I Tam Żywuć Ludzi

Więcej materiałów od Gminnego Ośrodeka Kultury w Czyżach na Facebooku

 

W dniu 30.07.2023 w Rakowiczach odbył się kolejny festyn z cyklu I Tam Żywuć Ludzi.

Licznie zebraną publiczność powitali Wójt Gminy Czyże Jerzy Wasiluk oraz Dyrektor Ośrodka i Muzeum Kultury Białoruskiej w Hajnówce.  W swych przemówieniach obaj panowie podkreślali istotę oraz potrzebę realizacji takich wydarzeń. Obecność tak licznej publiczności jest tego najlepszym przykładem. Po oficjalnym rozpoczęciu rozpoczęła się część artystyczna, w której wystąpiły następujące zespoły:

 

-Grupa Wokalna z Morza

-Zespół Tańca Ludowego Przepiórka

-Czyżowianie

-Swietłana Malesa

-Wandrounik

-Metro

-Rudny Kut

 

W szczególny sposób chcielibyśmy podziękować Pani Sołtys Rakowicz Iwonie Ignatiuk oraz wszystkim, którzy pomogli w organizacji naszego Festynu. Organizatorami wydarzenia są: Muzeum I Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce, Urząd Gminy Czyże oraz Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach.