www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Podatki i opłaty

 

Rodzaj opłaty

jednostka

stawka

uchwała

podatek rolny i leśny

 

 

 

podatek rolny  1 ha

zł/ha

346,40

stawka wg GUS

 podatek rolny powyżej 1 ha

zł/ha

173,2,

stawka wg GUS

podatek leśny

zł/ha

37,631

stawka wg GUS

podatek od nieruchomości

 

 

 

budynki mieszkalne

zł/m2

0,74

29.150.2013

budynki pod działalnością

 

16,00

29.150.2013

budynki pozostałe, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

zł/m2

7,73

29.150.2013

budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

zł/m2

10,75

29.150.2013

budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

zł/m2

4,68

29.150.2013

grunty z prowadzeniem działalności gospodarczej

zł/m2

0,89

29.150.2013

grunty pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych

zł/1 ha

4,56

29.150.2013

grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

zł/m2

0,46

29.150.2013

budowle

 

2% wartości budowli

29.150.2013

stawki za odprowadzanie ścieków

odprowadzanie ścieków
4,62 zł + 8%vat

zł/m3

4,99

29.151.2013

opłata stała
3,00 zł + 8%vat

zł/mies.

3,24

29.151.2013

ścieki dowożone wozem asenizacyjnym

 11,11 zł + 8%vat

zł/m3

12,00

Zarządzenie Wójta Gminy Czyże

 Nr 206.2013

stawki za dostarczenie wody

zaopatrzenie w wodę
2,60 zł + 8%vat

zł/m3

2,81

29.151.2013

opłata stała
2,80 zł + 8%vat

zł/mies.

3,02

29.151.2013

zaopatrzenie w wodę stawka obowiązująca we wsi Morze
2,10 zł + 8%vat

zł/m3

2,27

Rady Gminy Orla Nr XXIV/173/14

opłata stała dotyczy stawka obowiązująca we wsi Morze
2,00 zł + 8%vat

zł/mies.

2,14

Rady Gminy Orla Nr XXIV/173/14

stawki opłaty targowej

Uchwała Nr VIII/59/03

stawki podatku od środków transportowych na rok 2014

Uchwała 12.52.2011

Opłata „śmieciowa”

selektywny

zł/osoba

5

26.133.2013

zmieszany

zł/osoba

10

26.133.2013

Archiwum:

2012

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże