Łuszcze

13 lutego 2024 r. o godz. 1000 odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Łuszcze z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku dziennego.

2. Wybór przewodniczącego obrad.

3. Złożenie sprawozdań z działalności rady sołeckiej i sołtysa.

4. Informacja o aktualnej sytuacji społeczno — gospodarczej Gminy.

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Wybór sołtysa.

7. Wybór rady sołeckiej.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zakończenie obrad.

Nowo wybranym sołtysem została Pani Barbara Konach a członkami rady sołeckiej zostali:

 1. Antoni Jancewicz
 2. Bazyl Wasiluk

 

Sapowo

12 lutego 2024 r. o godz. 1300 odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Sapowo z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku dziennego.

2. Wybór przewodniczącego obrad.

3. Złożenie sprawozdań z działalności rady sołeckiej i sołtysa.

4. Informacja o aktualnej sytuacji społeczno — gospodarczej Gminy.

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Wybór sołtysa.

7. Wybór rady sołeckiej.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zakończenie obrad. 

Nowo wybranym sołtysem został Pan Jan Andrzejuk a członkami rady sołeckiej zostali:

 1. Mikołaj Jakoniuk
 2. Elżbieta Owłasiuk

 

Czyże

10 lutego 2024 r. o godz. 1700 odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Czyże z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku dziennego.

2. Wybór przewodniczącego obrad.

3. Złożenie sprawozdań z działalności rady sołeckiej i sołtysa.

4. Informacja o aktualnej sytuacji społeczno — gospodarczej Gminy.

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Wybór sołtysa.

7. Wybór rady sołeckiej.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zakończenie obrad.

Nowo wybranym sołtysem został Pan Janusz Białowieżec a członkami rady sołeckiej zostali:

 1. Zoja Rudzka
 2. Andrzej Tychoniuk

 

Lady

9 lutego 2024 r. o godz. 1600 odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Lady z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku dziennego.

2. Wybór przewodniczącego obrad.

3. Złożenie sprawozdań z działalności rady sołeckiej i sołtysa.

4. Informacja o aktualnej sytuacji społeczno — gospodarczej Gminy.

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Wybór sołtysa.

7. Wybór rady sołeckiej.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zakończenie obrad.

Nowo wybranym sołtysem został Pan Igor Korzunowicz a członkami rady sołeckiej zostali:

 1. Jerzy Kondraciuk
 2. Helena Korzunowicz

Szostakowo

8 lutego 2024 r. o godz. 1000 odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Szostakowo z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku dziennego.

2. Wybór przewodniczącego obrad.

3. Złożenie sprawozdań z działalności rady sołeckiej i sołtysa.

4. Informacja o aktualnej sytuacji społeczno — gospodarczej Gminy.

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Wybór sołtysa.

7. Wybór rady sołeckiej.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zakończenie obrad.

Nowo wybranym sołtysem została Pani Aneta Jancewicz a członkami rady sołeckiej zostali:

 1. Paulina Pawłowska
 2. Mikołaj Plis

 

Kojły

6 lutego 2024 r. o godz. 1400 odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Kojły z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku dziennego.

2. Wybór przewodniczącego obrad.

3. Złożenie sprawozdań z działalności rady sołeckiej i sołtysa.

4. Informacja o aktualnej sytuacji społeczno — gospodarczej Gminy.

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Wybór sołtysa.

7. Wybór rady sołeckiej.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zakończenie obrad.

Nowo wybranym sołtysem została Pani Halina Pietruczuk a członkami rady sołeckiej zostali:

 1. Grzegorz Małaszkiewicz
 2. Paweł Urynowicz
 3. Paweł Leoniuk
 4. Leon Artemiuk

 

Kuraszewo

2 lutego 2024 r. o godz. 1800 odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Kuraszewo z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku dziennego.

2. Wybór przewodniczącego obrad.

3. Złożenie sprawozdań z działalności rady sołeckiej i sołtysa.

4. Informacja o aktualnej sytuacji społeczno — gospodarczej Gminy.

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Wybór sołtysa.

7. Wybór rady sołeckiej.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zakończenie obrad.

Nowo wybranym sołtysem została Pani Krystyna Wasiluk a członkami rady sołeckiej zostali:

 1. Karolina Janczuk
 2. Jerzy Pietruczuk
 3. Ewa Berezowiec
 4. Irena Nesteruk

Podrzeczany

1 lutego 2024 r. o godz. 1000 odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Podrzeczany z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku dziennego.

2. Wybór przewodniczącego obrad.

3. Złożenie sprawozdań z działalności rady sołeckiej i sołtysa.

4. Informacja o aktualnej sytuacji społeczno — gospodarczej Gminy.

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Wybór sołtysa.

7. Wybór rady sołeckiej.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zakończenie obrad.

Nowo wybranym sołtysem został Pan Bazyli Jakimiuk a członkami rady sołeckiej zostali:

 1. Dawid Niestieruk
 2. Mirosław Łukaszuk
 3. Iwona Iwaniuk
 4. Grzegorz Leończuk

 

Kamień

31 stycznia 2024 r. o godz. 1100 odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Kamień z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku dziennego.

2. Wybór przewodniczącego obrad.

3. Złożenie sprawozdań z działalności rady sołeckiej i sołtysa.

4. Informacja o aktualnej sytuacji społeczno — gospodarczej Gminy.

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Wybór sołtysa.

7. Wybór rady sołeckiej.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zakończenie obrad.

Nowo wybranym sołtysem została Pani Krystyna Gawryluk a członkami rady sołeckiej zostali:

 1. Piotr Siegień
 2. Ewa Siegień
 3. Adam Siegie

Morze

30 stycznia 2024 r. o godz. 1700 odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Morze z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku dziennego.

2. Wybór przewodniczącego obrad.

3. Złożenie sprawozdań z działalności rady sołeckiej i sołtysa.

4. Informacja o aktualnej sytuacji społeczno — gospodarczej Gminy.

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Wybór sołtysa.

7. Wybór rady sołeckiej.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zakończenie obrad.

Nowo wybranym sołtysem został Pan Jan Chilimoniuk a członkami rady sołeckiej zostali:

 1. Mikołaj Wilczewski
 2. Krzysztof Chilimoniuk
 3. Mart Plucińska Sielwiesiuk
 4. Ewa Markiewicz

Klejniki I

26 stycznia 2024 r. o godz. 1700 odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Klejniki I z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku dziennego.

2. Wybór przewodniczącego obrad.

3. Złożenie sprawozdań z działalności rady sołeckiej i sołtysa.

4. Informacja o aktualnej sytuacji społeczno — gospodarczej Gminy.

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Wybór sołtysa.

7. Wybór rady sołeckiej.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zakończenie obrad.

Nowo wybranym sołtysem została Pani Anna Sajewska a członkami rady sołeckiej zostali:

 1. Adam Trofimiuk
 2. Andrzej Topolański
 3. Anatol Iljaszuk
 4. Janusz Paszkowski

Rakowicze

26 stycznia 2024 r. o godz. 900 odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Rakowicze z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku dziennego.

2. Wybór przewodniczącego obrad.

3. Złożenie sprawozdań z działalności rady sołeckiej i sołtysa.

4. Informacja o aktualnej sytuacji społeczno — gospodarczej Gminy.

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Wybór sołtysa.

7. Wybór rady sołeckiej.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zakończenie obrad.

Nowo wybranym sołtysem został Pan Grzegorz Kiryluk a członkami rady sołeckiej zostali:

 1. Mikołaj Prokopiuk
 2. Mikołaj Tyszko
 3. Ewa Wróbel

 

Zbucz

25 stycznia 2024 r. o godz. 1600 odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Zbucz z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku dziennego.

2. Wybór przewodniczącego obrad.

3. Złożenie sprawozdań z działalności rady sołeckiej i sołtysa.

4. Informacja o aktualnej sytuacji społeczno — gospodarczej Gminy.

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Wybór sołtysa.

7. Wybór rady sołeckiej.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zakończenie obrad.

Nowo wybranym sołtysem został Pan Jarosław Kiczkajło a członkami rady sołeckiej zostali:

 1. Anatol Sapieżyński
 2. Konstanty Wawreszuk
 3. Grzegorz Sidoruk

 

Osówka 

23 stycznia 2024 r. o godz. 1200 odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Osówka z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku dziennego.

2. Wybór przewodniczącego obrad.

3. Złożenie sprawozdań z działalności rady sołeckiej i sołtysa.

4. Informacja o aktualnej sytuacji społeczno — gospodarczej Gminy.

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Wybór sołtysa.

7. Wybór rady sołeckiej.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zakończenie obrad.

Nowo wybranym sołtysem została Pani Jolanta Jakoniuk a członkami rady sołeckiej zostali:

 1. Piotr Golonko
 2. Agata Sawicka
 3. Krzysztof Śledziewski
 4. Luba Golonko

 

 

Wólka

22 stycznia 2024 r. o godz. 1000 odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Wólka z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku dziennego.

2. Wybór przewodniczącego obrad.

3. Złożenie sprawozdań z działalności rady sołeckiej i sołtysa.

4. Informacja o aktualnej sytuacji społeczno — gospodarczej Gminy.

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Wybór sołtysa.

7. Wybór rady sołeckiej.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zakończenie obrad.

Nowo wybranym sołtysem został Pan Mirosław Zabrocki a członkami rady sołeckiej zostali:

 1. Cezary Ozorowski
 2. Cezary Miczejko
 3. Grzegorz Awksentiuk

 

Klejniki II

20 stycznia 2024 r. o godz.1300 odbyło się zebranie wiejskie sołectwa  Klejniki II z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku dziennego.

2. Wybór przewodniczącego obrad.

3. Złożenie sprawozdań z działalności rady sołeckiej i sołtysa.

4. Informacja o aktualnej sytuacji społeczno — gospodarczej Gminy.

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Wybór sołtysa.

7. Wybór rady sołeckiej.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zakończenie obrad.

Nowo wybranym sołtysem został Pan Mikołaj Kupryjanowicz a członkami rady sołeckiej zostali:

 1. Jan Dudzicz
 2. Mikołaj Kobać
 3. Bogusława Trofimiuk

Leniewo

19 stycznia 2024 r. o godz. 1600 odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Leniewo z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku dziennego.

2. Wybór przewodniczącego obrad.

3. Złożenie sprawozdań z działalności rady sołeckiej i sołtysa.

4. Informacja o aktualnej sytuacji społeczno — gospodarczej Gminy.

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Wybór sołtysa.

7. Wybór rady sołeckiej.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zakończenie obrad.

Nowo wybranym sołtysem został Pan Zbigniew Bazyluk a członkami rady sołeckiej zostali:

 1. Tomasz Bartoszuk
 2. Jan Łapiński
 3. Władysław Iwaniuk 

 

        Hukowicze

16 stycznia 2024 r. o godz. 1200 odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Hukowicze z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku dziennego.

2. Wybór przewodniczącego obrad.

3. Złożenie sprawozdań z działalności rady sołeckiej i sołtysa.

4. Informacja o aktualnej sytuacji społeczno — gospodarczej Gminy.

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Wybór sołtysa.

7. Wybór rady sołeckiej.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zakończenie obrad.

Nowo wybranym sołtysem został Pan Michał Nikołajuk a członkami rady sołeckiej zostali:

 1. Halina Nikołajuk
 2. Anna Romaniuk
 3. Grzegorz Iwaniuk