Łucznictwo Zbucz

Łucznictwo tradycyjne to sztuka posługiwania się repliką bądź rekonstrukcją łuku historycznego

Przejdź do artykułu

Wielokulturowość

Występowanie na obszarze gminy różnorodnych grup etnicznych sprawia, iż coraz częściej i chętniej turyści umieszczają je w swoich planach podróży. Atrakcyjne dla nich są miejsca i obiekty, w których można zapoznać się z kulturą i tradycjami mniejszości.

Przejdź do artykułu

Agroturystyka

Niewątpliwą atrakcją naszego regionu jest Gienek z Plutycz i jego gospodarstwo. Gienek jest niegasnącą gwiazdą programu "Rolnicy Podlasia" telewizji TTV i chętnie udostępnia swoje obejście turystom.

Przejdź do artykułu

Atrakcje turystyczne

Miejscowość Czyże położona jest na obszarze krainy historycznej zwanej Podlasiem. Na naszych terenach nastąpiło zetknięcie się Rusinów i Mazowszan kolonizujących ten obszar od X wieku. Obie narodowości mieszkały i mieszkają obok siebie, z tym, że obszar naszej gminy jest w ponad 90 proc. zamieszkały przez ludność pochodzenia białoruskiego, wyznania prawosławnego

Przejdź do artykułu