www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty | Ogłoszenia i komunikaty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

W dniu 30 listopada 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyła się XXVII sesja Rady Gminy Czyże.

 

Porządek obrad:

 

1.    Otwarcie obrad.

2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3.    Interpelacje radnych.

4.    Podjęcie uchwał w sprawach:

a)    zmiany w budżecie na 2017 rok,

b)    wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czyże na lata 2017-2022,

c)    sieci oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzoną przez Gminę Czyże,

d)    stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Czyżach w Szkołę Podstawową w Czyżach,

e)    wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki opłaty,

f)    przyjęcia i realizacji „ Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Czyże”,

g)    przystąpienia Gminy Czyże do Wodociągów Podlaskich Sp. z o.o..

 

5.    Wręczenie upominków Honorowym Dawcom Krwi.

6.    Wręczenie dyplomów ukończenia kursu udzielania I pomocy przedmedycznej.

7.    Odpowiedzi na interpelacje.

8.    Zgłaszanie zapytań i wniosków przez radnych.

9.    Zamknięcie obrad.

 

W obradach uczestniczył członek Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej Leon Topolewski, Marek Figzał z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bielsku Podlaskim, który propagował materiały dotyczące Wojska Obrony Terytorialnej oraz Piotr Maltar i Jarosław Jakubowski z firmy WGS84 Polska Sp. z o.o., którzy omówili „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Czyże”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże