach, oraz bawiły się w sali zabaw dla dzieci i pływały w aquaparku w Suwałkach.

 

 

Fotoreportaż


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach informuje, iż od lipca w GOPS funkcjonuje "Punkt wsparcia rodziny". Zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców gminy Czyże do skorzystania z bezpłatnych usług psychologa, prawnika i pracownika socjalnego  po uprzednim umówieniu pod nr tel. 085 655 44 19

Zapewniamy:

·                     bezpłatną poradę

·                     gwarancję poufności

·                     bezstronność i neutralność

·                     neutralny grunt (pomieszczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)

 

Grafik dyżurów specjalistów w  miesiącu SIERPNIU 2017:

 

Psycholog – Barbara Węclewska

16.08.2017 r. - 900 – 11 00

30.08.2017 r. - 900 – 11 00

 

Prawnik – Anatol Ochrymiuk

07.08.2017 r. - 1200 – 13 00

14.08.2017 r. - 1200 – 13 00

21.08.2017 r. - 1200 – 13 00

28.08.2017 r. - 1200 – 13 00

 

Specjalista pracy socjalnej – Eugenia Kondraciuk

10.08.2017 r. - 800 – 9 00

17.08.2017 r. - 800 – 9 00

24.08.2017 r. - 800 – 900

31.08.2017 r. - 800 – 9 00

 

Zapewniamy pełną dyskrecją !

Nasze porady są całkowicie bezpłatne !

 

Program Osłonowy Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie edycja 2017 pt "Gmina Czyże bez przemocy – współfinansowany przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 


Komunikat : Świadczenie 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach informuje :

 iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres zasiłkowy tj. 2017/2018 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 20017r.

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami można składać:

- elektronicznie (ZUS, banki krajowe, Emp@tia, ePUAP)

- papierowo w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czyżach

1.    Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik nastąpi do 31 października. Oznacza to, że zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia także od pierwszego miesiąca nowego okresu.

2.    Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada.

3.    W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia.

4.    Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

5.    Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Należy więc pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.

Rokiem bazowym do obliczenia kryterium dochodowego (przy ubieganiu się na pierwsze dziecko) jest rok 2016.

W celu ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, należy przedłożyć następujące dokumenty:

- prawomocny wyrok sądu w zakresie orzeczenia alimentów, rozwodu, separacji,

- orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka (jeżeli takie dziecko posiada)

- oświadczenie/zaświadczenie o osiągniętym dochodzie poza granicami naszego państwa w 2016 r.

- oświadczenie/zaświadczenie od komornika o wypłaconych alimentach za 2016r.

- oświadczenie/zaświadczenie o wysokości pobranego stypendium szkolnego przez dziecko w 2016r.

- zmiany dochodowe w roku 2016 należy zgłosić i dostarczyć dokumenty tj. umowa o pracę, zlecenie, dzieło,  oświadczenie o otwarciu lub wznowieniu działalności gospodarczej,

Osoby, które chcą skorzystać z procedury utraty dochodu za rok 2016, przedkładają: świadectwo pracy, umowę zlecenie, oraz PIT 11 lub inny dokument za rok 2016

W przypadku ubiegania się o świadczenie na drugie i kolejne dziecko wystarczy złożyć prawidłowo wypełniony wniosek (nie sprawdzamy dochodów).

Jednocześnie przypominamy, iż do dnia 30 września 2017r. realizujemy wypłaty świadczeń wynikające z decyzji na okres zasiłkowy 2016/2017.

Wszelkich informacji udziela Emilia Stepaniuk tel. 85 655 44 19

Pliki do pobrania

wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/Wzory/SW-1_nowy_okres.pdf

oświadczenie wnioskodawcy o dochodach

http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/Wzory/ZSW-01_nowy_okres.pdf

oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa

http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/Wzory/Nowy%20katalog/ZSW-3_nowy.pdf


Czyże, 22.06.2017 r.

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty na:

 

zorganizowaniu wyjazdu dla rodziców z dziećmi

w związku z realizacją zadania pod tytułem „Gmina Czyże bez przemocy” współfinansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2017 r.

 

1.    Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Czyże 98

17-207 Czyże

Tel./ fax: (85) 655 44 19

e-mail: gopsczyze@wp.pl

 

2.    Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiot usługi:

usługa polegająca na zorganizowaniu wyjazdu integracyjnego dla rodziców z dziećmi

 

Ilość uczestników wyjazdu:

Do 30 osób w tym 17 dzieci:

Wiek dzieci od 2 do 14 lat (przewaga 2,3 i 4 latków)

 

Termin realizacji, długość pobytu

 sierpień 2017 r. -  piątek, sobota, niedziela (2 noclegi) lub sobota, niedziela, poniedziałek (2 noclegi)

 

Miejsce realizacji/pobytu:

Dowolne do 300 km od Czyż

Zadania Wykonawcy:

Zadaniem Wykonawcy będzie:

1)    Zapewnienie przewozu uczestników z Czyż do miejsca pobytu (zakwaterowania) oraz z miejsca pobytu (zakwaterowania) do Czyż autokarem. Wykonawca odpowiedzialny jest za zapewnienie przewoźnika posiadającego wszelkiego zezwolenia i licencje. Zamawiający przewiduje możliwość sprawdzenia przed wyjazdem pojazdu przez odpowiednie służby pod względem stanu technicznego. W przypadku złego stanu technicznego bądź awarii pojazdu Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić zastępczy środek transportu tj. autokar. Autokar wyposażony w WC – sprawne, z możliwością korzystania, TV z możliwością oglądania podczas podróży bajek dla dzieci;

2)    Zapewnienie ubezpieczenia NNW dla uczestników podczas podróży  i pobytu. Wybrany wykonawca będzie zobowiązany przedstawić Zamawiającemu ubezpieczenie na co najmniej 1 dzień przed wyjazdem;

3)    Zapewnienie ewentualnej opłaty klimatycznej oraz innych opłat tj parkingowe, bilety wstępu itp;

4)    Zapewnienie opieki medycznej (pielęgniarki i lekarza na telefon)

5)    Zapewnienie opiekuna grupy/pilota. Opiekun grupy będzie obecny podczas podróży i pobytu uczestników. Opiekun grupy będzie przestrzegał programu pobytu oraz udzielał niezbędnych informacji uczestnikom wyjazdu;

6)    Zapewnienie zakwaterowania w jednym budynku w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym lub w ogrzewanych domkach (w każdym pokoju WC, łazienka, ciepła, zimna woda). W każdym pokoju TV oraz dostęp do Internetu.  Wykonawca zapewni zakwaterowanie w pokojach: 2,3,4 osobowych;

7)    Zapewnienie całodobowego wyżywienia dla uczestników tj. śniadanie,  obiad dwu daniowy, deser, kolacja i owoce dla dzieci;

8)    W dniu przyjazdu Wykonawca zapewni obiadokolacje (dwu daniową)  z deserem, w dniu wyjazdu Wykonawca zapewni śniadanie i obiad dwu daniowy oraz prowiant na drogę. Wykonawca zapewni całodobowy dostęp bez ograniczeń do napoi ciepłych i zimnych (bufet kawowy: kawa i herbata, mleko, cukier, woda, kompot, soki).

9)    Zapewnienie w miejscu zakwaterowania dostępu do sali warsztatowej wyposażonej w miejsca siedzące w której pracownicy GOPS będą prowadzić warsztaty. Sala powinna być udostępniona przez 2 spotkania po ok 1,5 godziny zegarowe podczas pobytu.

10) Zapewnienie w miejscu zakwaterowania dostępu do sali wyposażonej w bezpłatne urządzenia np. bilard/ piłkarzyki /ping – pong/dart/ gry planszowe/puzzle/ TV itp.

 

Atrakcje - Wykonawca zapewni:

1)     animacje dla dzieci,

2)     program pobytu - atrakcje dostosowane do dzieci np. zwiedzanie, pobyt w zoo, zajęcia dla dzieci itp

 

Wykonawca musi posiadać uprawnienia   do   wykonywania   usługi   będącej   przedmiotem zamówienia, dysponować wiedzą, doświadczeniem, potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także być w sytuacji ekonomicznej                                                    i finansowej zapewniającej należytą realizację zamówienia.

Wykonawca zobowiązany będzie do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji zamówienia.

Wykonawca  zobowiązany będzie do zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania  poufności informacji i danych uzyskanych w związku z realizacją Zamówienia, zgodnie                                    z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Z wybranym Wykonawcą podpisana zostanie umowa.

Wynagrodzenie wypłacone zostanie po realizacji usługi.

Wykonawca w trakcie trwania umowy ma obowiązek zachowania stałości ceny wskazanej w złożonej Zamawiającemu ofercie.

Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe.

3.  Kompletna oferta powinna zawierać:

a) Cenę usługi od osoby uwzględniającą wszelkie koszty poboczne.

b) Opis techniczny ośrodka.

c) Pełną nazwę Wykonawcy z adresem, nr nip, regon i nr telefonu.

d) Wycenę zamówienia.

e) Opis atrakcji dla dzieci.

f) Szczegółowy harmonogram wyjazdu.

e) Osobę do kontaktu z nr telefonu.

 

4.    Kryterium wyboru oferty:

cena – 50% 

program – 50%

 

5. Sposób przygotowania oferty:

Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane
z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

 

6.    Miejsce i termin składania ofert:

Listownie w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na wyjazd w ramach projektu „Gmina Czyże bez przemocy” współfinansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2017 r.

na adres :

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Czyże 98

17-207 Czyże

 

Oferta może zostać również przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: a.stankowska@ugczyze.pl

 

w terminie do dnia 17 lipca 2017 r. do godziny 12:30

 

UWAGA: oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania nie będą rozpatrywane.

 

7.    Zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela kierownik GOPS Anna Stankowska i specjalista pracy socjalnej Eugenia Kondraciuk – tel.: (85) 655 44 19;

 adres e-mail: a.stankowska@ugczyze.pl, gopsczyze@wp.pl.

 

8.    UWAGI

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

 

Jednocześnie informujemy, że w niniejszym postępowaniu nie stosuje się ustawy – Prawo zamówień publicznych zgodnie z jej art. 4 pkt 8, lecz wynika ono z Ustawy o finansach publicznych, Kodeksu Cywilnego przy zachowaniu zasad celowości, gospodarności i potrzeb Zamawiającego.

 

O ewentualnym wyborze oferty zostaną Państwo poinformowani drogą e-mailową lub telefonicznie.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego  bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania.


Zaproszenie do składania ofert

 

W związku z realizacją zadania pod tytułem „Gmina Czyże bez przemocy” współfinansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2017 r. – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach zaprasza do składania ofert na realizacje usług psychologicznych oraz usług prawnych w „Punkcie wsparcia rodziny”.


Czyże, dn. 19.01.2017 r.

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA PARTNERA PROJEKTU

 

         Działając na podstawie § 3 ust. 12 procedur dot. Naboru partnerów do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach europejskiego Funduszu Społecznego oraz w związku z zapisem pkt 10 ogłoszenia o otwartym naborze na partnera nr 1/2016 informuję, iż do planowanej realizacji projektu pn “Razem możemy więcej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020), oś priorytetowa IX Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego został wybrany następujący podmiot:

 

Fundacja Aktywizacja ul. Chałubińskiego 9 lok 9a, 02-004 Warszawa

(oddział regionalny Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Oddział Fundacji Aktywizacja w Białymstoku ul. Legionowa 28 lok. 601, 15-281 Białystok)

 

Oferent spełnia wymagania formalne oraz merytoryczne określone w ogłoszeniu, uzyskał 28 punktów podczas oceny prowadzonej przez powołaną Komisję Oceny Ofert Partnerskich.

 

na podstawie pełnomocnictwa Wójta Gminy Czyże

Anna Stankowska

kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Czyżach


Z przyjemnością informuję, że od 1 stycznia 2017 roku Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" rozszerzyło swoją działalność. Obecnie Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie pracuje przez całą dobę. Zmianie uległ także numer telefonu - aktualny numer to 800 120 002. Czytaj całość...


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach ogłasza otwarty nabór partnera do realizacji projektu pn. “Razem możemy więcej”  Czytaj całość...


Lokalna Grupa Działania "Puszcza Białowieska" serdecznie zaprasza mieszkańców obszaru objętego strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność do punktów informacyjno-doradczych, które będą organizowane w każdej z gmin obszaru objętego LSR.  Czytaj całość...Zespół interdyscyplinarny ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie Czyżach we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Zespołem Szkół w Czyżach ogłasza konkurs plastyczny dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum pn “Stop przemocy” Zachęcamy do udziału, przewidujemy atrakcyjne nagrody.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO


Jak co roku w związku ze zbliżającym się okresem zimowym informuję, że pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach koordynują działania mające na celu ochronę zdrowia i życia osób szczególnie narażonych na działanie niskich temperatur.

Proszę o współpracę w tym zakresie wszystkich mieszkańców Gminy Czyże. Ewentualne zgłoszenia proszę kierować do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach tel. 85 655 44 19. Ponadto informuję, że osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej mogą skorzystać z placówek noclegowych. Baza danych placówek noclegowych działających na terenie województwa podlaskiego znajduje się na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego  http://www.bialystok.uw.gov.pl/Informacje+wydzialow/Polityka+Spoleczna/Informacje+Wydzialu/Pomoc

+spoleczna/Pomoc+osobom+bezdomnym/

 

Anna Stankowska kierownik GOPS


PROŚBA O WSPARCIE RODZINY POTRZEBUJĄCEJ – PRALKA AUTOMATYCZNA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli o przekazanie sprawnej pralki automatycznej, która jest niezbędna dla ubogiej rodziny zamieszkującej na terenie Gminy Czyże. Za okazaną pomoc i wsparcie serdecznie dziękujemy w imieniu potrzebującej rodziny.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach przypomina o konieczności złożenia wniosków na okres zasiłkowy 2016/2017. Dotyczy to wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego.

 

         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach informuje, iż :

 

1.            Od dnia 01.08.2016r. przyjmowane są nowe wnioski o ustalenie uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy trwający od dnia 01.10.2016r. do dnia 30.09.2017 r.

2.            Od dnia 01.09.2016 r. przyjmowane są nowe wnioski o ustalenie uprawnień do swiadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy trwający od dnia 01.11.2016 r. do 31.10.2017 r.

 

W przypadku dziecka uczącego się w szkole ponadgimnazjalnej konieczne jest dostarczenie zaświadczenia szkolnego lub złożenie oświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły. Jest ono niezbędne do wypłaty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oraz dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania a w przypadku dziecka, które ukończyło 18 rok życia również do wypłaty zasiłku rodzinnego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 

Prawo do świadczeń rodzinnych oraz oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2016/2017 będzie ustalane na podstawie dochodów członków rodziny osiągniętych w 2015 r. pomniejszonych o dochody utracone oraz powiększonych o dochody uzyskane. W przypadku dochodu utraconego należy do wniosku dołączyć pit-11 z 2015 r. i świadectwo pracy, natomiast w przypadku dochodu uzyskanego – zaświadczenie o dochodzie za drugi przepracowany miesiąc oraz umowę o pracę.

 

Informujemy, że w wyniku nowelizacji przepisów dotyczących świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoba składająca wniosek o ustalenie przedmiotowych uprawnień nie ma obowiązku dołączania oświadczenia lub zaświadczenia wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jak i oświadczenia lub zaświadczenia wydanego przez ZUS o wysokości należnych składek zdrowotnych.

Organ za pomocą systemów informatycznych samodzielne pozyskuje niezbędne dane. 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach informuje, iż w dniu 23.09.2016 r. na stronie Głównego Urzędu Statystycznego opublikowano obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2016 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2015 r.

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2015 r. wynosi 1 975 zł tj. 164,58 zł miesięcznie   ( w 2014 roku wynosił 2 506 zł tj. 208,83 zł miesięcznie).

Przedmiotowe obwieszczenie jest kluczowe dla ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych czy świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy/ świadczeniowy.

W związku z niższym przelicznikiem więcej rolników będzie kwalifikowało się do w/w wsparcia wobec czego zachęcamy do składania wniosków na nowy okres zasiłkowy.


PROGRAM "LEKI 75+" - BEZPŁATNE LEKI DLA SENIORÓW

      

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyzach informuje, że od dnia 1 września 2016 r. wszedł w życie program Ministerstwa Zdrowia „LEKI 75+”.  Zgodnie z założeniami tego programu, bezpłatne leki przysługują wszystkim seniorom, którzy ukończyli 75 rok życia, uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Lista bezpłatnych leków została określona w wykazie leków Ministra Zdrowia, zawiera 1129 pozycji obejmujących 68 substancji czynnych. Receptę na bezpłatne leki może wystawić seniorowi wyłącznie lekarz rodzinny lub pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej.

Informacje kto może otrzymać bezpłatne leki na leczenie, gdzie należy się udać po taką receptę, kto może ją wystawić, w jakich wskazaniach będą przysługiwały seniorom bezpłatne leki znajdziecie Państwo na stronie Ministerstwa Zdrowia http://75plus.mz.gov.pl/

 

Jak otrzymać bezpłatne leki?


Informuję, iż od 25.04.2016 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach będzie mieścił się w budynku Urzędu Gminy w Czyżach w siedzibie dawnej poczty. Nowy nr telefonu do GOPS-u 85 655 44 19.

 

Anna Stankowska kierownik GOPS


     W środę 13 kwietnia 2016 r. Gminę Czyże odwiedził "500 Bus" - mobilny punkt informacyjny wraz z pracownikami Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, którzy udzielali zainteresowanym kompleksowych informacji na temat programu "Rodzina 500 plus".

 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach, informuje, że od 1 kwietnia 2016 roku, można składać wnioski na program „Rodzina 500 plus”. Wnioski będą dostępne  w siedzibie Ośrodka. Wszystkie osoby, które złożą wniosek w ciągu pierwszych trzech miesięcy, tj. Od 01 kwietnia do 01 lipca 2016 roku, dostaną wyrównanie wstecz. W kolejnych miesiącach, świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Do programu można dołączyć w dowolnym momencie.

Świadczenie przysługuje wszystkim rodzinom na drugie i kolejne dziecko, do ukończenia 18 roku życia dziecka. Natomiast w przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko, stosuje się kryterium dochodowe, tj. 800zł/na osobę w rodzinie i 1200zł/na osobę w rodzinie, w sytuacji gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne. W pierwszym okresie wypłacania świadczenia wychowawczego, będzie brany pod uwagę dochód za 2014 rok. Wysokość świadczenia do wypłaty, wynosi 500zł miesięcznie, na każde uprawnione dziecko. Pierwszy okres wypłacania świadczenia wychowawczego będzie od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. W kolejnych latach, świadczenie będzie przysługiwało na okres jednego roku, tj. od 1 października do 30 września, wnioski będzie można składać od sierpnia danego roku.

Informacje o programie „Rodzina 500 plus” można uzyskać pod nr tel. 85 681 89 94 lub osobiście, w siedzibie GOPS w Czyżach, Czyże 98, 17-207 Czyże (godziny przyjmowania interesantów: poniedziałek-piątek 7:20 – 15:20 ).

Szczegółowe informacje, można uzyskać również na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.mpips.gov.pl


OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU

 

na stanowisko : referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej                         w Czyżach, 17-207 Czyże 98 wybrana została

 

Pani Renata Iwaniuk zam. Czyże

 

         W toku prowadzonego postępowania konkursowego poddano kandydatkę ocenie formalnej  i merytorycznej. Przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną oraz test wiedzy. Oceną objęto wiedzę fachową związaną ze specyfiką stanowiska pracy, predyspozycje i umiejętności kandydatki pozwalające na prawidłowe wykonywanie nałożonych obowiązków, które miałaby objąć w wyniku zatrudnienia a także znajomość ustaw niezbędnych do wykonywania pracy na powierzonym stanowisku. Uznano, że kandydatka posiada wysoki poziom wiedzy do pracy na wskazanym stanowisku, ponadto otrzymała najwyższą liczbę punktów zarówno z rozmowy kwalifikacyjnej jak  i testu wiedzy. Dodatkowym atutem było doświadczenie kandydatki zdobyte w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej

mgr Anna Stankowska


PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

 w BIAŁYMSTOKU

15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

 

Informuję, że od dnia 26 lutego 2016 r. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, w ramach wsparcia realizatorów Programu „Rodzina 500+” uruchamia specjalną infolinię dotyczącą Programu „Rodzina 500+”, czynną w dni robocze między godziną 8:00 a 14:00. Infolinia adresowana jest do:

•    jednostek samorządu terytorialnego, realizujących zadania określone w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, oraz

        osób zainteresowanych.

Numer telefonu infolinii: (85) 74 39 499.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że spośród pracowników Wydziału Polityki Społecznej PUW w Białymstoku, do kontaktów z jednostkami samorządu terytorialnego realizującymi Program „Rodzina 500+” na terenie województwa podlaskiego, wyznaczono koordynatorów ds.: merytorycznych, finansowych oraz informatycznych. Realizatorzy ww. Programu mogą uzyskać informacje pod nr tel.:

        (85) 74  39 499 -     sprawy merytoryczne,

        (85) 74  39 228 -      sprawy finansowe,

        (85) 74  39 337 -      sprawy informatyczne.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Andrzej Kozłowski

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej


BEZPŁATNA POMOC PRAWNA

 

Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015r. ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2015 poz. 1255), z początkiem stycznia 2016r., świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu.

Pomoc świadczona będzie osobom:

·                      którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,

·                      które posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny,

·                      które uzyskały zaświadczenie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

·                      które posiadają ważną legitymację weterana,

·                      które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty,

·                      osobom do 26. roku życia

·                      osobom, które ukończyły 65. lat.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie: prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc nie obejmuje spraw: podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do tej działalności.

Nieodpłatna pomoc prawna zgodnie z Zarządzeniem Starosty Hajnowskiego Nr 17/2015  udzielana jest codziennie od 1 stycznia 2016r. w budynku warsztatów drzewno – metalowych przy Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce, ul. 3 Maja 25a (I piętro), w godzinach: 8.00-12.00 w poniedziałek, wtorek i środę przez radców prawnych a w czwartek i piątek przez adwokatów. Natomiast w godzinach 12.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku - przez osobę uprawnioną z Fundacji HONESTE VIVERE z Warszawy. Więcej informacji dotyczących darmowej pomocy prawnej na stronie: http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/ 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże