www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Dodatkowe środki pozyskane przez Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach na realizację przedsięwzięć kulturalnych w 2011 roku:

 

Projekty 2011 rok

 

„Dwa sołectwa- jedna wieś”

Wartość projektu:  8150,00 zł

Wysokość dotacji: 3500,00 zł

Wkład własny finansowy: 1650,00

Wkład własny niefinansowy: 3000,00

Okres realizacji: 01.07.2011 – 30.11.2011

Dofinansowano ze środków Programu ,, Działaj Lokalnie VII” Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Filantropii w Polsce oraz Lokalnej Organizacji Grantowej w Hajnówce.

 

„Święto Kupały w Regionie Puszczy Białowieskiej”

Wartość projektu:  16 550,00 zł

Wysokość dotacji: 13 050,00 zł

Wkład własny: 3 500,00 zł

Okres realizacji: 01.04.2011 – 31.08.2011

Realizuje się dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

„XVIII Jesienne Spotkania z Folklorem Białoruskim”

Wartość projektu:  11 300,00 zł

Wysokość dotacji: 10 800,00 zł

Wkład własny:  500,00 zł

Okres realizacji: 01.08.2011 – 15.12.2011

Projekt będzie realizowany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

„Prezentacje Spuścizny Kulturowej Regionu Puszczy Białowieskiej”

Wartość projektu:   36 820,00 zł

Koszty kwalifikowane: 32 949,05 zł

Wysokość dotacji:  23 064,00 zł

Wkład własny: 13 756,00 zł

Okres realizacji: 01.05.2011 – 30.09.2011

Zadanie współ finansowane ze środków UE w Ramach działania „Leader Małe Projekty”


Kalendarz najważniejszych wydarzeń kulturalnych

przewidzianych do realizacji przez Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach

w 2011 roku

 

05.03.2011 r. – spotkanie zapustowe. Prezentacja spektaklu „Oj dawno, dawno…”;

 

18.03.2011 r. – otwarcie wystawy „Czyże na nowo”;

 

25.06.2011 r. – VIII festyn „Kupalnika” w Leniewie;

 

17.07.2011 r. – Festyn folklorystyczny w Kuraszewie związany z jubileuszem 35-lecia zespołu folklorystycznego „Niezabudki”;

 

04.09.2011r.-,,Dwa sołectwa – jedna wieś”  - Prezentacje Spuścizny Kulturowej Regionu Puszczy Białowieskiej w Klejnikach.

 

18.09.2011 r. – IX edycja Festynu Archeologicznego w Zbuczu;

 

06.11.2011 r. – XVIII Jesienne Spotkania z Folklorem Białoruskim.


Wydarzenia kulturalne 2011

W dniach 31styczeń – 4 luty bieżącego roku w Bibliotece Publicznej w Czyżach odbyły się zajęcia dla dzieci i młodzieży w ramach „Zimowe ferie 2011”:

- warsztaty artystyczne w technice decopage;

- wyjazd na zajęcia PN. „Warsztaty na glinie” do Lewkowa Starego oraz zwiedzanie miejscowych Zakładów Ceramicznych i Muzeum im. Tamary Sołoniewicz w Narewce;

 

16 stycznia 2011 r. zespoły ARA uczestniczyły w XII Prezentacjach Zespołów Kolędniczych „Gwiazda i Kolęda” w Białymstoku;

 

23 styczeń 2011 roku – udział zespołu „Czyżowianie” w Wieczorze Kolęd w Moszczonie Królewskiej;

 

W dniu 29 stycznia 2011 roku zespoły ARA z Gminy Czyże brały udział w eliminacjach rejonowych „Piosenka Białoruska 2011” w Hajnówce

 

30 styczeń 2011 r. – udział zespołu „Czyżowianie” w XXVI Wojewódzkich Spotkaniach Zespołów Kolędniczych

 

W dniu 13 lutego 2011 roku zespoły ARA z Gminy Czyże brały udział w eliminacjach centralnych XVIII Ogólnopolskiego Festiwalu „Piosenka Białoruska 2011” w Białymstoku

 

Natomiast 20 lutego 2011 roku odbył się koncert Galowy Festiwalu „Piosenka Białoruska 2011” w Białymstoku – udział kwartetu żeńskiego zespołu „Czyżowianie” z Czyż.

 

03.03.2011 r.- Zapustowe spotkanie w Świetlicy w Czyżach

- prezentacja spektaklu „Oj dawno, dawno…”

 

18.03.2011 r. Otwarcie wystawy prac plastycznych i projektowych „Czyże na nowo”.

 

W miesiącu kwietniu  w Świetlicy wiejskiej w Czyżach zawieszono dekorację.

 

 

W dniu 15 maja 2011 r. w Bielsku Podlaskim odbył się „VII Przegląd Piosenki Ukraińskiej”. W przeglądzie udział wzięli zespół śpiewaczy „Zbuczanki” ze Zbucza oraz Zespół „Czyżowianie” z Czyż, w którym to uzyskali odpowiednio

- Katarzyna Tichoniuk („Zbuczanki”) - I miejsce w kategorii solistka

- „Czyżowianie” - II miejsce w kategorii zespół

 

W dniu 22 maja 2011 r. zespół „Czyżowianie” z Czyż oraz Katarzyna Tichoniuk z zespołu „Zbuczanki” wzięli udział w Koncercie Galowym „VII Przeglądu Piosenki Ukraińskiej”, który odbył się w Bielsku Podlaskim w amfiteatrze

 

 

W dniu 8 czerwca 2011 r. w Świetlicy Wiejskiej w Czyżach odbyły się warsztaty rękodzieła ludowego (na drewnie) w ramach projektu „Obrzędy Kupalskie w Regionie Puszczy Białowieskiej”. Dzieci w ramach warsztatów ozdabiały drewnianą biżuterię i świeczniki. Zajęcia poprowadziła Jolanta Parfieniuk nauczycielka plastyki z Zespołu Szkół w Czyżach. Zrealizowano dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

 

Fotoreportaż

 

W dniu 9 czerwca 2011 r. w Świetlicy Wiejskiej w Czyżach odbyły się warsztaty kulinarne w ramach projektu „Obrzędy Kupalskie w Regionie Puszczy Białowieskiej”, których celem była promocja kuchni regionalnej. Dzieci w ramach warsztatów uczyły się piec babkę ziemniaczaną, lepiły pierogi z mięsem, gotowały zupę z kulkami oraz robiły słodkie grzybki. Zajęcia poprowadziły Panie z zespołu „Niezabudki” z Kuraszewa, Pani Nina Grygoruk oraz Pani Walentyna Saczko.

Zrealizowano dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

 

Fotoreportaż

 

W dniu 9 czerwca 2011 r. w Urzędzie Gminy w Czyżach odbyło się spotkanie partnerów projektu Podlaskiego Szlaku Kulturowego „Drzewo i Sacrum”. Kluczowym zagadnieniem szlaku jest utrzymanie tożsamości kulturowej regionu poprzez ochronę drewnianej architektury. Dodatkowym celem jest także promowanie kapitału ludzkiego: ginących zawodów, zwyczajów, obrzędów, gwar, języków mniejszości narodowych, nierozerwalnie związanych z tradycją województwa podlaskiego. Realizacja projektu przyczyniać się będzie do realizacji celów kultury, edukacji i poprawy atrakcyjności turystycznej regionu.

W przerwie w rozmowach partnerzy projektu odwiedzili Świetlice Wiejska w Czyżach gdzie aktualnie odbywały się warsztaty kulinarne w ramach projektu „Obrzędy Kupalskie w Regionie Puszczy Białowieskiej” i goście zostali poczęstowani przysmakami przygotowanymi przez dzieci z Zespołu Szkól w Czyżach

 

Dnia 12 czerwca 2011 r. zespół Czyżowianie wziął udział w Święcie Kultury Białoruskiej w Białymstoku oraz w Podlaskim Muzeum Wsi  w Osowiczach w festynie ph. "Zielone Świątki w Skansenie"

 

W dniu 15 czerwca 2011 r. uczniowie kl. I Gimnazjum z Zespołu Szkół w Czyżach brali udział w ,,V KONKURSIE LEPIENIA W GLINIE- LEWKOWO STARE”. Uczestnikami konkursu były również dzieci z Zespołu Szkół w Narewce. Technika prac była dowolna. Pomysłowość i estetyka prac została nagrodzona nagrodami rzeczowymi.

 

Fotoreportaż

 

W dniu 16 czerwca 2011 roku w Zespole Szkół w Czyżach odbyły się warsztaty pt. ,,OBRZĘD KUPALSKI – WIANKI, TAŃCE, PIEŚNI ”- prowadząca Wiera Florczuk. Uczestnikami warsztatów byli uczniowie klasy IV Szkoły Podstawowej. Warsztaty miały na celu zainteresowanie dzieci i młodzieży folklorem i tradycją poprzez rzeczywisty i praktyczny udział w ich poznawaniu.

 

Fotoreportaż

 

W dniu 24 czerwca 2011 r. w Świetlicy Wiejskiej w Czyżach odbyły się warsztaty ph. „,Obrzęd kupalski- WIANKI TAŃCE PIEŚNI„ w ramach projektu Prezentacje spuścizny kulturowej Regionu Puszczy Białowieskiej. Podczas warsztatów dzieci robiły wianki na głowę oraz duże wieńce, które były puszczane na rzekę Łoknica w czasie VIII Festynu KUPALINKA w Leniewie w dniu 25 czerwca 2011 r.

 

Fotoreportaż

 

W dniach 24 - 26 czerwca 2011 r. zespół "Czyżowianie" z Czyż uczestniczył w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym.

 

25 czerwca 2011 r. w Leniewie odbył się „VIII Festyn Kupalinka”. W festynie udział wzięli: „Kuranty” z Bielska Podlaskiego, zespół Taneczny „Przepiórka” z HDK, Studio Piosenki z HDK, „GAŚCINIEC” z Białorusi, zespół instrumentalno-wokalny ,,METRO’’ z Hajnówki, „Żemerwa” ze Studziwód, Kalinka z Białegostoku, trio Sióstr Łukianowicz z Białorusi, Zespół instrumentalno-wokalny ,,Aura’’ z Hajnówki, Zespoły instrumentalno-wokalne z Narwi: Be Happy, „Narwa” i ,,Art. Pronar’’. Ponadto obejrzeć było można tradycyjny obrzęd Kupalski i pokaz sztucznych ogni.

 

Fotoreportaż

 

16 lipca 2011 r. członkowie zespołu Czyżowianie z Czyż wzięli udział w festynie ph. "Na Iwana na Kupała" w Dubiczach Cerkiewnych

 

17 lipca 2011 r. w Kuraszewie odbył się Jubileusz 35-lecia istnienia zespołu „Niezabudki” z Kuraszewa. Spotkanie otworzył Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach oraz zespół „Niezabudki”. Życzenia Jubilatom złożyli min. Poseł na Sejm Robert Tyszkiewicz, Wicemarszałek Walenty Korycki, Mikołaj Janowski Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz zespoły uczestniczące w festynie.

Wójt gminy Jerzy Wasiluk złożył życzenia i wręczył upominki Jubilatom oraz wręczył kwiaty byłym członkiniom zespołu życząc im wytrwałości w dalszej pracy na rzecz rozwoju spuścizny kulturowej naszego regionu.

 

Fotoreportaż

 

W dniu 30 lipca 2011 r. zespół "Czyżowianie" z Czyż uczestniczył w imprezie pod nazwą "Siabrouskaja Biasieda" w Gródku

 

Dnia 9 sierpnia 2011 r. zespół Czyżowianie uczestniczył w święcie św. Pantelejmona w Siemianówce

 

13 sierpnia 2011 r. zespół "Czyżowianie" z Czyż uczestniczył w festynie ludowym w Skaryszewie połączonym z otwarciem wystawy pt. „Skaryszewo w fotografii i dokumencie – 300 lecie”.

 

 19 sierpnia 2011 r. gminę Czyże odwiedził Prezydent Bronisław Komorowski. W imieniu wszystkich mieszkańców Gminy Czyże chlebem i solą powitała Pana Prezydenta delegacja w składzie: Pani Alla Woroniecka mieszkanka miejscowości Czyże i Pan Mikołaj Kuprianowicz – mieszkaniec miejscowości Klejniki. W imieniu młodzieży kwiaty Panu Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej wręczyli przedstawiciele Drużyny Harcerskiej działającej przy Zespole Szkół w Czyżach.

Na scenie gorąco przywitał Prezydenta Wójt Gminy Czyże Jerzy Wasiluk oraz Poseł na Sejm Robert Tyszkiewicz. Następnie glos zabrał Prezydent Bronisław Komorowski dziękując za poparcie w ostatnich wyborach prezydenckich i prosił o aktywność wyborczą w zbliżających się wyborach.

Na zakończenie Prezydent otrzymał obraz przedstawiający Cerkiew pod wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej Bogarodzicy w Czyżach po czym udał się na kilkuminutowe spotkanie z samorządowcami.

 

Fotoreportaż

 

11 września 2011 r. w Klejnikach odbył się wspólny festyn ” Ośrodka Kultury w Czyżach i Urzędu Gminy w Czyżach ph. „Dwa sołectwa - jedna wieś” oraz Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej w Hajnówce pod hasłem „I tam żywuć ludzi”. Projekt „Dwa sołectwa – jedna wieś” zrealizowano dzięki wsparciu programu Działaj Lokalnie VII.

W programie festynu udział wzięli zespół „Ruczajok” z Białowieży, „Progres” i „Serwer” z Hajnówki, „Kalinka” z Białegostoku”, „Narwa” i Art-Pronar” z Narwi oraz Zespoły Amatorskiego Ruchu Arystycznego Gminy Czyże: „Czyżowianie” z Czyże, „Zbuczanki” ze Zbucza, „Leśna Gawęda” działająca przy Zespole Szkół w Czyżach.

Ponadto w trakcie festynu obejrzeć było można grupę ASG „TUR” z Bielska Podlaskiego z pokazem broni, Kramik muzealny z literaturą białoruską i rękodziełem ludowym. Nie zabrakło też rozrywki dla najmłodszych w postaci trampoliny i dmuchanej skoczni.

 

Fotoreportaż

 

Wystawa „Żyjemy Razem”. Prezentowane prace powstały w czasie warsztatów edukacyjno-plastycznych realizowanych w okresie styczeń – kwiecień 2010 r. w 12 miejscowościach województwa podlaskiego. Spośród wstępnie wybranych w 12 miejscowościach ponad 300 prac, Komisja w składzie: prof. Andrzej Strumiłło, Krzysztof Czyżewski, Jarosław Perszko wybrała właśnie te prezentowane na wystawie. Koordynatorem projektu jest Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

 

 

W dniu 18 września 2011 r. odbył się IX Festyn Archeologiczny w Zbuczu. Na festynie można było zobaczyć następujących wystawców: malarzy, rzeźbiarzy, producentów miodu, wyrobów tradycyjnych, wojów i wielu innych ciekawych wytwórców. W trakcie festynu odbyło się oficjalne otarcie Podlaskiego Szlaku Kulturowego „Drzewo i sacrum”, który przebiega między innymi przez gminę Czyże. Niezmienną częścią imprezy są Mistrzostwa w rzucie chomątem. Tegoroczne zmagania wygrał Pan A. Breczko z Parcewa.

 

Fotoreportaż

Zespół "Orlanie" z Orli od ponad 65 lat reprezentuje i zachowuje unikalną kulturę i język białoruski, jest lokalnym bogactwem oraz  ma wspaniały dorobek artystyczny. Przyczynił się do pielęgnowania i upowszechniania tradycji i kultywowania dziedzictwa kulturowego przodków. Stanowi ważną wizytówkę gminy Orla. W czasie swego długiego istnienia wielokrotnie zdobywał nagrody i wyróżnienia.

 

Mając to wszystko na uwadze władze samorządowe Gminy Orla oraz Gminny Ośrodek Kultury Orli 1 października  2011 roku w Zespole Szkół w Orli zorganizowały uroczystość podsumowującą Jubileusz 65-lecia działalności artystycznej zespołu.

Wśród zaproszonych gości znalazła się również delegacja z Gminy Czyże w osobach:

·          Krystyna Gawryluk – Przewodnicząca Rady Gminy Czyże,

·          Jerzy Wasiluk – Wójt Gminy Czyże,

·          Jerzy Jakimiuk – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach

·          oraz Zespół Folklorystyczny „Czyżowianie” z Czyż

W dniu 19 października 2011 r. w Świetlicy Wiejskiej w Czyżach odbył się „Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego” z udziałem 8 z 11 zaproszonych par. Jubileusz rozpoczął Marsz Mendelsona następnie Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Czyżach Pani Stanisława Jancewicz odczytała życzenia zaproszonym Jubilatom, Wójt Gminy Czyże Jerzy Wasiluk również dołączył się do życzeń. Zespół „Czyżowianie” z Czyż odśpiewał parom „Sto lat” oraz dał krótki występ. Uroczystość zakończyła się małym poczęstunkiem.

 

Fotoreportaż

 

W dniu 23 października 2011 roku w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu odbyło się uroczyste podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim w 2011 roku. Z terenu Gminy Czyże do konkursu zostało zgłoszonych sześć obiektów.

Nagrody otrzymali:

II MIEJSCE – Krutel Aleksander, Szostakowo 19 - budynek mieszkalny

WYRÓŻNIENIE – Onopiuk Jerzy, Podrzeczany 1 - zagroda złożona z chałupy, stodoły i budynku  inwentarskiego.

WYRÓŻNIENIE- Sajewska Maria, Klejniki 8 - budynek mieszkalny.

 

 

 W dniu 6 listopada w Świetlicy wiejskiej w Czyżach odbyły się XVIII Jesienne Spotkania z Folklorem Białoruskim. Gościliśmy w tym dniu wiele znakomitych zespołów min.: ”Żemerwa” z Bielska Podlaskiego, „Metro” z Hajnówki, „Ruczajok” z Białowieży, „Kalinka” z Załuk, „ArtPronar” z Narwi i „Harmoń” z Łosinki. Występ w tym dniu miały też wspaniałe zespoły Amatorskiego Ruchu Artystycznego Gminy Czyże: „Czyżowianie” z Czyż, „Niezapominajki” z Kuraszewa i „Zbuczanki” ze Zbucza.

Publiczność bardzo ochoczo i żywiołowo reagowała na występy zespołów, do zabawy zaangażowali się także Wójt Gminy Czyże Jerzy Wasiluk i Przewodnicząca Rady Gminy Czyże Pani Krystyna Gawryluk.

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach planuje zorganizowanie takiego spotkania również w przyszłym roku.

 

Fotoreportaż

 

W dniu 9 grudnia 2011 r. w Świetlicy Wiejskiej w Czyżach odbyło się 5 projekcji filmowych Kina Orange, w których łącznie wzięło udział 140 osób.

 

Fotoreportaż

 

W Świetlicy Wiejskiej w Czyżach gościmy wystawę ph. „Bielski Ręcznik”. Fundusz Lokalny na Rzecz Rozwoju Społecznego podjął działania mające na celu ochronę ręcznika obrzędowego na obszarze gminy Bielsk Podlaski. Prowadzone badania były podparte dokumentacją fotograficzną ręczników, haftów i koronek szydełkowych oraz informacjami o ich twórcach i czasie powstania. Uzyskane informacje posłużyły stworzeniu regionalnej bazy danych ręcznika ludowego w gminie Bielsk Podlaski udostępnionej na stronie internetowej www.bielskirecznik.pl

Wystawę można obejrzeć od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500 po wcześniejszym uzgodnieniu z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Czyżach, Czyże 98, 17-207 Czyże pok. nr 11, bądź tel: 85 68 135 31.

 

 

 

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże