Nieodpłatna pomoc prawna - czym jest?

Znalazłeś się w trudnej życiowej sytuacji, na przykład potrzebujesz pomocy w rozłożeniu długu na raty, w spłacie  pożyczek „chwilówek”, masz kłopoty mieszkaniowe, masz problemy z pracodawcą, z egzekucją alimentów, odziedziczyłeś długi, nie wiesz do jakiego urzędu pójść po pomoc lub masz inne problemy związane ze sprawami życia codziennego? Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego lub mediacji.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) Powiat Hajnowski realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. W związku z art. 9 ww. ustawy Starosta Hajnowski ustalił dwa punkty pomocy prawnej, w których udzielana jest osobom uprawnionym nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

Hajnówka

  1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym nieodpłatnych porad prawnych udzielają adwokaci i radcowie prawni wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Białymstoku oraz Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku, na podstawie umów zawartych z Powiatem Hajnowskim – w budynku przy Marszałka Józefa Piłsudskiego 8 lok. 9, 17-200 Hajnówka:
  • poniedziałek – wtorek w godz. od 8.00 do 12.00 – porad prawnych udzielają radcowie prawni,
  • środa – piątek w godz. od 8.00 do 12.00 – porad prawnych udzielają adwokaci,
  1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, którego prowadzenie Powiat Hajnowski powierzył Stowarzyszeniu SURSUM CORDA z siedzibą w Nowym Sączu ul. Lwowska 11, wyłonionemu w otwartym konkursie ofert – w następujących lokalizacjach:
  • w budynku przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8 lok. 9, 17-200 Hajnówka:

poniedziałek – środa w godz. od 12.00 do 16.00 – porad udzielają adwokat oraz radca prawny,

piątek w godz. od 12.00 do 16.00 – porad udziela doradca obywatelski,

Narewka

  • Urząd Gminy w Narewce, 17-220 Narewka, ul. Białowieska 1: czwartek w godz. od 12.00 do 16.00 – porad udziela radca prawny.

Z nieodpłatnej mediacji można skorzystać:

  • w punkcie prowadzonym przez radców prawnych w każdy poniedziałek w godz. od 8.00 do 12.00,
  • w punkcie prowadzonym przez adwokatów w każdy czwartek w godz. od 8.00 do 12.00,
  • w punkcie prowadzonym przez Stowarzyszenie SURSUM CORDA w każdy piątek w godz. od 12.00 do 16.00,

po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby i w indywidualnie ustalonym terminie.

W celu umówienia terminu nieodpłatnej porady prawnej można skorzystać z internetowych zapisów w systemie uruchomionym przez Ministerstwo Sprawiedliwości (link w materiałach) lub telefonicznie pod nr telefonu: 85 682 48 36.

Dyżury specjalistyczne - pomoc świadczona na terenie całego kraju

Z początkiem 2022 roku w wybranych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zostały uruchomione dyżury o określonej specjalizacji. Specjalizacją jest wskazanie dziedziny prawa lub innej problematyki, której dotyczy porada albo grupy osób uprawnionych do pomocy.

Wprowadzenie punktów specjalistycznych pozwala na zaoferowanie i wykorzystanie wiedzy i doświadczenia prawników nieodpłatnej pomocy oraz doradców obywatelskich na terenie szerszym niż ich macierzyste powiaty. Wiele z punktów specjalistycznych oferuje obecnie możliwość skorzystania z porady zdalnej, czyli przy użyciu środków komunikowania się na odległość, co pozwala na skorzystanie z pomocy specjalisty beneficjentom z całego kraju.

Materiały

Link do zapisów
Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie, mediacja oraz edukacja prawna w 2023 r. - informacja Stowarzyszenia Sursum Corda