www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Czyżowianie (za chwilę pojawi się podkład muzyczny)


23 listopada 2019 r. w Sali kinowej Białowieskiego Ośrodka Kultury odbył się Koncert Jubileuszowy z okazji 10-lecia pracy artystycznej Zespołu „RUCZAJOK”. W uroczystościach uczestniczył Zespół „CZYŻOWIANIE”, który wziął udział w części artystycznej tego przedsięwzięcia kulturalnego. Organizatorami imprezy był Białowieski Ośrodek Kultury i Towarzystwo Przyjaciół Białowieży.

 

 

 

 

 

 


Na potrzeby zespołu „Czyżowianie” zakupiono osiem par trzewików damskich. Zakup dofinansowano ze środków Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

 


Fotoreportaż


2 września 2012 zespół "Czyżowianie" i "Niezabudki" z Kuraszewa uczestniczyli w Gminnych Dożynkach w Narwi

 

 

 

 


25 sierpnia 2012 r. w Sokółce zespół "Czyżowianie" uczestniczył w festynie pod nazwą "XIV Letnia Akademia Wiedzy o Tatarach Polskich".

 

 

 

 


 

 

 

XII Podlaskie Święto Chleba /Ciechanowiec

W niedzielę 12 sierpnia 2012 r. w   Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu  odbyło się „XII Podlaskie Święto Chleba”. W części artystycznej uroczystości  zaprezentował się Zespół Folklorystyczny „Czyżowianie” z Czyż.

 Głównym organizatorem  Święta Chleba było Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu. Honorowy patronat nad imprezą sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałek Województwa Podlaskiego i Wojewoda Podlaski. Podczas imprezy prezentowane też były tradycyjne obrzędy i zwyczaje związane z okresem żniw. Na licznych stoiskach wystawiane były wyroby piekarnicze, tradycyjne jadło oraz szeroko prezentowana sztuka ludowa. Atrakcyjny całodzienny program imprezy przyciąga co roku kilkunastotysięczną widownię.


 

 

 

 

 

 

I Festiwal Muzyki Puszczy Białowieskiej

W sobotę 11 sierpnia na stadionie gminnym w Białowieży odbył się I Festiwal Muzyki Puszczy Białowieskiej zorganizowany przez Białowieski Ośrodek Kultury. W imprezie wzięło udział 10 zespołów z powiatu hajnowskiego i bielskiego, które zaprezentowały piosenki w języki polskim, białoruskim, ukraińskim i rosyjskim. Celem festiwalu była promocja i propagowanie różnorodności kulturowej regionu Puszczy Białowieskiej.

Komisja konkursowa w składzie Irena Wiszenko, Anetta Andrzejuk i Mariusz Tokajuk, oceniała zespoły na podstawie następujących kryteriów: prezentacja sceniczna, stroje wykonawców, repertuar, czystość śpiewu. Po zsumowaniu punktacji okazało się, że najwięcej punktów zgromadził Tercet Rodzinny z Makówki. Tuż za nim uplasowała się Brygada Drwala z Hajnówki. Trzecie miejsce zdobyli Czyżowianie, a czwarte Cegiełki z Lewkowa. Reszta wykonawców otrzymała wyróżnienia.

Na zakończenie festiwalu wystąpił zespół Metro z Hajnówki, który poprowadził zabawę taneczną. Festiwal Muzyki Puszczy Białowieskiej był realizowany w ramach projektu Cykl prezentacji muzycznych zespołów regionalnych regionu Puszczy Białowieskiej  sfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 – LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.


 

W dniu 8 lipca 2012 r. na placu obok Remizy OSP odbył się Festyn z okazji  „25 - lecia  Zespołu Czyżowianie”. W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście, wspaniałe zespoły, wystawcy oraz widzowie, którzy pomimo silnego upału nie zawiedli zespołu „Czyżowianie” i licznie przybyli na ich jubileusz. Zabawę taneczną poprowadził zespół „MIRAGE” z Bielska Podlaskiego, który swoim oryginalnym występem podsumował Festyn Jubileuszowy. Koncert zespołu „MIRAGE” dodatkowo został wzbogacony ciekawym pokazem sztucznych ogni.

 

Festyn Jubileuszowy został zrealizowany przy wsparciu finansowym:

- Ministra administracji i Cyfryzacji

- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w ramach projektów:

„Czyże – tradycje znane i mniej znane”

„Prezentacje Dorobku Amatorskich Zespołów Artystycznych”

 

Fotoreportaż

 

Reportaż filmowy


25 lecie działalności artystycznej Zespołu „Czyżowianie” Prezentacja...

Członkowie zespołów amatorskiego ruchu artystycznego Gminy Czyże

 

 

Zespół Folklorystyczny "Czyżowianie" z Czyż

 

Fotoreportaż

 

Instytucja patronująca: Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach,
Adres korespondencyjny: Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach, 17-207 Czyże 98,  województwo podlaskie, lub: Helena Wasiluk zam. Czyże, 17-207 Czyże
Telefon: (85) 68 135 31
E-mail:  gok.czyze@wp.pl ,
Kategoria, rodzaj zespołu: wokalna grupa męska, wokalna grupa żeńska, grupa obrzędowa,
Kierownik zespołu:
Zastępca kierownika: Helena Wasiluk
Kierownik muzyczny: akompaniator: Jerzy Haniewicz (Grodno )

Zespół folklorystyczny w C z y ż a ch powstał  na przełomie 1986/1987 roku, a w dniu 2 lutego 1988 roku odbyła się uroczystość nadania imienia "Czyżowianie". Obecnie są jednym z najaktyw­niejszych i dłużej działających zespołów Ziemi Hajnowskiej i Białostocczyzny. Przy zespole "Czyżowianie" w latach 1988 - 1990 działał również młodzieżowy zespół wokalny, a w latach późniejszych zespół instrumentalno - wokalny.

Swoją przygodę artystyczną zespół rozpoczął od udziału w Rejonowym Przeglądzie Kolędniczym w styczniu 1987 roku w Hajnówce, zajmując I miejsce i wyróżnienie na Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Kolędniczych w Mońkach. W 1988 roku zespół liczył już 16 osób i stał się zespołem familijnym, bowiem w jego skład wchodziły małżeństwa i rodziny, nadając tej grupie artystycznej unikalną specyfikę i swoisty charakter.

Od samego początku "Czyżowianie" uczestni­czyli w koncertach z okazji dożynek, rocznic, świąt państwowych, przeglądów, zlotów i zjazdów, festiwali piosenki, otwarcia placówek kultury, turniejów, itp. Są ozdobą festynów orga­nizowanych przez Białoruskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne. Znają ich mieszkańcy Białostoczyzny, a także innych regionów Polski. Wielokrotnie śpiewali na "Nocy Kupały" w Białowieży.

 Dorobek artystyczny zespołu jest znaczny, sto­sunkowo   bogaty   i  wszechstronny.   Zdobyli dotychczas wiele nagród i wyróżnień, a najważ­niejsze to:

  • I miejsce na Międzywojewódzkich Spotkaniach Zespołów Kolędniczych w Łomży (1991r.) i Bielsku Podlaskim (1994 r.),

  • I miejsce na Przeglądzie Zespołów Kolędni­czych w 1990 r. i II miejsce w 1989 r.,

  • I miejsca na Centralnym Przeglądzie Piosenki Białoruskiej w latach 1988, 1989 i 1991, oraz II miejsca w latach 1992,1993,1995,1996 i 1997,

  • nagroda specjalna na Festiwalu Piosenka Białoruska '97 - nagranie kasety repertuarowej w Rozgłośni Regionalnej PR w Białymstoku,

  • wyróżnienie za szczególne zasługi w krzewie­niu kultury ludowej z okazji 130 - lecia KGW, nadane przez Wojewódzki Związek RK i OR (Narewka -1996 r.).

Byli również:

  • trzykrotnie uczestnikami Dożynek Prezydenckich w Spale

  • uczestnikami „Wigilii Chłopskiej” w Wigrach,

  • Spotkań Mniejszości Narodowych w Puńsku.

      Zespół jest stałym uczestnikiem Pre­zentacji Tradycyjnej i Współczesnej Kultury Ludowej "W poszukiwaniu Folkloru" oraz wielokrotnie uczestniczył w przygranicznej wymianie kulturalnej.  Ponadto utrzymuje stały kontakt z zespołami z Białorusi.

      "Czyżowianie" swoje ponad dziesięcioletnie śpiewanie zawdzięczają przede wszystkim sobie, swojej pasji i ogromnemu umiłowaniu pieśni. Ich działalność przyczyniła się do pielęgnowania i kultywowania miejscowych tradycji, zwyczajów, obrzędowości oraz popularyzacji i promocji naszego regionu. Zespół ten jest również inicjato­rem, pomysłodawcą i realizatorem wielu ciekawych przedsięwzięć kulturalnych realizowa­nych do dnia dzisiejszego. Najważniejsze z nich to: "Jesienne Spotkania z Folklorem", "Regionalny Wieczór Noworoczny", "Święto Kultury Białoruskiej", "Zapusty", "Turniej Zespołów", itp. Ich repertuar często gości na antenie Polskiego Radia i TV Białystok. Kierownikami  muzycznymi tego zespołu byli muzycy z Białorusi: Anatol Kunicki  i Michał Awchimienia, a obecnie Jury Haniewicz z miejscowości  Grodno – Republika Białoruś. Natomiast od kilku już lat kierownikiem zespołu jest Pani Maria  Jakimiuk.

Za osiągnięcia artystyczne zostali uhonorowani Zbiorową Odznaką „Zasłużony Białostocczyźnie”.

Zespół "Czyżowianie" zawsze na pierwszym miejscu stawia swoistość i piękno swego regionu, wydobywa bogactwo folkloru muzycznego, przyczyniając się do, kształtowania oblicza regionalnych tradycji. Źródłem inspiracji zespołu była i pozostanie kultura miejscowa, więź ze środowiskiem i jego tradycjami.

To dzięki nim wiele zasobów tych zjawisk nie uległo zapomnieniu i przetrwało do dnia dzisiej­szego w autentycznej formie.

Zespół ma bardzo urozmaicony repertuar i bogate formy wykonawcze -  folklor Podlasia, piosenki białoruskie, ukraińskie, polskie - można usłyszeć i grupę żeńską i grupę męską, kwartet mieszany. Solowymi występami acapella może poszczycić się Pani Olga Ochrymiuk.

 


 
 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże