Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce w ramach swojej działalności prowadzi bezpłatne poradnictwo psychologiczne, rodzinne i socjalne

skierowane do  mieszkańców powiatu hajnowskiego.

 

Poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne , rodzinne i socjalne świadczone jest osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych.

 

Poradnictwo psychologiczne realizuje się przez procesy diagnozowania, konsultacji, profilaktyki.

 

Poradnictwo rodzinne i socjalne obejmuje problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy opieki nad osobą z niepełnosprawnością , wsparcia rodzin uwikłanych w przemoc domową.

 

Specjaliści przyjmują po uprzednim osobistym lub telefonicznym zarejestrowaniu się w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce ul. Piłsudskiego 10a, Hajnówka, pokój nr 2, tel. 856823642.