www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gminny Ośrodek Kultury     

17-207 Czyże 98, 

Dyrektor GOK
Jerzy Jakimiuk

tel. (85)6813531

fax (85)6818991
e-mail:
gok.czyze@wp.pl

Główna księgowa

Katarzyna Zabrocka

tel. (85)6813531

fax (85)6818991
e-mail:
k.misiejuk@ugczyze.pl

O nas

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach jest głównym koordynatorem działalności kulturalno-oświatowej w Gminie Czyże. Nadrzędnym celem Gminnego Ośrodka Kultury jest stworzenie mieszkańcom gminy możliwości korzystania z różnych form życia kulturalnego. W swojej ofercie  programowej GOK oferuje działania, które służą integracji społeczeństwa i adresowane są dla jak najszerszej liczby mieszkańców poprzez  uwzględnienie ich oczekiwań. Czytaj całość


Minister Spraw wewnętrznych i Administracji w Warszawie w dniu 15 grudnia 2015 r. zatwierdził podział dotacji na realizację zadań, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt. 1-9 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym. Zgodnie z wyżej wymienioną decyzją  zostały wybrane do realizacji w 2016 r. następujące zadania, zgodnie z projektami złożonymi przez Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach wraz z propozycją wysokości dotacji, to jest:

·         XXIII Jesienne Spotkania z Folklorem Białoruskim” – dotacja w wysokości – 10.950,00 zł,

·         XII Festyn „KUPALINKA” w Leniewie -  dotacja w wysokości – 13. 050,00 złKonkurs „Poznaj Białoruś - 2016" dla dzieci i młodzieży, polskich instytucji oświatowych i kulturalnych. Terminy konkursu:
I etap: 11 stycznia 2016 r. -8 kwietnia 2016 r.
Przyjęcie do rozpatrzenia materiałów;
II etap: 11 kwietnia 2016 r. -13 maja 2016 r.
Podsumowanie wyników konkursu.
REGULAMIN KONKURSU:
W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież, zespoły i kółka zainteresowanych, działające przy ośrodkach kultury i edukacji w wieku od 5 do 19 lat (nominacje konkursu mają cztery grupy wiekowe: 3-6 lat, 7-12 lat, 13-15 lat, 16-19 lat).
 Czytaj całość…


Partnerzy i sponsorzy przedsięwzięć kulturalnych 2015 r.


8 listopada 2015 r. w Świetlicy Wiejskiej w Czyżach odbyły się  „XXII Jesienne Spotkania z Folklorem Białoruskim”. W części artystycznej przed publicznością  zaprezentowały się takie zespoły jak: „Hutarka”, „Dawid Szymszuk Band” i „Metro” z Hajnówki, „Świtanak” z Białegostoku „JBM” z Suchowolców „Czyżowianie” z Czyż, „Art-Pronar” z Narwi, „Małanka” z Bielska Podlaskiego oraz dwa zespoły obrzędowe „Malinki” z Malinnik oraz „Jesienny Liść” z Gródka.

Pomimo chwilowych trudności z elektrycznością zespoły świetnie sobie poradziły z zaistniałą sytuacją.

 

Przedsięwzięcie kulturalne pod nazwą XXII Jesienne Spotkania z Folklorem Białoruskim zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w Warszawie.

 

 

Fotoreportaż


W dniu 13 września 2015 r. odbył się XII Festyn Archeologiczny w Zbuczu. Na festynie można było zobaczyć różnych wystawców min. malarzy, rzeźbiarzy, producentów miodu, wyrobów tradycyjnych i wielu innych ciekawych twórców. Największą atrakcją festynu jak zawsze były walki wojów oraz pokazy 10 Pułku Ułanów Litewskich z Białegostoku. Niezmienną częścią imprezy są Mistrzostwa w rzucie chomątem. Po raz kolejny odbył się konkurs rzutu podkową oraz konkurs picia z rogu na czas.

 

 

Fotoreportaż


W niedzielę 12 lipca 2015 r. w Wólce odbył się festyn pod hasłem - „I Tam Żywuć Ludzi”. W ramach tego rodzaju cyklu spotkań Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce już po raz siódmy gościł w Gminie Czyże. Tegoroczne spotkanie odbyło się w malowniczym miejscu w małym, ale mającym swoją własną duszę  sołectwie Wólka. W bogatej części artystycznej zaprezentowały się  takie wspaniałe zespoły jak:

- Czyżowianie (Czyże),

- Wierasy (Czyże),

- Niezabudki (Kuraszewo)

- Progres ( Hajnówka ),

- Kuranty (Bielsk Podlaski),

- Kalinka (Białystok)

- Art. Pronar (Narew).

Pogoda i dobre samopoczucie dopisały wszystkim uczestnikom imprezy i mamy nadzieję, iż w przyszłym roku Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce również zagości w naszej Gminie.

 

 

Fotoreportaż


W dniu 24 czerwca 2015 r. w Świetlicy Wiejskiej w Czyżach odbyły się warsztaty wyrobu wianków „kupalskich” w ramach projektu „Tradycje kulinarne mniejszości białoruskiej Podlasia - czyżowskie „pirohi” i nie tylko”. W ramach warsztatów dzieci zrobiły dwa duże wieńce, które będą puszczane na rzekę Łoknica w czasie XI Festynu KUPALINKA w Leniewie w dniu 27 czerwca 2015 r.

 Projekt realizowany prze Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach przy wsparciu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

 

 

Fotoreportaż


27 czerwca 2015 r. w Leniewie odbył się „XI Festyn Kupalinka”. W festynie oprócz zespołów Amatorskiego Ruchu Artystycznego i utalentowanych dziewcząt z Gminy Czyże wystąpiły takie zespoły jak „Haj” i „Kalinka” z Białegostoku, „Krynica” z Radziwiłłówki, „Żar” z Sarnak „Trzy palce” z Orli, „Kuranty” z Bielska Podlaskiego, „Harmoń” z Łosinki, „Rosnica” z Grodna oraz gwiazda festynu Zespół „SKANER”. Zabawę taneczną prowadził ArtPronar z Narwi. Ponadto obejrzeć było można tradycyjny obrzęd Kupalski, pokaz sztucznych ogni oraz wsiąść udział w różnych grach, zabawach i konkursach.

Festyn już po raz drugi był transmitowany na żywo przez firmę „eMPem Group”. Już niedługo na naszej stronie zostanie umieszczony link, dzięki któremu w dowolnym momencie będzie można obejrzeć nasz festyn jeszcze raz. Bezpieczną ochronę festynu zapewniła Firma Ochrony „Gwardia” z Białegostoku. Projekt realizowany przez Gminny ośrodek Kultury w Czyżach przy wsparciu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

 

 

Fotoreportaż


W miejscowości Leniewo wybudowano nowy przystanek turystyczny. Miejscowość ta leży na trasie ważnych szlaków turystycznych, miedzy innymi:

 

- Carskiego  Szlaku  „Carski Hostineć”,

- Białowieskiego Szlaku Transgranicznego – czarny szlak łącznikowy,

-Podlaskiego Szlaku Kulturowego „Drzewo i  Sacrum”

 

W Leniewie nad zbiornikiem „małej retencji” już od ponad dziesięciu lat odbywa się jedna z najważniejszych imprez plenerowych Gminy Czyże – czyli Festyn KUPALINKA.

 

 

 

 

 


DODATKOWE ŚRODKI POZYSKANE PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W CZYŻACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ KULTURALNYCH W 2015 ROKU:

 

      Zostały pozytywnie rozpatrzone 3 wnioski złożone przez Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji  w Warszawie na realizację zadań, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt. 1-9 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.

      Zgodnie z decyzją Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie podziału dotacji na realizację w roku 2015 zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego - środki zostały przyznane na realizację przez Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach niżej wymienionych zadań:

 

538

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach

„Tradycje kulinarne mniejszości białoruskiej Podlasia - czyżowskie "pirohi" i nie tylko”

3 900,00 zł

539

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach

„XI Festyn KUPALINKA”

13 000,00 zł

541

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach

„XXII Jesienne Spotkania z Folklorem Białoruskim”

11 000,00 zł


Kalendarz najważniejszych wydarzeń kulturalnych przewidzianych do realizacji przez Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach w 2015 roku  Czytaj całość


Regulamin wypożyczalni sprzętu turystycznego przy Gminnym  Ośrodku Kultury w Czyżach Czytaj całość


Wydarzenia 2014 r. Czytaj całość


Dodatkowe środki pozyskane przez Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach na realizację przedsięwzięć kulturalnych w 2014 roku:

 

W dniu  17 grudnia 2013 r. zostały pozytywnie rozpatrzone wnioski złożone przez Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji  w Warszawie na realizację zadań, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt. 1-9 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym:

 

371

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach

Zakup strojów dla Białoruskiego Zespołu Artystycznego z Gminy Czyże

2 300,00 zł

372

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach

XXI Jesienne Spotkania z Folklorem Białoruskim

10 000,00 zł

373

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach

X Festyn KUPALINKA

12 500,00 zł


 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach w 2013 r. Czytaj całość


Wydarzenia 2013 r. w foto obiektywie Czytaj całość


Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach w latach 2003-2012 Czytaj całość


Wydawnictwa GOK

1.

Czyże – tradycje znane i mniej znane

Czytaj całość

2.

Obrzędowość Bożonarodzeniowa

Czytaj całość

3.

Kino „ZWYCIĘSTWO” w Czyżach

Czytaj całość

4.

Jesienne Spotkania z Folklorem Białoruskim

Czytaj całość

5.

Wkładka do płyty

Czytaj całość

6.

Tradycje kulinarne Gminy Czyże i okolic

Czytaj całość

7.    

Kamieniec – Czyże.  Wspólne dziedzictwo kulturowe – pomostem bez granic

Czytaj całość

8.  

XV Jesienne Spotkania z Folklorem Białoruskim

Czytaj całość

9.    

VI Festyn w Leniewie

Czytaj całość

10.    

Święto Kupały w Regionie Puszczy Białowieskiej

Czytaj całość

11.   

Obrzędy i zwyczaje Wielkanocne w Regionie Puszczy Białowieskiej – powrót do tradycji

Czytaj całość

12.   

35 – lecie Zespołu Śpiewaczego „Niezabudki” z Kuraszewa

Czytaj całość

13.    

Prezentacje dorobku amatorskich zespołów artystycznych

Czytaj całość

14.    

Historia badań archeologicznych na terenie Ziemi Bielskiej, czyli jak to się wszystko zaczęło

Czytaj całość

15.   

Jubileusz 70 – lecia Jednostki OSP w Klejnikach

Czytaj całość

16.

Przewodnik archeologiczny po Gminie Czyże

Czytaj całość


Wydarzenia kulturalne 2014 roku Czytaj całość


GOK 2014

GOK 2013

GOK 2012  

GOK 2011

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże