W dniu 25.04.2023r. w Dziennym Domu Pomocy w Szostakowie odbyło się spotkanie seniorów z gminy Czyże z przedstawicielami Komendy Policji w Hajnówce na temat bezpieczeństwa. Profilaktyk, pani Dominika Dawidziuk w towarzystwie dzielnicowego pana Adama Samocik, ostrzegali zebranych o niebezpieczeństwach, jakie czyhają na starszych ludzi i podawali sposoby, jak tego uniknąć. Spotkanie odbywało się w miłej i przyjaznej atmosferze. Uczestnicy otrzymali broszury i odblaski.

Spotkanie seniorów z gminy Czyże z przedstawicielami Komendy Policji w Hajnówce