W dniu 11 października 2023 r. Senator Jacek Bogucki wręczył promesy z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków proboszczom parafi Czyże i Kuraszewo po 200 000 tys każda. Wójt Gminy Czyże otrzymał natomiast promesę na rozbudowę i remont remizo-świetlicy oraz remont dróg gminnych na terenie sołectwa Klejniki w kwocie 1 960 000 zł z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych PGR.

 

Galeria zdjęć