www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty | Ogłoszenia i komunikaty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

W dniu 21 czerwca 2018 r. Wojewoda Podlaski powołał Komisje ds. szacowania strat na obszarze dotkniętych suszą, która miała miejsce w okresie od 1 kwietnia do 10 czerwca   2018 r. na terenie Gminy Czyże Wnioski można pobrać:

  • załącznik nr 1 – wniosek właściciela gospodarstwa rolnego o oszacowanie szkód, powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego

  • załącznik nr 2 – oświadczenie o plonach, cenach i produkcji towarowej oraz kosztach nieponiesionych i poniesionych

  • załącznik nr 3 – oświadczenie o ilości zwierząt, produktach i ich cenach

  • załącznik nr 4 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych (składana z wnioskiem rolnika)

lub w Urzędzie Gminy Czyże pokój Nr 21. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel: 85 68 189 93.

 

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże