www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty | Ogłoszenia i komunikaty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Zespół Szkół

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski


 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Terminy opłat za odbiór odpadów komunalnych

 

 

 

 

 

 

 
 
 

TERMINY WYPŁAT ZASIŁKÓW W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W CZYŻACH

ZASIŁKI STAŁE

15 każdego miesiąca

ZASIŁKI CELOWE

15 każdego miesiąca

ZASIŁKI OKRESOWE

15 każdego miesiąca

ZASIŁKI RODZINNE

20 każdego miesiąca

500 PLUS

20 każdego miesiąca

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

20 każdego miesiąca

Ważne!
Jeżeli termin wypłaty świadczenia przypada na dzień ustawowo wolny od pracy świadczenie zostanie wypłacone w pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wolnym.

 

 

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże