www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty | Ogłoszenia i komunikaty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

W dniu 22 września 2020 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyła się XVII sesja Rady Gminy Czyże. 

Porządek obrad:

 

1)    Otwarcie obrad.

2)    Sprawdzenie quorum obrad.

3)    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4)  Podjęcie uchwał w sprawach:

a) udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Czyże dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce,

b) zmian w budżecie gminy na 2020 rok,

c) określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Czyże oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

5)   Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 roku.

6)   Przygotowanie Szkoły Podstawowej w Czyżach do nowego roku szkolnego.

7)   Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.

8)   Sprawozdanie kierowników jednostek organizacyjnych z działalności w okresie między sesjami.

9)   Zapytania i wolne wnioski.

10) Zamknięcie obrad.

 

W obradach uczestniczył Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Mikołaj Janowski.

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże