www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty | Ogłoszenia i komunikaty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10 czerwca 2019 r. w Hukowiczach odbył się festyn pod hasłem „I Tam Żywuć Ludzi”. Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce już po raz jedenasty gościło na terenie Gminy Czyże. Współorganizatorami tego przedsięwzięcia kulturalnego byli Wójt Gminy Czyże oraz Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach. Do organizacji imprezy włączyła się również rada sołecka oraz mieszkańcy sołectwa Hukowicze na czele z Panią sołtys Anną Romaniuk. W bogatej części artystycznej zaprezentowały się  takie zespoły jak:

 

- CZYŻOWIANIE (Czyże)

 

- GRUPA WOKALNA (Morze)

 

- METRO (Hajnówka)

 

- DAWID SZYMCZUK BAND (Hajnówka)

 

- ART. PRONAR (Narew)

 

Był też kramik muzealny z literaturą białoruską, pamiątkami i rękodziełem ludowym oraz stoisko promocyjne Gminy Czyże. Festyn był realizowany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

 

Fotoreportaż

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże