Webinarium o cyberbezpieczeństwie

Link do webinarium


Data: 4 września 2023 roku

Organizator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

 

Webinarium jest organizowane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej

 

Webinarium „Cyberbezpieczeństwo podczas zawierania transakcji elektronicznych z podmiotami rynku finansowego, ochrona konsumentów na rynku finansowym, w szczególności przed działalnością cyberprzestępców, uwzględniając takie metody oszustw, jak vishing i spoofing”

 

 Cel                                                                                                                                                                                                                                 

 

Celem  webinarium  jest  zwiększenie  świadomości  w  zakresie  aktualnych  zagrożeń  spowodowanych  działalnością cyberprzestępców.

 

 Do kogo kierowane jest webinarium                                                                                                                                                              

 

Webinarium jest skierowane do seniorów oraz osób opiekujących się seniorami.

 

 Harmonogram czasowy                                                                                                                                                                                        

 

Logowanie uczestników na webinarium rozpocznie się od 9:45

Rozpoczęcie webinarium o 10:00

Webinarium zakończy się o 12:35

 

 Zg łosz enia

 

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem www.knf.gov.pl w dziale „CEDUR”. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej 1 września 2023 roku. Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium. W przypadku zgłoszeń, które wpłyną po 1 września 2023 r., potwierdzenia uczestnictwa będą przesyłane na bieżąco.

 

 Informacje techniczne                                                                                                                                                                                          

 

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem na spotkanie.

 

 Materi ały

 

Uczestnicy spotkania otrzymają prezentację.

 

 Opłaty

 

Udział w webinarium jest bezpłatny.

 

 Kontakt                                                                                                                                                                                                                        

 

Pytania dotyczące organizacji webinarium należy kierować na adres cedur@knf.gov.pl podając w temacie wiadomości tytuł i datę wydarzenia.

 

 

Webinarium „Cyberbezpieczeństwo podczas zawierania transakcji elektronicznych z podmiotami rynku finansowego, ochrona konsumentów na rynku finansowym, w szczególności przed działalnością cyberprzestępców, uwzględniając takie metody oszustw, jak vishing i spoofing

 

PROGRAM

4 września 2023 roku (poniedziałek)

 

Godzina

Temat

9:45 10:00

Logowanie uczestników

 

 

10:00 11:00

§   Ostrożności nigdy dość, czyli kilka słów o tym co, jak i dlaczego robią przestępcy:

·        Przedstawienie CSIRT KNF

·        Dlaczego i jak przestępcy manipulują poszkodowanymi, czyli kilka słów o socjotechnice

·        Bieżące kampanie przestępcze

·        „Metoda na wnuczka/policjanta” wyjaśnienie, jak to się dzieje, że przez telefon słyszymy znajomy głos, a to podszycie

Agata Ślusarek główny specjalista Departament Cyberbezpieczeństwa Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

11:00 11:10

Przerwa

 

 

11:10 12:10

§   Urządzenia mobilne jak bezpiecznie korzystać ze smartfona i tabletu:

·        Dlaczego urządzenia mobilneatrakcyjnym celem atakujących?

·        Popularne metody wykorzystywane przez oszustów

·        Jak działa złośliwe oprogramowanie?

·        Dlaczego ataki skuteczne?

·        Dobre praktyki poprawiające bezpieczeństwo

 

Michał Strzelczyk główny specjalista Departament Cyberbezpieczeństwa Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

12:10 12:15

Przerwa

12:15 12:35

Pytania i odpowiedzi