wstecz

 

 

Gospodarz Świetlicy – Jolanta Iwaniuk

tel. 693 682 867

W dniu 1 lipca 2021 r. odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Czyże, którego głównym celem był wybór nowego gospodarza świetlicy wiejskiej w Czyżach. Nowym gospodarzem w/w świetlicy wiejskiej jednogłośnie została Pani Jolanta Iwaniuk.

Nowy wygląd świetlicy wiejskiej w Czyżach

Do świetlicy Wiejskiej w Czyżach zakupiono nowe firanki.

Przy Świetlicy Wiejskiej w Czyżach rozpoczęły się prace nad „Rozbudową małej infrastruktury turystycznej w Gminie Czyże oraz zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy wiejskiej w Czyżach”. Prace będą polegać na ułożeniu kostki brukowej przy świetlicy, dokonaniu nasadzeń drzew i krzewów, budowie wiaty na sprzęt turystyczny oraz budowie wiaty przystankowej. Kwota zadania 74 583,30 zł brutto. Projekt współfinansowany ze środków Unijnych w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi”.

Do Świetlicy Wiejskiej w Czyżach zakupiono stojak telewizyjny.

Do Świetlicy Wiejskiej w Czyżach wykonano zadaszenie nad wejściem do tejże świetlicy.

Zamontowano stojak na rowery.

Doposażono świetlice w dekoracje

Zakupiono nowe firanki, rolety i karnisze

 

Remont pokrycia dachu

Wymiana drzwi wejściowych

Wymiana stolarki okiennej

Wymiana elewacji budynku

Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych

Remont instalacji elektrycznej