www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty | Ogłoszenia i komunikaty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  Najważniejsze wydarzenia z życia jednostki 

W dniu 12 grudnia 2012 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Podlaskiego. Porządek obrad:

1. Propozycje projektów planów pracy Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP i Prezydium Zarządu na 2013 r.

2. Propozycje projektu planu pracy Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP na 2013 r.

3. Bieżące sprawy związane z działalnością Związku OSP RP województwa podlaskiego.

 

 

 


W remizie OSP Czyże zainstalowano odsysacz spalin. Zakup dofinansowany ze środków Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

 


W dniu 4 listopada 2012 r. odbył się czyn społeczny zorganizowany przez strażaków z OSP w Czyżach.

 


Instalacja centralnego ogrzewania w budynku remizy OSP Czyże – początek kompleksowego remontu części garażowej remizy. 

 


Zakupiono na potrzeby OSP Czyże następujące wyposażenie na kwotę 10 212,36 zł:

 

1.     Ubranie koszarowe

2.     Hełm

3.     Rękawice

4.     Czapka rogatywka

5.     Odsysacz spalin

 

Zakupiono z dotacji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w kwocie  2 930 zł w ramach zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego oraz ze środków Zarządu Wojewódzkiego OSP RP 1 135 zł. Odsysacz spalin zakupiono ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, koszt 5 000 zł. Pozostałe środki pochodzą z budżetu Gminy


26 sierpnia 2012 r. na stadionie w Białowieży odbył się V STRAŻACKI TURNIEJ OLDBOJÓW. Drużyna Ochotniczej Straży Pożarnej z Czyż zajęła 4 miejsce.

 

 

Fotoreportaż


W dniu 17 sierpnia 2012 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego miało miejsce uroczyste podpisanie umów na dotacje dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych będących w systemie KSRG. Gmina Czyże w roku bieżącym otrzymała dotację w wysokości 5 000 zł z przeznaczeniem na zakup odsysacza spalin do budynku remizy w Czyżach. Gminę Czyże reprezentowali Wójt Gminy Czyże Jerzy Wasiluk oraz Prezes OSP Jan Ochrymiuk, Naczelnik OSP Janusz Białowieżec i kierowca Mikołaj Bilkiewicz.

 

 

 

 

 


8 lipca 2012 r. strażacy z OSP Czyże ochraniali Jubileusz 25-lecia zespołu „Czyżowianie”. W tym dniu strażacy zorganizowali również pokazy strzelania z armatki wodnej.

 

 

 

 

 

 


III zjazd

 

 

Funkcję Wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego OSP w nowej kadencji będzie pełnić Wójt Gminy Czyże Jerzy Wasiluk. Nowowybranym Prezesem pozostał Jan Gradkowski pełniący tę funkcję w poprzedniej kadencji.


W III Zjeździe Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Podlaskiego udział wzięli delegat Sekretarz Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Prezes Zarządu Gminnego OSP Sergiusz Noskowicz i przedstawiciel Zarządu Oddziału Powiatowego OSP w Hajnówce do Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP RP druh Jerzy Wasiluk.

 

Porządek obrad:

Godz, 1000 — czynności organizacyjne poprzedzające uroczyste otwarcie Zjazdu:

• wybór Przewodniczącego Zjazdu i Prezydium Zjazdu,

• przyjęcie porządku i regulaminu obrad,

• wybór komisji zjazdowych.

Godz. 1030 — uroczyste otwarcie Zjazdu:

• wręczenie odznaczeń,

• złożenie sprawozdania z działalności Zarządu OW Związku OSP RP,

• złożenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej OW Związku OSP RP,

• złożenie sprawozdania z działalności Sądu Honorowego OW Związku OSP RP,

• sprawozdanie Komisji Mandatowej,

• sprawozdanie Komisji Wyborczej,

• sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków,

• wystąpienia zaproszonych gości.

Godz. 1300-1330 przerwa kawowa

Godz. 1330 -1430 dyskusja

Godz. 1430 — zatwierdzenie składu nowego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku

            OSP RP Województwa Podlaskiego:

• wybór Komisji Rewizyjnej OW Związku OSP RP,

• wybór Sądu Honorowego OW Związku OSP RP,

• ukonstytuowanie nowego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego

oraz wybór przedstawicieli do Zarządu Głównego ZOSP RP,

• wybór delegatów na Xili Zjazd Krajowy Związku OSP RP,

• przyjęcie Uchwały Programowej Zjazdu.

Godz. 1600 — zamknięcie obrad Zjazdu.


 

 

Jedna z wielu akcji prowadzonych przez Ochotniczą Straż Pożarna w Czyżach

 

 


 

W dniu 25 lutego 2012 r. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP w Czyżach z udziałem Prezesa ZOW OSP RP Jana Gradkowskiego, przedstawicieli Urzędu Gminy Białowieża i OSP Białowieża, Prezesa Zarządu OSP Klejniki Leona Topolewskiego i Naczelnika OSP Klejniki Adama Baczyńskiego, przedstawiciela Komendy Powiatowej PSP w Hajnówce Mirosława Kiryluka oraz Wójta Gminy Czyże Jerzego Wasiluka pełniącego funkcje Wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego OSP w Hajnówce.

W trakcie zebrania była omówiona szczegółowo działalność jednostki OSP Czyże w roku 2011, zaprezentowany został również plan działalności na rok bieżący. Miłym akcentem zebrania były podziękowania złożone przez Prezesa OSP Klejniki na ręce przedstawiciela Urząd Gminy Białowieża i Prezesa OSP Białowieża za przekazanie jednostce OSP Klejniki średniego samochodu bojowego po karosacji jak również odznaczenie Wójta Gminy Czyże medalem „za zasługi w ochronie przeciwpożarowej Województwa Podlaskiego” wręczonym przez Prezesa ZOW OSP RP Jana Gradkowskiego

Fotoreportaż


Archiwum

2011

2010

2009

2008

2007

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże