www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty | Ogłoszenia i komunikaty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

W dniu 9 lipca 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyła się VII sesja Rady Gminy Czyże.

Porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad.

2.     Sprawdzenie quorum obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.     Podjęcie uchwał w sprawach:

a)   udzielenia pomocy finansowej dla powiatu hajnowskiego

b)   udzielenia pomocy finansowej dla powiatu hajnowskiego,

c)   zmian w budżecie gminy na 2019 rok,

d)   zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2019-2022,

e)   ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czyże od dnia 1 września 2019 r.,

f)   wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie przekazania przez Gminę Narew Gminie Czyże zadania w zakresie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów Szkoły Podstawowej w Czyżach będących mieszkańcami Gminy Narew,

g)   wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Narew przez Gminę Czyże.

5.     Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.

6.     Sprawozdanie kierowników jednostek organizacyjnych z działalności w okresie między sesjami.

7.     Zapytania i wolne wnioski.

8.     Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże