Program teleopieki domowej

Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami

Przejdź do artykułu

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach informuje, że w dniu 31.12.2023 r. Usługi Opiekuńcze w miejscu zamieszkania w ramach projektu „Skuteczne Ośrodki Pomocy Społecznej w Euroregionie Puszczy Białowieskiej” zostały zakończone.

Przejdź do artykułu

Świadomy senior – bezpieczny senior

Informujemy, iż Minister Rodziny i Polityki Społecznej zatwierdził wyniki konkursu w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”- edycja 2022. Na liście projektów, które uzyskały najwyższą liczbę punktów i zostały zakwalifikowane do dofinansowania, znajduje się projekt złożony przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach pt „Świadomy senior – bezpieczny senior”

Przejdź do artykułu