www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty | Ogłoszenia i komunikaty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

W dniu 20 listopada 2017 r. Wójt Gminy Czyże uczestniczył w konferencji pt. „Efektywność energetyczna i OZE”. Na konferencji omówiono następujące zagadnienia:

  1. Strategia zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich metodą na zmniejszenie energochłonności produkcji.

  2. Strategia odpowiedzialnego rozwoju w zakresie rolnictwa, jako wsparcie do przeciwdziałania skutkom zmian klimatu.

  3. Gazyfikacja województwa podlaskiego, a efektywność energetyczna obszarów wiejskich.

  4. Projekt Doradztwa Energetycznego.

  5. Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii (PO IiŚ, NFOŚiGW, RPO).

  6. Program LIFE jako instrument finansowania projektów na rzecz klimatu.

 

Konferencja została zorganizowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

 

 

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże