www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


Gminny Ośrodek Kultury     

17-207 Czyże 98, 

Dyrektor GOK
Jerzy Jakimiuk

tel. (85)6813531

fax (85)6818991
e-mail:
gok.czyze@wp.pl

Główna księgowa

Katarzyna Zabrocka

tel. (85)6813531

fax (85)6818991
e-mail:
k.misiejuk@ugczyze.pl

O nas

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach jest głównym koordynatorem działalności kulturalno-oświatowej w Gminie Czyże. Nadrzędnym celem Gminnego Ośrodka Kultury jest stworzenie mieszkańcom gminy możliwości korzystania z różnych form życia kulturalnego. W swojej ofercie  programowej GOK oferuje działania, które służą integracji społeczeństwa i adresowane są dla jak najszerszej liczby mieszkańców poprzez  uwzględnienie ich oczekiwań. Czytaj całość


Wydarzenia 2016 r.
Wydarzenia 2015 r.
25 lecie działalności artystycznej Zespołu „Czyżowianie”
Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach w latach 2003 - 2012


W niedzielę 26 listopada 2017 r. w świetlicy wiejskiej w Kuraszewie, przy licznie zgromadzonej publiczności, odbył się „Koncert Zapustowy” z udziałem ukraińskich zespołów artystycznych „Hiłoczka” z Czeremchy Wsi i „Berehynia” z Kobrynia ( Republika Białoruś ). Organizatorami koncertu byli: Związek Ukraińców Podlasia, Rada Sołecka w Kuraszewie  i Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach.  Owe przedsięwzięcie kulturalne odbywało się w ramach projektu realizowanego przez Związek Ukraińców Podlasia pod nazwą „Koncerty zespołów ukraińskich na Podlasiu”, przy wsparciu finansowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.

 

 

Fotoreportaż


30 września 2017 r.  Zespół Folklorystyczny „Czyżowianie” z Czyż wziął udział w „Święcie Pieczonego Ziemniaka” w Wilamowie gm. Mielnik.

 

 

 


17 września br. Zespół „Czyżowianie” wziął udział w XXIV Festiwalu Piosenki Polskiej i Białoruskiej BIAŁYSTOK – GRODNO. Impreza odbyła się w Białymstoku ( Park  Planty ) z udziałem polskich zespołów z Białorusi i białoruskich zespołów z Białostocczyzny. Odbył się również kiermasz wydawnictw książkowych i muzycznych oraz wystawa rękodzieła ludowego twórców z Białorusi i Polski.

 

 

Fotoreportaż


2 września br. Zespół Folklorystyczny „Czyżowianie” z Czyż wziął udział w części artystycznej dorocznego Białoruskiego Festynu Ludowego „Orlańskie Spotkania” w Orli.

 

 

 

 


W sobotę 12 sierpnia 2017 r. w Ladach odbył się czwarty w tym roku festyn pod hasłem  „I Tam Żywuć Ludzi”. W ramach tego rodzaju cyklu spotkań Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce już po raz dziewiąty gościło na terenie  Gminy Czyże. Tegoroczne spotkanie odbyło się na placu przy zbiorniku „małej retencji” w Ladach. Współorganizatorami tego cennego przedsięwzięcia kulturalnego byli Wójt Gminy Czyże oraz Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach. W bogatej części artystycznej zaprezentowały się  takie zespoły jak:


- CZYŻOWIANIE (Czyże)

- WIERASY (Gmina Czyże)

- GRUPA WOKALNA (Morze)

- GRUPA WOKALNA (Zespół Szkół w Czyżach)

- NIEZABUDKI (Kuraszewo)

- DJ DANIEL

- AXEL (Białystok)

- DAWID SZYMCZUK BAND (Hajnówka)

- RETRO BEATS (Hajnówka)

- ART. PRONAR (Narew)

 

Gościnnie wystąpił też Adam Kraśko z programem ROLNIK SHOW. Był też kramik muzealny z literaturą białoruską, pamiątkami i rękodziełem ludowym, stoisko promocyjne Gminy Czyże oraz stoiska handlowe.ORGANIZATORZY:
Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce
www.muzeumbialoruskie.hajnowka.pl
Urząd Gminy Czyże
Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach

Festyn realizowany jest dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Pogoda też dopisała, z czego cieszyli się wszyscy wykonawcy oraz  zgromadzona publiczność. Można mieć tylko nadzieję, iż w przyszłym roku Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce również zagości na terenie Gminy Czyże.

Festyn był realizowany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

 

 

Fotoreportaż

 

 

W trakcie festynu pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach oraz członkowie zespołu interdyscyplinarnego w ramach projektu “Gmina Czyże bez przemocy”, pełnili dyżur na stoisku “Gmina Czyże bez przemocy”, informowali zainteresowanych mieszkańców o dyżurach specjalistów, udzielali porad dotyczących problemów związanych z przemocą i rozdawali materiały promocyjne związane z problematyką przemocy. Kampania skierowana jest do lokalnej społeczności i ma zwrócić uwagę na problematykę przemocy, podnieść świadomość na temat skutków przemocy w rodzinie a także wyczulić na akty przemocy.
Projekt współfinansowany jest przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu osłonowego “Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.


Zespół „Czyżowianie” 5 sierpnia br. wziął udział w Festynie BTSK w Milejczycach i Białoruskich Spotkaniach Folkowych w Michałowie.

   

 

Fotoreportaż

 


29 lipca 2017 r. na boisku sportowym w Morzu odbył się II Festyn  „Na meży”. Owe  przedsięwzięcie kulturalne -  to wspólna inicjatywa dwóch gmin – Gminy Orla i Gminy Czyże, której  celem jest promocja wspólnego dziedzictwa kulturowego oraz prezentacja dorobku zespołów amatorskiego ruchu artystycznego funkcjonujących przy Gminnych Ośrodkach Kultury w Orli i Czyżach.

      Impreza rozpoczęła się towarzyskim meczem piłki nożnej drużyn Gmin Orla i Czyże.  W części artystycznej  festynu zaprezentowały się następujące zespoły artystyczne:

- Grupa Wokalna z Morza,

- „Czyżowianie” z Czyż,

- „Orlanie” z Orli,

- solistki z Zespołu Szkół w Czyżach,

- „Wierasy” z gm. Czyże,

- „Fermata” z Orli,

- „Niezabudki” z Kuraszewa,   

- „Werwoczki” z Orli,

      Honorowymi  gośćmi festynu był zespół „Kupalinka” działający przy Państwowej Filharmonii w Mińsku ( Republika Białoruś ). Jego występ uświetnił część artystyczną i pozostawił na widzach niesamowite wrażenie.

Na festynie nie zabrakło też stoisk promocyjnych , stoisk gastronomicznych oraz małej gastronomii. Było też „wesołe miasteczko” dla najmłodszych.  Na zakończenie festynu odbyła się zabawa taneczna, którą obsłużyły zespoły  „Axel”   i „ Viesna” z Białegostoku.  Sponsorami II Festynu „Na meży” była Firma „ITAP” z Morza - producent mebli kuchennych.

 

 

Fotoreportaż

 

 

W trakcie festynu pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach oraz członkowie zespołu interdyscyplinarnego w ramach projektu “Gmina Czyże bez przemocy”, pełnili dyżur na stoisku “Gmina Czyże bez przemocy”, informowali zainteresowanych mieszkańców o dyżurach specjalistów, udzielali porad dotyczących problemów związanych z przemocą i rozdawali materiały promocyjne związane z problematyką przemocy. Kampania skierowana jest do lokalnej społeczności i ma zwrócić uwagę na problematykę przemocy, podnieść świadomość na temat skutków przemocy w rodzinie a także wyczulić na akty przemocy.
Projekt współfinansowany jest przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu osłonowego “Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.


Zespół „Czyżowianie” z Czyż 29 lipca br. wziął udział w Festynie „Siabrowskaja  Biasieda” w Gródku   oraz 30 lipca br. w festynie w Pawłowiczach koło Grabarki.

 

 

 


Zespół „Czyżowianie” wziął udział w NOCY KUPAŁY – KUPALLE 2017 w Białowieży.  Jak co roku występy związane z Nocą Świętojańską, w Białowieży zwaną "Kupalle", rozpoczęły się tradycyjnym przemarszem zespołów z Podlasia i Białorusi. Po raz kolejny uczestnicy  mogli przeżyć magiczną noc Kupały, którą uświetniły występy zespołów artystycznych. Podczas  uroczystości dochowane zostały  obrzędy, łącznie z puszczaniem wianków na wodzie na rzece Narewka. Głównym organizatorem Nocy Kupały był Zarząd Główny Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Białymstoku.

 

 

 

 


24 czerwca 2017 r. w Leniewie odbył się „XIII Festyn KUPALINKA”. W festynie tradycyjnie już oprócz zespołów Amatorskiego Ruchu Artystycznego Gminy Czyże i rozśpiewanych dziewcząt z Grupy Wokalnej Zespołu Szkół w Czyżach wystąpiły min. takie zespoły jak: „Przepiórka” i Studio Piosenki z Hajnowskiego Domu Kultury, „Orlanie” i „Werwoczki” z Orli, „Chutar” z Gródka, „Seven” z Bielska Podlaskiego, „Dawid Szymczuk Band” z Hajnówki oraz gwiazda festynu zespół „Jorrgus” z Białegostoku. Tradycyjną zabawę taneczną poprowadził zespół „Zorka” z Białegostoku.

Jak co roku obejrzeć było można tradycyjny „obrzęd kupalski”, pokaz sztucznych ogni oraz było można wziąć udział w różnych grach i konkursach zorganizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach. Swoje stoiska wraz z pokazem sprzętu zaprezentowała Państwowa Straż Pożarna z Hajnówki, Placówka Straży Granicznej z Białowieży oraz Komenda Powiatowa Policji z Hajnówki.

 

Projekt pn. „XIII Festyn KUPALINKA” zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W trakcie festynu pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach oraz członkowie zespołu interdyscyplinarnego w ramach projektu “Gmina Czyże bez przemocy”, pełnili dyżur na stoisku “Gmina Czyże bez przemocy”, informowali zainteresowanych mieszkańców o dyżurach specjalistów, udzielali porad dotyczących problemów związanych z przemocą i rozdawali materiały promocyjne związane z problematyką przemocy. Kampania skierowana jest do lokalnej społeczności i ma zwrócić uwagę na problematykę przemocy, podnieść świadomość na temat skutków przemocy w rodzinie a także wyczulić na akty przemocy.

Projekt współfinansowany jest przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu osłonowego “Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

 

 

Fotoreportaż


W dniu 20 czerwca 2017 r. w świetlicy wiejskiej w Czyżach odbyły się warsztaty rękodzielnicze – wykonywanie wianków „kupalskich”. W trakcie warsztatów dzieci zrobiły wieńce, które będą puszczane na rzekę Łoknice w czasie „XIII Festynu KUPALINKA” w Leniewie w dniu 24 czerwca 2017 r.

Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach przy wsparciu finansowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

 

Fotoreportaż


19 czerwca 2017 r. w Świetlicy Wiejskiej w Morzu odbyły się warsztaty kulinarne, którego uczestnikami byli uczniowie z Zespołu Szkół w Czyżach. Warsztaty prowadziła Pani Wiera Bołtroniuk przy wsparciu pozostałych członków miejscowego zespołu wokalnego, a głównym przebojem były pączki przygotowywane zgodnie z obowiązującym od wielu lat ceremoniałem. Zajęcia warsztatowe zostały zorganizowane przez Grupę Nieformalną „Morze – wiele może” oraz Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach w ramach projektu „Miedza nie dzieli lecz łączy” w ramach programu „Działaj lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Ośrodek Działaj Lokalnie w Hajnówce.

 

 

Fotoreportaż

 

      


Zespół „Czyżowianie” wziął udział w koncercie galowym laureatów konkursu Piosenki Ukraińskiej’ 2017 r.  w Bielsku Podlaskim ( 03.06.2017 r. ) oraz części artystycznej Festynu Ludowego  w Starym Berezowie ( Gmina Hajnówka  - 04.06.2017 r. ).

 

 

 

 


OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA NR 1/2017
 

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach ogłasza otwarty nabór partnera do realizacji projektu konkursowego pn. „Kultywowanie i zachowanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego - wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach w sprzęt multimedialny i muzyczny"  Czytaj całość...


Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach wraz z nieformalną grupą  działania ”Morze – wiele może w Morzu” w ramach ogłoszonego przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska konkursu realizującym program kolejnej edycji programu „Działaj Lokalnie X” – złożył projekt pod nazwą „Miedza nie dzieli lecz łączy”

Projekt został pozytywnie zaopiniowany i zakwalifikowany do realizacji przez niezależną komisję oceniającą, a tym samym uzyskał dofinansowanie na wsparcie zadania w wysokości 2 000,00 zł.


Zespół „Czyżowianie”  z Czyż oraz duet Katarzyna Tichoniuk i Wiera Bowtromiuk  wzięli udział w organizowanym przez Związek Ukraińców Podlasia  - XIII Konkursie Piosenki Ukraińskiej  „Z  Podlaskiej Krynicy 2017”, który odbył się 27 maja 2017 r. w Bielskim Domu Kultury.

 

Nasze grupy wykonawcze zostały bardzo wysoko ocenione prze jury konkursowe, i tak:

 

Kategoria – folklor, małe formy:

I miejsce – duet Katarzyna  Tichoniuk i Wiera Bowtromiuk ze Zbucza

 

Kategoria – folklor opracowany, małe form,

 

starsza grupa wiekowa

 

I miejsce – żeńska grupa zespołu „Czyżowianie”

II miejsce – męska grupa zespołu „Czyżowianie”

zespoły:

 

II miejsce – Zespół „Czyżowianie”

 

 

 

 

 

 


Zespół „Czyżowianie” wziął udział w festynach  w Chytrej gmina  Hajnówka (27.05.2017 r.) oraz w Proniewiczach k. Bielska Podlaskiego. ( 28.05.2017 r. ).

 

 

 


DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE

POZYSKANE PRZEZ

GMINNY OŚRODEK KULTURY W CZYŻACH

NA WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

 

      Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie zatwierdził podział dotacji na realizację zadań, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt. 1-9 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym.

      Zgodnie z wyżej wymienioną decyzją  zostały wybrane do realizacji w 2017 r. następujące zadania, zgodnie z projektami złożonymi przez Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach wraz z propozycją wysokości dotacji, to jest:

  •  „24. Jesienne Spotkania z Folklorem Białoruskim”

– dotacja z MSWiA w wysokości – 11 500,00 zł  

 

- całkowity koszt projektu -    12 300,00 zł

– umowa Nr  195/ESOM/2017

  • „13.  Festyn „KUPALINKA” w Leniewie

 - całkowity koszt projektu -   22 650,00 zł   

 

 -  dotacja w wysokości – 13 000,00 zł       

 - umowa Nr 207/ESOM/2017

 

PROGRAM „Działaj Lokalnie X”:

  • „Miedza nie dzieli lecz łączy” – realizowane przez Grupę Nieformalną „Morze – wiele może” oraz Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach w ramach programu „Działaj lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Ośrodek Działaj Lokalnie w Hajnówce.

 - całkowity koszt projektu -   6 052,00 zł  ( w tym wkład własny finansowy- 700,00 zł i wkład własny niefinansowy – 3 352,00 zł ) 

 

 -  dotacja z „Działaj Lokalnie X” w wysokości – 2 000,00 zł       

 -  umowa Nr 9/26/DL10-ODL/2017

 

W dniu 4 kwietnia 2017 r. zostały zawarte wiążące umowy w sprawie realizacji powyższych zadań przez Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach.

 

 

 


Na potrzeby Urzędu Gminy Czyże oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach zakupiono nowy namiot promocyjny.

 

 

 


3 marca br.  odbyło się robocze spotkanie członków Zespołu Folklorystycznego „CZYŻOWIANIE” z Wójtem Gminy Czyże Jerzym Wasilukiem i Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach Jerzym Jakimiukiem.  Spotkanie było poświęcone sprawom bieżącego funkcjonowania zespołu oraz  możliwości wydania płyty z jego najnowszym repertuarem.   Uzgodniono również możliwości  udziału  zespołu  „CZYŻOWIANIE”  w realizacji „Gminnego Kalendarza Imprez na 2017 rok” oraz dalszego uczestnictwa w przedsięwzięciach kulturalnych organizowanych poza terenem Gminy Czyże.

 


Eliminacje rejonowe XXIV Ogólnopolskiego Konkursu „Piosenka Białoruska 2017” – poznaliśmy laureatów!

 

29 stycznia Hajnowski Dom Kultury rozbrzmiewał białoruskimi melodiami w wykonaniu zespołów z terenu powiatu hajnowskiego. Przedsięwzięcie cieszyło się dużym powodzeniem wśród społeczności lokalnej. Mogli usłyszeć pieśni bliskie ich sercu, wywodzące się z rodzimej kultury. Muzyka białoruska jest częścią dziedzictwa kulturowego naszego regionu. Przedsięwzięcie takie jak „Piosenka Białoruska” pozwalają zachować ten element, angażując nie tylko starsze pokolenie, ale co najważniejsze osoby młode.

         Do eliminacji rejonowych tegorocznej edycji Konkursu w Hajnówce przystąpiły 24 grupy wokalno-muzyczne (m.in. z Hajnówki, Czyż, Lewkowa Starego, Narewki, Mochnatego). Każdy zaprezentował dwa utwory. Oceniało ich profesjonalne jury.

Laureatami zostali:

* PIOSENKA FOLKLORYSTYCZNA OPRACOWANA

Duety, tercety, kwartety:

WYRÓŻNIENIE: grupa męska zespołu „Czyżowianie” z Czyż, kwartet chóru „Cegiełki” z Lewkowa Starego

 

Zespoły wokalne:

I MIEJSCE: Kwintet „Douhi Wieczar” z Hajnówki

III MIEJSCE: grupa żeńska chóru „Cegiełki” z Lewkowa Starego, „Czyżowianie” z Czyż

WYRÓŻNIENIE: „Żawaranki” z Mochnatego.

 

Zespoły wokalno-instrumentalne:

III MIEJSCE: „Wrzosy” z Czyż

WYRÓŻNIENIE: „Ruczajok” z Białowieży

 

Chóry:

III MIEJSCE: „Cegiełki” z Lewkowa Starego

 

* PIOSENKA WSPÓŁCZESNA

Soliści:

I MIEJSCE: Julita Wawreszuk z HDK w Hajnówce

II MIEJSCE: Marlena Biegluk z HDK w Hajnówce

III MIEJSCE: Karolina Mirek z LO z DNJB w Hajnówce

 

Zespoły wokalne:

I MIEJSCE: Studio Piosenki Estradowej HDK z Hajnówki, grupa żeńska chóru „Echo Puszczy” z Hajnówki

III MIEJSCE: grupa żeńska zespołu „Czyżowianie” z Czyż

WYRÓŻNIENIE: „Zniczka” z LO z DNJB w Hajnówce

 

Chóry:

I miejsce: „Echo Puszczy” z Hajnówki.

 

         Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy! Życzymy powodzenia w dalszych etapach!

Eliminacje centralne odbędą się 11 lutego 2017 r. w Filharmonii Podlaskiej przy ul. Podleśnej 2 (godz. 10.00), zaś Koncert Galowy 17 lutego 2017 r. w Operze Podlaskiej przy ul. Odeskiej 1 (godz. 19.00).

Organizatorem XXIV Ogólnopolskiego Festiwalu „Piosenka Białoruska 2017” jest Zarząd Główny Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Białymstoku. Współorganizatorem eliminacji rejonowych w Hajnówce jest Hajnowski Dom Kultury. Eliminacje rejonowe miały miejsce także w Siemiatyczach, Dąbrowie Białostockiej, Bielsku Podlaskim.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Emilia Korolczuk

 

 

 

Fotoreportaż


29 stycznia br. w Hajnowskim Domu Kultury  odbyły się  eliminacje rejonowe XXIV Ogólnopolskiego Festiwalu „PIOSENKA BIAŁORUSKA 2017”.  W tych eliminacjach z terenu Gminy Czyże wzięły udział zespoły ”Czyżowianie”, „Wierasy” i Grupa Wokalna z Morza, zajmując następujące miejsca w swoich kategoriach:

* PIOSENKA FOLKLORYSTYCZNA OPRACOWANA

III miejsce – grupa żeńska „Czyżowianie” z Czyż oraz zespół „Wierasy”

Wyróżnienie – grupa męska „Czyżowianie” z Czyż

* PIOSENKA FOLKLORYSTYCZNA OPRACOWANA

Zespół Folklorystyczny „Czyżowianie” z Czyż

* PIOSENKA WSPÓŁCZESNA

III miejsce: grupa żeńska zespołu „Czyżowianie” z Czyż

Na eliminacje Ogólnopolskie Festiwalu „PIOSENKA BIAŁORUSKA 2017” w Białymstoku zakwalifikowały się zespoły i grupy wykonawcze, które zajęły pierwsze, drugie i trzecie miejsca

 

 

 


Zespół „Czyżowianie” wziął udział w:
• Przeglądzie Zespołów Kolędniczych „Gwiazda i Kolęda" organizowanym przez Zarząd Główny BTSK w Klubie Garnizonowy w Białymstoku ( 15.01.2017 r.),
• "Spotkaniach z kolędą" w Klubie Wiejskim w Dubinach k. Hajnówki - 20.01.2017 r.

 

 

 

 


Regulamin wypożyczalni sprzętu turystycznego przy Gminnym  Ośrodku Kultury w Czyżach Czytaj całość


Wydawnictwa GOK

1.

Czyże – tradycje znane i mniej znane

Czytaj całość

2.

Obrzędowość Bożonarodzeniowa

Czytaj całość

3.

Kino „ZWYCIĘSTWO” w Czyżach

Czytaj całość

4.

Jesienne Spotkania z Folklorem Białoruskim

Czytaj całość

5.

Wkładka do płyty

Czytaj całość

6.

Tradycje kulinarne Gminy Czyże i okolic

Czytaj całość

7.    

Kamieniec – Czyże.  Wspólne dziedzictwo kulturowe – pomostem bez granic

Czytaj całość

8.  

XV Jesienne Spotkania z Folklorem Białoruskim

Czytaj całość

9.    

VI Festyn w Leniewie

Czytaj całość

10.    

Święto Kupały w Regionie Puszczy Białowieskiej

Czytaj całość

11.   

Obrzędy i zwyczaje Wielkanocne w Regionie Puszczy Białowieskiej – powrót do tradycji

Czytaj całość

12.   

35 – lecie Zespołu Śpiewaczego „Niezabudki” z Kuraszewa

Czytaj całość

13.    

Prezentacje dorobku amatorskich zespołów artystycznych

Czytaj całość

14.    

Historia badań archeologicznych na terenie Ziemi Bielskiej, czyli jak to się wszystko zaczęło

Czytaj całość

15.   

Jubileusz 70 – lecia Jednostki OSP w Klejnikach

Czytaj całość

16.

Przewodnik archeologiczny po Gminie Czyże

Czytaj całość


GOK 2016

GOK 2015

GOK 2014

GOK 2013

GOK 2012  

GOK 2011

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże