Gmina Czyże otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na realizację zadania pt. Przebudowa z rozbudową stacji uzdatniania wody oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej - rozbudowa sieci i budowa przyłączy w Gminie Czyże. W ramach programu w roku 2023 r. zostało zrealizowane zadanie nr 1: Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czyże Gmina Czyże - budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami.    

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialna i oszczędzanie energii”                                                                                                 

Wartość projektu: 4 421 850,00 PLN

Wkład Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 : 3 309 989,00 PLN