Gmina Czyże otrzymała kolejne środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie:

- 1 998 000,00 zł na remont i przebudowę świetlic wiejskich na terenie Gminy Czyże,

- 5 999 000,00 zł na remonr i przebudowę dróg położonych na terenie Gminy Czyże,

- 8 075 606,21 zł na remont dróg powiatowych na tereniei Powiatu Hajnowskiego zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy państwa.